TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG MÔN ĐỒ ÁN/ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN NGÀNH ĐBCL & ATTP KHÓA 15
18/10/2022

Đến hẹn lại lên, lớp ĐHĐBTP15A sắp vào khoản thời gian làm việc trong phòng thí nghiệm với môn Đồ án/ Khóa luận tốt nghiệp. Để duy trì và nâng cao chất lượng nghiên cứu của sinh viên Ngành Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm, vào ngày 24 và 25/10/2022, Bộ môn ĐBCL & ATTP sẽ tổ chức Hội đồng bảo vệ đề cương cho các nhóm. Các em sinh viên khóa ĐHĐBTP15A vui lòng xem danh sách hội đồng, thời gian và địa điểm báo cáo để chuẩn bị cho tốt.

Đơn vị liên kết