ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Nguyễn Trung Hậu
Nguyễn Trung Hậu

Thông báo sinh viên

Lịch giảng dạy

Lý lịch khoa học

Tiến sĩ: Nguyễn Trung Hậu

Bộ môn Công nghệ Sinh học

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm

Lầu 4, nhà F, số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4,  quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

ĐT:

Email: nguyentrunghau@iuh.edu.vn

Chức danh

 • Giảng viên

Quá trình đào tạo

 • Đại học: Công Nghệ sinh học
 • Thạc sĩ: Công Nghệ sinh học
 • Tiến sĩ: Vật liệu sinh học và composite sinh học

Quá trình công tác

 • 2011  … Hiện tại  :    Giảng viên – Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh .
 • 2008 …  2011      :    Nghiên cứu viên – Viện sinh học nhiệt đới Tp.HCM
 • 2007 … 2008      :    Nhân viên – Công ty TNHH thương Mại Phú Sang
 • 2003 … 2007      :    Nhân viên – Công ty liên doanh Hải Thành Kotobuki

Môn học đang tham gia giảng dạy

 • Giải phẩu sinh lý 1
 • Công nghệ sinh học thực vật
 • Nông học đại cương
 • Kỹ thuật và an toàn phòng thí nghiệm công nghệ sinh học
 • Sinh học đại cương

Hướng nghiên cứu chính

 • Nghiên cứu vật liệu sinh học ứng dụng làm lành vết thương, xử lý nước thải, cải tạo đất trồng
 • Nghiên cứu vật liệu bền vững, vật liệu bao gói tiên tiến, và các polymer thông minh
 • Nghiên cứu nuôi cấy tế bào thực vật thu nhận hợp chất thứ cấp
 • Nghiên cứu nuôi cấy mô thực vật sản xuất cây giống chất lượng cao
 • Nghiên cứu sản xuất giống và kỹ thuật trồng các loại nấm ăn, nấm dược liệu

Bằng sáng chế

 1. Chất liệu da với các thông số sinh thái được cải thiện và quá trình chuẩn bị. CZ 309197 B6. Văn phòng Sở hữu Công nghiệp, Cộng hòa Séc (2022).

Mô hình tiện ích

 1. Chất liệu da với các thông số sinh thái được cải thiện. CZ 33149 U1. Văn phòng Sở hữu Công nghiệp, Cộng hòa Séc (2019).

Đề tài/dự án đã thực hiện

 1. Hydrogel tiêm hoạt tính sinh học để tái tạo mô mềm sau phẫu thuật hàm mặt tái tạo. Dự án R&D từ chương trình EPSILON, hợp tác với Đại học Kỹ thuật Riga, Đại học Marmara và Viện Công nghệ Technion-Israel. Cơ quan Công nghệ Cộng hòa Séc. (Thành viên).
 2. Chuẩn bị và mô tả đặc tính của các hệ thống nanocompozit. Dự án IGA của Đại học Tomas Bata ở Zlín, Cộng hòa Séc. (Thành viên).
 3. Pin Li-ion hoàn toàn ở trạng thái rắn thế hệ tiếp theo. Cơ quan Công nghệ Cộng hòa Séc. (Thành viên).
 4. Dự án hợp tác với EASE trong việc phát triển siêu tụ điện lai. Dự án R&D từ chương trình Inter-Excellence của Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Cộng hòa Séc. (Thành viên).
 5. Tối ưu hóa quy trình sản xuất cellulose vi khuẩn sử dụng phế thải whey chua. Dự án IGA của Đại học Tomas Bata ở Zlín, Cộng hòa Séc. (Chủ nhiệm).
 6. Sản xuất da kombucha sử dụng các nguồn phế thải sinh học. Dự án IGA của Đại học Tomas Bata ở Zlín, Cộng hòa Séc. (Chủ nhiệm).
 7. Nghiên cứu sử dụng tổng hợp các biện pháp (xử lý, màng bọc tự nhiên, các yếu tố cận thu hoạch) để kéo dài thời gian bảo quản rau quả tại TP.HCM. Đề tài cấp Bộ, Việt Nam. (Thành viên).
 8. Ứng dụng công nghệ nuôi cấy tế bào Artemisia annua L. sản xuất artemisinin và phát triển quy mô pilot. Đề tài cấp Nhà nước, Việt Nam. (Thành viên).
 9. Ứng dụng công nghệ nuôi cấy tế bào lớp mỏng, công nghệ phôi soma, công nghệ bioreactor trong sản xuất nhanh các loại cây trồng có giá trị kinh tế: lan bản địa, lát hoa và cà phê vối. Đề tài cấp Nhà nước, Việt Nam. (Thành viên).

Các bài báo khoa học đã công bố

Tạp chí quốc tế

 1. Silane-modified kombucha-derived cellulose/polyurethane/polylactic acid biocomposites for prospective application as leather alternative. Hau Trung Nguyen, Nabanita Saha, Fahanwi Asabuwa Ngwabebhoh, Oyunchimeg Zandraa,Tomas Saha, Petr Saha. Sustainable Materials and Technologies, (2023), e00611. https://doi.org/10.1016/j.susmat.2023.e00611. Q1, IF 10.681.
 2. Gellan gum/bacterial cellulose hydrogel crosslinked with citric acid as an eco-friendly green adsorbent for safranin and crystal violet dye removal. Hau Trung Nguyen. Nabanita Saha. Fahanwi Asabuwa Ngwabebhoh. Tomas Saha. Petr Saha. International Journal of Biological Macromolecules, (2022), 222, 77–89. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2022.09.040. Q1, IF 8.025.
 3. Chitosan modified by Kombucha-derived bacterial cellulose: Rheological behavior and properties of convened biopolymer films. Hau Trung Nguyen. Alina Sionkowska. Katarzyna Lewandowska. Patrycja Brudzynska. Marta Szulc. Nabanita Saha. Tomas Saha. Petr Saha. Polymers, (2022), 14, 4572. https://doi.org/10.3390/polym14214572, Q1, IF 4.967.
 4. Kombucha-derived bacterial cellulose from diverse wastes: a prudent leather alternative. Hau Trung Nguyen. Nabanita Saha. Fahanwi Asabuwa Ngwabebhoh. Oyunchimeg Zandraa. Tomas Saha. Petr Saha. Cellulose, (2021), 28, 14, 9335-9353. https://doi.org/10.1007/s10570-021-04100-5. Q1, IF 6.123.
 5. Development of novel biocomposites based on the clean production of microbial cellulose from dairy waste (sour whey). Hau Trung Nguyen, Fahanwi Asabuwa Ngwabebhoh, Nabanita Saha, Oyunchimeg Zandraa, Tomas Saha, Petr Saha. Journal of Applied Polymer Science, (2021), 139:e 51433. https://doi.org/10.1002/app.51433. Q2, IF 3.057.
 6. Development of dual crosslinked mumio-based hydrogel dressing for wound healing application: Physico-chemistry and antimicrobial activity. Oyunchimeg Zandraa, Fahanwi Asabuwa Ngwabebhoh, Rahul Patwa, Hau Trung Nguyen, Marjan Motiei, Nabanita Saha, Tomas Saha, Petr Saha. International Journal of Pharmaceutics, (2021), 607, 120952. https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2021.120952. Q1, IF 6.51.
 7. Preparation and characterization of nonwoven fibrous biocomposites for footwear components. Fahanwi Asabuwa Ngwabebhoh, Nabanita Saha, Hau Trung Nguyen, Urška Vrabič Brodnjak, Tomas Saha, Anežka Lengalova, Petr Saha. Polymers, (2020), 12, 3061. https://doi:10.3390/polym1212301. Q1, IF 4.967.

Tạp chí trong nước

 1. Cultivation of leaf–tissue of Polyscias fruticosa L. Harms for the quantity of saponin accumulation. Nguyen Trung Hau, Le Thi Nhu Thao, Tran Van Minh. Journal of Biology, (2015), 37 (1se): 184-189.
 2. Micropropagation of Coffee sp. by somatic embryogenesis cultures technique. Nguyen Trung Hau, Bui Thi Tuong Thu, Tran Van Minh. Journal of Biology, (2011), 33 (2): 64-75.
 3. Studies the effects of elicitors on taxol accumulation in Taxus sp. cell cultivations. Pham Cao Khai, Nguyen Trung Hau, Bui Thi Tuong Thu, Tran Van Minh. Vietnam Journal of Agriculture and rural development – Biotechnological agricultural journal, (2011), 18 (2): 31-36.
 4. Micropropagation of Coffee sp. by somatic embryogenesis technique, Nguyen Trung Hau, Bui Thi Tuong Thu, Tran Van Minh. Vietnam Journal of Agriculture and rural development – Biotechnological agricultural journal, (2010), 67-75.
 5. Industrial propagation of Coffee sp. by bioreactor technique, Nguyen Trung Hau, Bui Thi Tuong Thu, Tran Van Minh. Vietnam Journal of Agriculture and rural development – Biotechnological agricultural journal, (2010), 108-115.
 6. Growth of Coffee sp. plantlets regenerated from the embryogenic cells in the nursery. Nguyen Trung Hau, Bui Thi Tuong Thu, Tran Van Minh. Vietnam Journal of Agriculture and rural development – Biotechnological agricultural journal, (2010), 162-166.
 7. Selection of elite clones of Artemisia annua L. in the nursery, the field, and invitro. Nguyen Trung Hau, Bui Thi Tuong Thu, Tran Van Minh. Vietnam Journal of Agriculture and rural development – Biotechnological agricultural journal, (2010), 212-217.
 8. Cell cloning of Taxus sp. for Taxol Accumulation. Bui Thi Tuong Thu, Nguyen Trung Hau, Tran Van Minh. Journal of Medicinal Materials, (2010), 15 (5): 276-282.
 9. Selection of elite clones of Artemisia annua L. in the nursery, in the field, and in vitro, Nguyen Trung Hau, Bui Thi Tuong Thu, Tran Van Minh. Journal of Medicinal Materials, (2010), 15 (6): 349-357.

Các hội nghị 

 1. Environmentally Friendly and Animal Free Leather: Fabrication and Characterization. Nabanita Saha, Fahanwi Asabuwa Ngwabebhoh, Hau Trung Nguyen, Petr Saha. International Polymer Processing Society Europe – Africa 2019, Regional Conference, November 18–21, 2019, Pretoria, South Africa. AIP Conference Proceedings 2289, 020049 (2020); DOI:10.1063/5.0028467. 
 2. Upcycling of dairy wastes to microbial cellulose: a bioadhesive property based advanced biomaterial. Fahanwi Asabuwa Ngwabebhoh, Hau Trung Nguyen, Oyunchimeg Zandraa, Rahul Patwa, Smarak Bandyopadhyay, Probal Basu, Nabanita Saha, Petr Saha. 4th International Conference on Biological and Biomimetic Adhesives, February 18-19, 2021, University of Aveiro, Portugal.
 3. Production of agro-sourced nonwoven fibrous materials as leather alternatives in footwear. Fahanwi Asabuwa Ngwabebhoh, Hau Trung Nguyen, Nabanita Saha, Tomas Saha, Petr Saha. Conference on New Technologies, New Materials and New Forms of Footwear Sales, October 21st, 2021, Czech Footwear and Leather Association, Zlin, Czech Republic.
 4. Synthesis and characterization of graphene oxide from residual biomass. Adam Aberra Challa, Nabanita Saha, Fahanwi Asabuwa Ngwabebhoh, Hau Trung Nguyen, Pavel Urbanek, Haojie Fei, Petr Saha. 2022 IEEE 12th International Conference Nanomaterials: Applications and Properties (IEEE NAP-2022), Sep, 11-16, 2022, Krakow, Poland. DOI:10.1109/NAP55339.2022.9934117.

Đơn vị liên kết