TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Nguyễn Thị Như Thảo
Nguyễn Thị Như Thảo

Thông báo sinh viên


Các nội dung thông báo cho sinh viên sẽ đăng trên trang thông tin của Viện trong mục Thông báo sinh viên.

Lý Lịch Khoa Học

Giáo vụ: Nguyễn Thị Như Thảo

Viện Công nghệ sinh học và Thực Phẩm

 Nhà F, Lầu 4 Địa chỉ : 12 Nguyễn Văn Bảo, P4, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

Email: nguyenthinhuthao@iuh.edu.vn

Chức  danh

 • Chức danh: Nhân Viên
 • Chức vụ: Giáo Vụ

Nhiệm vụ

Học vụ sinh viên
Nhận đơn và giải quyết cho sinh viên về các môn học không còn mở lớp, học phần tự ôn, học lại, ghép lớp các môn học không khớp mã học phần.

 • Đăng ký học phần áp cứng cho hệ chất lượng cao và áp cứng các môn học tích hợp cho sinh viên toàn Viện.
 • Phụ trách lịch thi tốt nghiệp hệ niên chế
 • Nhận đơn xin xét tốt nghiệp của sinh viên và tổ chức xét tốt nghiệp cho sinh viên theo kế hoạch từng đợt xét của nhà trường.
 • Tổ chức lễ bế giảng và phát bằng cho sinh viên.
 • Rà soát lại Thời khóa biểu sau khi lên hệ thống, và chỉnh sửa các vấn đề phát sinh có liên quan đến sinh viên, giảng viên…
 • Xin cấp phòng lý thuyết và cấp phòng Thực hành khi thời khóa biểu lên hệ thống. (Xử lý các giờ học khi không còn phòng)
 • Cân đối giờ của giảng viên và đổi tên giảng viên các môn học cho phù hợp theo yêu cầu của các Trưởng Bộ môn và Ban Lãnh đạo Viện
 • Đề nghị các Tờ trình Ban Giám hiệu, Phòng đào tạo liên quan đến học vụ.(sau khi đề nghị, photo lưu văn phòng Viện)
 • Theo dõi, tư vấn cho sinh viên học đúng chương trình đào tạo, báo cáo Ban Lãnh đạo và Trưởng Bộ môn khi chương trình đào tạo sai sót để Trưởng Bộ môn có hướng khắc phục và xử lý kịp thời.
 • Thực hiện các công tác khác do Ban Lãnh đạo Viện phân công

 Thanh toán học phí, học phần tốt nghiệp và thủ quỹ Viện

 Tổng hợp các thanh toán theo đợt xét tốt nghiệp của Viện và thực hiện làm đề xuất thanh toán với Phòng kế toán.

 • Thanh toán phí liên hệ thực tập cho sinh viên
 • Thanh toán phụ cấp chấm bài thi theo quy chế chi tiêu nội bộ (theo HK)
 • Thanh toán cho Giảng viên Hướng dẫn sinh viên đi Thực tập thực tế, Thực tập doanh nghiệp, Khóa luận tốt nghiệp
 • Thanh toán học lại các lớp niên chế
 • Thanh toán phụ cấp độc hại cho giảng viên-nhân viên phòng thí nghiệm
 • Tổng hợp từ các Bộ môn có giảng viên đi liên hệ thực tập cho sinh viên, tham gia hướng dẫn thực tập, đồ án chuyên ngành và khóa luận tốt nghiệp để làm cơ sở và phục vụ cho việc thanh toán.
 • Tổng hợp giờ dạy học lại, giờ dạy thực hành của giảng viên để làm cơ sở phục vụ minh chứng thanh toán.
 • Photo và lưu trữ các chứng từ, các hồ sơ đã được thanh toán.
 • Nhập hệ thống phần mềm kế toán trường các khoản mục đã thanh toán
 • Thực hiện quyết toán văn phòng phẩm, nạp mực in của Viện…với phòng kế toán tài chính.
 • Giữ quỹ của Viện và làm báo cáo trực tiếp với BLĐ Viện và Công đoàn Viện.
 • Phối hợp với cô Phan Thị Như Mai trong một số công tác khác.

Đơn vị liên kết