TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Nguyễn Thị Mai Hương
Nguyễn Thị Mai Hương

Thông báo sinh viên

Lịch giảng dạy

Lý lịch khoa học

 

Tiến sĩ: Nguyễn Thị Mai Hương

Bộ môn Công nghệ Thực phẩm

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm

Lầu 4, nhà F, số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

ĐT:
Email:nguyenthimaihuong@iuh.edu.vn

Website:ibf.iuh.edu.vn/nguyen-thị-mai-huong

Chức danh

 • Giảng viên chính

Chức vụ

 • Thành viên nhóm nghiên cứu mạnh

Quá trình đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

 • Đại học: Ngành Bảo quản và chế biến thực phẩm, Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội, Tốt nghiệp năm 1999.
 • Đại học: Ngành ngôn ngữ Anh. Trường đại học Hutech TPHCM, tốt nghiệp năm 2016.
 • Thạc sỹ: Ngành Công nghệ thực phẩm và đồ uống, Trường Đại học Bách Khoa TPHCM, Tốt nghiệp năm 2006.
 • Tiến sĩ: Ngành Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa TPHCM, năm 2022
 • Nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ đại học, cao đẳng. Thời gian đào tạo từ 03/2002 đến 04/2002. Chứng chỉ do ĐH Sư phạm Hà Nội.
 • Trung cấp chính trị, năm 2019.

Quá trình công tác

 • 1999-2000. Nhân viên văn phòng dự án. Công ty Lộc Thọ. 123 hàng Cót. Hà Nội
 • 2000-2001. Nhân viên phòng KCS. Công ty XNK rau quả Tương Mai, Hà Nội.
 • 2001-2018. Giảng viên, trưởng bộ môn CNTP. Viện công nghệ Sinh học- Thực phẩm. Trường đại học Công nghiệp TPHCM.
 • 2018- nay. Giảng viên chính bộ môn CNTP. Viện công nghệ Sinh học- Thực phẩm. Trường đại học Công nghiệp TPHCM.

Môn học đang tham gia giảng dạy

 • Công nghệ chế biến thực phẩm
 • Công nghệ chế biến Nông sản
 • Công nghệ chế biến Lương thực
 • Công nghệ chế biến dầu thực vật
 • Công nghệ chế biến bánh kẹo
 • Phát triển sản phẩm thực phẩm
 • Hóa sinh thực phẩm
 • Hóa học thực phẩm

Hướng nghiên cứu chính

 • Bảo quản và chế biến các sản phẩm lương thực, rau quả
 • Chế biến bánh kẹo
 • Công nghệ chế biến dầu thực vật.
 • Xử lý tận dụng dầu thực vật.
 • Nghiên cứu về tinh bột, tinh bột kháng tiêu hóa trong các loại hạt và củ lương thực

Sách/giáo trình đã công bố

 1. Đàm Sao Mai, Hồ Thiên Hoàng, Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Thị Mai Hương, Lưu Thảo Nguyên, Lâm Khắc Kỷ, Phạm Tấn Việt. Hóa sinh thực phẩm. 2009. NXB Đại học Quốc gia TP.HCM
 2. Nguyễn Thị Mai Hương. Công nghệ chế biến dầu thực vật. 2005. Đại học Công nghiệp.
 3. Nguyễn Thị Mai Hương. Công nghệ chế biến Lương thực. 2004. Đại học Công nghiệp.
 4. Nguyễn Thị Mai Hương. Thực hành ché biến lương thực, rau quả. 2004. Đại học Công nghiệp.
 5. Phạm Văn Hùng, Nguyễn Thị Mai Hương và các tác giả khác. Tinh bột kháng tiêu hóa. Năm 2020. NXB Đại học Quốc Gia TP.HCM

Dự án/đề tài

 1. Nguyễn Thị Mai Hương. Nghiên cứu hoạt hóa Bentonit ứng dụng trong xử lý dầu đã qua chiên. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. 2010.
 2. Nguyễn Thị Mai Hương. Nghiên cứu sản xuất tinh bột kháng (bền) từ chuối bom (Musa acumminate AAA) và ứng dụng trong sản phẩm dành cho người tiểu đường. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. 2015-2017
 3. Nguyễn Thị Mai Hương. Phan Ngọc Hòa. Tối ưu hóa quá trình làm giàu tinh bột kháng từ tinh bột đậu xanh giàu amylose ở Việt nam bằng phương pháp enzyme. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường Đại học Bách Khoa TPHCM. 2018.
 4. Đàm Sao Mai, Nguyễn Thị Mai Hương và các tác giả khác. Đa dạng hóa sản phẩm chế biến từ mãng cầu gai (Annona muricata). Dự án cấp tỉnh Sóc Trăng. năm 2019-2020.
 5. Nguyễn Thị Mai Hương. Xây dựng và phát triển sản phẩm bánh nhân mứt mãng cầu gai được trồng tại Sóc Trăng. Dự án cấp tỉnh. Năm 2020-2022.
 6. Nguyễn Xuân Hồng, Nguyễn Thị Mai Hương và các thành viên khác. Xây dựng và phát triển sản phẩm chanh mật ong từ chanh không hạt trồng tại Sóc Trăng. Dự Án cấp tỉnh. Năm 2020-2022.
 7. Nguyễn Thị Mai Hương. Dự án đào tạo kỹ thuật Công nghệ chế biến củ cải đóng hộp. Cơ sở sản xuất củ cải Nguyễn Thị Ngọc Ngân Long An. Năm 2020-2022.

Hội thảo khoa học trong nước và quốc tế đã tham gia

 1. Hội nghị khoa học quốc tế: Công nghệ cao và phát triển bền vững – ICATSD 2016 tổ chức tại Đại học Công nghiệp Tp.HCM. Thời gian từ 21 – 23/8/2016.
 2. Proceedings of 2nd The AFSSA Conference 2014 on food safety and food security

Bài báo/hội nghị đã công bố

 1. Đam Sao Mai, Nguyen Thi Mai Huong. Survey the Polyphenol Extraction from Artocarpus Altilis of Vietnam by Enzymatic Method. ISSN 2306-2150. Proceedings of 2nd AFSSA conference on Food Safety and Food Security. Vol.2: 125-128. 2015
 2. Đam Sao Mai, Nguyen Thi Mai Huong. Survey of production a milky like beverage from purple rice that is grown in Vietnam. ISSN 2306-2150. Proceedings of 2nd AFSSA conference on Food Safety and Food Security. Vol.2: 142-147. 2015
 3. Đam Sao Mai, Nguyen Thi Mai Huong. Survey the betacyanin extraction from the flower of purple Bougainvillea of Vietnam and the stability of this pigment. ISSN 2306-2150. Proceedings of 2nd AFSSA conference on Food Safety and Food Security. Vol. 2: 14-17. 2015
 4. Nguyen Ngoc Thanh Tien, Truong Ngoc Quynh Anh,Nguyen Thi Anh Tuyet, Nguyen Thi Mai Huong, Pham Van Hung. Invitro and in vivo digestibilities of native and resistant starch from sweet potato starch. Tạp chí khoa học và công nghệ (Bộ Công Thương). ISSN: 2525-2267. Vol.23, 2016.
 5. Pham Van Hung, Nguyen Thi Mai Huong, Nguyen Thi Lan Phi, Nguyen Ngoc Thanh Tien. Physicochemical Characteristics and in vitro Digestibility of Potato and Cassava Starches under Organic Acid and Heat-Moisture Treatments. International Journal of Biological Macromolecules ISC, 2017.
 6. Nguyễn Thị Mai Hương, Lê Hương Thủy, Trần Bảo Quỳnh. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thu nhận và sự thay đổi các tính chất lý, hóa của tinh bột trích từ chuối Bom (Musa acuminate AAA). Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, ISSN:1859-4581 Vol.9, 2017.
 7. Nguyễn Thị Mai Hương, Phan Ngoc Hòa, Phạm Văn Hùng. Tối ưu hóa các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình làm giàu tinh bột kháng và sự thay đổi một số tính chất lý – hóa của đậu xanh có hàm lượng amylose cao bằng enzyme pullulanase. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT. ISSN: 1859-4581. 2018.
 8. Trinh Thi My Duyen , Nguyen Thi Mai Huong, Nguyen Thi Lan Phi , Pham Van Hung. Physicochemical properties and in vitro digestibility of mung-bean starches varying amylose contents under citric acid and hydrothermal treatments. International Journal of Biological Macromolecules. Volume 164, 2020.
 9. Nguyen Thi Mai Huong, Phan Ngoc Hoa, Pham Van Hung. Effects of microwave treatments and retrogradation on molecular crystalline structure and in vitro digestibility of debranched mung-bean starches. International Journal of Biological Macromolecules. Volume 190, 1 November 2021.
 10. Nguyen Thi Mai Huong, Phan Ngoc Hoa, Pham Van Hung. Varying amylose contents affect the structural and physicochemical characteristics of starch in mung bean. International Journal of Food Properties. Volume 24, 2021 – Issue 1, 2021.
 11. Nguyễn Thị Mai Hương, Phan Ngoc Hòa, Phạm Văn Hùng. Tính chất lý-hóa của tinh bột đậu xanh tách bằng phương pháp sử dụng các chất hỗ trợ khác nhau. Tạp chí Khoa học- Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp TP HCM. ISSN: 2525-2267, Số 55, 2022.
 12. Nguyễn Thị Mai Hương, Phan Ngoc Hòa, Phạm Văn Hùng. Ảnh hưởng của các chất hỗ trợ làm sạch trong quá trình tách tinh bột đến sự thay đổi cấu trúc và khả năng tiêu hóa của tinh bột đậu xanh. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT
  Journal of Agriculture and Rural Development. ISSN: 1859-4581. Tháng 5 năm 2022.
 13. Nguyễn Thị Hoàng Yến, Nguyen Thi Mai Huong, Phan Ngoc Hoa, Pham Van Hung. Incorporation of germinated mung bean flour with rice flour to enhance physical, nutritional and sensory quality of gluten-free cookies. International Journal of Food Science & Technology. ISSN:1365-2621, 2022.

Đơn vị liên kết