TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Nguyễn Tất Sơn
Nguyễn Tất Sơn

Thông báo sinh viên

Lý lịch khoa học

 

Thạc sĩ: Nguyễn Tất Sơn

Nhân viên Phòng thí nghiệm

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm

Lầu 4, nhà F, số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4,  quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

ĐT: 0916132645

Email: nguyentatson@hui.edu.vn

Chức danh

 • Nhân viên PTN

Quá trình đào tạo

 • 1984- 1988: Khoa Sinh – Đại học Vinh: Học đại học
 • 2013-2015: Đại học Vinh: Học cao học

Quá trình công tác

 • 1989- 2008: Giảng dạy phôt thông – Tỉnh Kiên Giang
 • 2008- nay: Giảng viên trường ĐHCNTPHCM

Nhiệm vụ

 • Cất nước cho lớp học thực hành, sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp
 • Giải quyết cho mượn chìa khóa, thiết bị, dụng cụ thường xuyên và ghi nhật ký
 • Hỗ trợ bàn giao hóa chất, thiết bị
 • Tiếp nhận báo hỏng và thực hiện sửa chữa
 • Ghi nhận nhật ký khi kiểm tra 5S mỗi ngày
 • Phân loại những sự cố có thể giải quyết ngay (điện, nước, cửa hỏng, gạch bung,…), Thiết bị thì ghi nhận lại và tổng hợp theo tuần gửi Ban Lãnh đạo Viện xin cho ý kiến giải quyết.
 • Kiểm kê tài sản
 • Đo mẫu một số máy chạy dịch vụ
 • Cung cấp các thông tin về phòng thí nghiệm khi có nhu cầu phục vụ kiểm định các chương trình.
 • Cập nhật danh sách giảng viên mượn chìa khóa ngoài bảo vệ theo thời khóa biểu từng học kỳ
 • Phối hợp với cô Nguyễn Thị Hồng Vân và Cô Đỗ Thị Thanh Thảo một số công tác khác.
 • Thực hiện Các công việc khác liên quan đến phòng thí nghiệm và các công việc khác khi được Ban lãnh đạo phân công.

Đơn vị liên kết