TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Nguyễn Ngọc Thuần
Nguyễn Ngọc Thuần

Thông báo sinh viên

Lịch giảng dạy

Lý lịch khoa học

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Ngọc Thuần

Bộ môn Công nghệ Thực phẩm

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm

Lầu 4, nhà F, số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4,  quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

ĐT: 0908261659

Email: nguyenngocthuan@iuh.edu.vn

Website: ibf.iuh.edu.vn/nguyen-ngoc-thuan

Chức danh

  • Giảng viên

Chức vụ

  • Giảng dạy môn Công nghệ SX đồ uống
  • Quản lý phòng thí nghiệm F5.09

Quá trình đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

  • Đại học: Ngành Công nghệ chế biến thực phẩm, Trường Đại học Nông Lâm, Tốt nhgiệp năm 2002
  • Thạc sỹ: Ngành Công nghệ chế biến thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa, Tốt nghiệp năm 2007

Đơn vị liên kết