ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn
Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn

Thông báo sinh viên

Lịch giảng dạy

Lý lịch khoa học

 

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn

Bộ môn Công nghệ Thực phẩm

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm

Lầu 4, nhà F, số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4,  quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

ĐT: 0918046817

Email: nguyenhuynhdinhthuan@iuh.edu.vn

Website:https://sites.google.com/a/foodtech.edu.vn/dinhthuan/

Chức danh

 • Giảng viên
 • Chức vụ kiêm nhiệm: quản lý PTN F5.03

Quá trình đào tạo

 • Đại học: Ngành Công nghệ chế biến thủy sản, Trường Đại học Nha Trang, Năm 2002
 • Thạc sỹ: Ngành Công nghệ chế biến thủy sản, Trường Đại học Nha Trang, Năm 2006
 • Tiến sĩ: Ngành Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Cần Thơ.

Quá trình công tác

 • 2002 – 2004: Công ty thủy sản Bến Tre
 • 2002 – 2006: Đại học Tiền Giang
 • 2006 – 2008: VASEP
 • 2008 – nay: Đại học Công nghiệp TPHCM

Môn học đang tham gia giảng dạy

 • Công nghệ chế biến thủy sản
 • Công nghệ chế biến súc sản
 • Công nghệ đồ hộp
 • Công nghệ bao gói thực phẩm
 • Thực hành công nghệ chế biến thủy sản
 • Thực hành công nghệ chế biến súc sản
 • Luật thực phẩm
 • Kỹ năng nghề nghiệp kỹ sư

Hướng nghiên cứu chính

 • Bảo quản thực phẩm
 • Phát triển sản phẩm thủy sản, súc sản
 • Màng bao ăn được

Sách/giáo trình đã công bố

 •  Thực hành vệ sinh an toàn thực phẩm. Năm xuất bản 2010. Đàm Sao Mai, Trần Thị Mai Anh, Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn

Công trình NCKH

 • Thực hiện đề tài cấp trường năm 2017 – 2018, Tên đề tài NCKH:  “Nghiên cứu chế tạo màng chitosan kết hợp nano bạc và ứng dụng trong bảo quản xoài cát Hòa Lộc”, đã nghiệm thu năm 2018

Bài báo/hội nghị đã công bố

 1. Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn,Trương Hoàng Duy, Lê Phạm Tấn Quốc, Đống Thị Anh Đào. Tạp chí khoa học Công nghệ – Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam, 52 (5C), 2014
 2. Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn, Trương Hoàng Duy, Lê Phạm Tấn Quốc, Đống Thị Anh Đào.Optimize extraction of crude saponin triterpenoid from codonopsis javanica (blume)hook. F. Using enzyme cellulase. International Journal of Pharmaceutical Research & Development. 6 (07), 2014
 3. Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn, Lê Phạm Tấn Quốc. Nghiên cứu ảnh hưởng của Ethephon đến độ chín của khế (Averrhoa Carambola L.) Hội nghị Trường ĐH Công nghiệp Tp. HCM, 2014
 4. Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn, Lý Nguyễn Bình. Nghiên cứu tạo màng chitosan độ deacetyl 80 và ứng dụng trong bảo quản xoài cát Hòa Lộc. Tạp chí NN&PTNN, năm 2018

Đơn vị liên kết