ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Lưu Thảo Nguyên
Lưu Thảo Nguyên

Thông báo sinh viên

Lịch giảng dạy

Lý lịch khoa học

Tiến sĩ: Lưu Thảo Nguyên
Bộ môn Công nghệ Sinh họcViện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm.Lầu 4, nhà F, số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4,  quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
Email: luuthaonguyen@iuh.edu.vn

Chức danh

 • Giảng viên

Quá trình đào tạo

 • Đại học: Ngành sinh học, Đại hoc khoa học tự nhiên TPHCM. Năm tốt nghiệp: 2002
 • Thạc sĩ: Ngành công nghệ sinh học, Trường Đại học Macquaries, Sydney, Australia. Năm tốt nghiệp: 2007
 • Tiến sĩ: Ngành công nghệ sinh học, Trường Đại học Liège, Vương quốc Bỉ. Năm tốt nghiệp: 2020 

Quá trình công tác

 • 2004 – 2005: Nhân viên phòng QA/QC, Công ty F& N, Singapore.
 • 2008 – nay: Giảng viên bộ môn Công nghệ sinh học, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

Môn học đang tham gia giảng dạy

Hướng nghiên cứu chính

 • Tách chiết hợp chất tự nhiên.
 • Nghiên cứu phân lập vi tảo, sản xuất sinh khối và nhiên liệu sinh học từ vi tảo

Bài báo đã công bố

 1. Trần Công Luận, Lưu Thảo Nguyên, Nguyễn Tập. 2009. Nghiên cứu thành phần hóa học của hai loài sâm Vũ Diệp (Panax Bipinnatifidus seem.) và Tam thất hoang (Panax Stipuleanatus Tsai et Feng). Tạp chí Dược Liệu. Số1.
 2. Nguyen Luu, Thao; Alsafra, Zouheir; Corato, Amélie; Corsaro, Daniele; Le, Hung A.; Eppe, Gauthier; Remacle, Claire. 2020. “Isolation and Characterization of Two Microalgal Isolates from Vietnam with Potential for Food, Feed, and Biodiesel Production.” Energies 13, no. 4: 898 

Hội nghị đã tham gia

 1. Nguyen Luu, Thao; Alsafra, Zouheir; Corato, Amélie; Le, Hung A.; Eppe, Gauthier; Remacle, Claire. 2019. Isolation and characterization of a Nannochloropsis salina isolate from Vietnam with potential for biodiesel production. The 9th International Conference on Algal Biomass, Biofuels and Bioproducts, Boulder, CO, USA.
 2. Nguyen Luu, Thao; Alsafra, Zouheir; Corato, Amélie; Le, Hung A.; Eppe, Gauthier; Remacle, Claire. 2019. Isolation and characterization of a Desmodesmus species from Vietnam with potential for the production of animal feedstocks and nutraceuticals. AlgaEurope Conference, Paris, France.

Đơn vị liên kết