ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Lưu Huyền Trang
Lưu Huyền Trang

Thông báo sinh viên

Lịch giảng dạy

Lý lịch khoa học

Thạc sĩ: Lưu Huyền Trang
Bộ môn Công nghệ Sinh họcViện Công nghệ Sinh học và Thực phẩmLầu 4, nhà F, số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4,  quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

ĐT: 0907518189

Email: luuhuyentrang@iuh.edu.vn

Website: www.luuhuyentrang.info

Chức danh

 • Giảng viên

Quá trình đào tạo

 • Đại học: Công nghệ sinh học, 2007
 • Thạc sỹ: Công nghệ sinh học, 2010
 • Cử nhân ngôn ngữ anh, 2016

Quá trình công tác

 • 2007-2008: Giảng viên, Đại học Văn Lang
 • 2008-2010: Học Thạc sĩ Công nghệ sinh học, AIT
 • 2010-nay: Giảng viên Đại học Công nghiệp Tp.HCM

Môn học đang tham gia giảng dạy

 • Vi sinh thực phẩm
 • Vi sinh đại cương
 • Anh văn chuyên ngành công nghệ sinh học
 • Anh văn chuyên ngành Công nghệ thực phẩm
 • Kỹ thuật phân tích sinh học
 • Kỹ thuật lên men

Hướng nghiên cứu chính

 • Vi sinh vật ứng dụng
 • Nông nghiệp

Các bài báo/hội nghị đã công bố

 1. Bui Hong Quan, Nguyen Minh Hieu, Luu Huyen Trang, Nguyen Duc Isolation of Pseudomonas spp. and optimization of their lipase production for treatment of oil-containing sewage, 2015, Journal of Science and Technology 53 (5A): 136-143
 2. Bui Hong Quan, Tran Thi Ngan Tien, Luu Huyen Trang, Nguyen Duc Isolation of anaerobes from the sediments of catfish ponds and their application in treatment of aquaculture sewage, 2015, Journal of Science and Technology 53 (5A):144-151
 3. Bui Hong Quan, Lieu Xuan Nguyet, Luu Huyen Trang, Nguyen Duc Isolation of sulfide oxidizing bacteria in catfish ponds and optimization of sulfide removal efficiency using response surface methodology – central composite design, 2016, Journal of Biotechnology 14(1A): 455-462.
 4. Bui Hong Quan, Nguyen Hoang Ngoc Anh, Luu Huyen Trang, Nguyen Duc  Luong. Application of immobilized Nitrosomonas marina and Nitrobacter winogradskyi for the treatment of ammonia in aquaculture ponds, 2016, Journal of Biotechnology 14(1A): 573-578.

Đơn vị liên kết