ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Lê Trầm Nghĩa Thư
Lê Trầm Nghĩa Thư

Thông báo sinh viên

Lịch giảng dạy

Lý lịch khoa học

Thạc sĩ: Lê Trầm Nghĩa Thư
Bộ môn Công nghệ Sinh họcViện Công nghệ Sinh học và Thực phẩmLầu 4, nhà F, số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4,  quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

ĐT: 0909978799

Email: letramnghiathu@iuh.edu.vn

Chức danh

 • Giảng viên

Quá trình đào tạo

 • Đại học: Ngành Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM, Năm tốt nghiệp 2005
 • Thạc sỹ: ngành Sinh lý động vật. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM. Năm tốt nghiệp 2009

Quá trình công tác

 • 2007 đến 2009: Nghiên cứu viên PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM

Môn học đang tham gia giảng dạy

 • Kỹ thuật nuôi cấy  mô động vật
 • Sinh lý động vật
 • Tin sinh học
 • Sinh học đại cương

Hướng nghiên cứu chính

 • Công nghệ sinh học động vật
 • Sinh lý động vật

Đề tài/dự án đã thực hiện

 1. Khảo sát thành phần các hoạt chất sinh học trong quần thể tế bào gốc nhung hươu sao (cervus nippon) nuôi cấy in vitro hướng tới thu nhận và ứng dụng vào thực phẩm chức năng. (Tham gia). Vườn ươm sáng tạo Khoa học và Công nghệ Trẻ, Thành đoàn Tp.HCM. 2011-2012
 2. Thiết lập hệ thống biểu hiện epitop kháng nguyên VP1 của virus lở mồm long móng type O trên tế bào đông vật hữu nhũ và trên vi khuẩn E.Coli dùng trong sản xuất vaccine DNA phòng bệnh lở mồm long móng. (Tham gia).Đề tài cấp Đại học quốc gia TP.HCM. 2011-2012

Các bài báo/hội nghị đã công bố

 1. Lê Trầm Nghĩa Thư và cs, 2010. Tạo dòng ổn định tế bào CHO-K1 mang gene tPA (tissue plasminogen activator), Tạp chí công nghiệp TP.HCM: số 1+2+3: 52-58.
 2. Lê Trầm Nghĩa Thư và cs, 2010. Sản xuất protein Erythropoietin thông qua quá trình chuyển gene trên tế bào CHO-K1 (Chinese Hamster Ovary), Tạp chí Khoa học và Phát triển: Tập 8, số 3: 498 – 504.
 3. Lê Trầm Nghĩa Thư, 2011. Nghiên cứu tăng cường sản xuất Erythropoietin bằng cách đồng chuyển gen epo và gen gfp vào tế bào CHO-K1, Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ: số 9: 26-29
 4. Lê Trầm Nghĩa Thư, 2013. Chương trình hội thảo công nghệ sinh học vùng đồng bằng sông Cửu Long, 2013, Trường Đại học Cần Thơ. NXB Đại học Cần Thơ. 520-527.
 5. Thu Nghia Tram Le, 2013. Asian Reproductive Biotechnology Society, 2013, Phan Thiết, Việt Nam. Coexpression of  hemagglutinin, neumaridase and M1  matrix  proteins in CHO-K1 cell line.
 6. Thu Nghia Tram Le, 2013. GIC-VN 2013, Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên Tp.HCM. Co-transfection of epo, gfp and dhfr genes into mammalian cells and selection of cells with highly and stably expressed erythropoietin.
 7. Gia-Buu Tran, Sao-Mai Dam, and Nghia-Thu Tram Le, 2018. Amelioration of Single Clove Black Garlic Aqueous Extract on Dyslipidemia and Hepatitis in Chronic Carbon Tetrachloride Intoxicated Swiss Albino Mice
 8. Gia-Buu Tran, Nghia-Thu Tram Le, and Sao-Mai Dam, 2018. Potential Use of Essential Oil Isolated from Cleistocalyx operculatus Leaves as a Topical Dermatological Agent for Treatment of Burn Wound

   

Đơn vị liên kết