ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
SEMINAR KHẢO SÁT THỰC TRẠNG CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG QUY TRÌNH THU, BẢO QUẢN MẪU PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU METAGENOMICS HỆ VI SINH VẬT NƯỚC MẮM VÀ TƯƠNG TRUYỀN THỐNG
25/12/2023

Seminar Khảo sát thực trạng các cơ sở sản xuất và xây dựng quy trình thu, bảo quản mẫu phục vụ nghiên cứu metagenomics hệ vi sinh vật nước mắm và tương truyền thống do Viện Công nghệ sinh học và thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM (IUH) phối hợp với Nhóm nghiên cứu dự án Nghị định thư Nghiên cứu metagenome của vi sinh vật trong một số sản phẩm lên men truyền thống nhằm ổn định chất lượng và đảm bảo tính đặc hữu của sản phẩm” đồng tổ chức đã diễn ra vào ngày 22/12/2023 tại Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM.

Hội nghị đón nhận sự tham gia của PGS.TS Đàm Sao Mai – Phó hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, Chủ nhiệm đề tài dự án Nghị định thư; PGS. TS Trịnh Ngọc Nam – Trưởng phòng Quản lý khoa học và hợp tác Quốc tế, Thư ký đề tài dự án Nghị định thư; TS. Nguyễn Bá Thanh – Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, GS.TS Trần Đình Thắng – Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, cùng các Giảng viên, nghiện cứu sinh, học viên cao học đến từ Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý môi trường, Khoa Công nghệ Hóa học, Khoa Khoa học cơ bản, Khoa Công nghệ Điện thuộc Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM.

Seminar được mở đầu bằng phát biểu chào mừng của PGS.TS Đàm Sao Mai trước khi diễn ra các nội dung chính, gồm:

1. Tổng quan về metagenomics và hệ vi sinh vật trong nước mắm và tương truyền thống tại Việt Nam, được trình bày bởi ThS. Vũ Thị Thanh Thanh – Thành viên nhóm nghiên cứu dự án Nghị định thư.

2. Khảo sát thực trạng các cơ sở sản xuất nước mắm và tương truyền thống tại Việt Nam, được trình bày bởi NCS. Dương Quốc Cường – Thành viên nhóm nghiên cứu dự án Nghị định thư.

3. Nghiên cứu xây dựng quy trình lấy mẫu phù hợp các cơ sở sản xuất nước mắm và tương truyền thống tại Việt Nam, được trình bày bởi TS. Nguyễn Trung Hậu – Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Thành viên nhóm nghiên cứu dự án Nghị định thư.

4. Thảo luận về các vấn đề mới nổi liên quan đến thực trạng sản xuất và thảo luận về thời điểm lấy mẫu, quy trình lấy mẫu phù hợp các cơ sở sản xuất nước mắm và tương tại Việt Nam

Chúng tôi chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM cùng các phòng ban trong Trường đã hỗ trợ nhiệt tình buổi seminar.

Xin chân thành cảm ơn các Nhà Khoa Học, các Giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học đã tham gia. Xin hẹn gặp lại các Nhà Khoa Học, Quý Đồng nghiệp trong các hoạt động tiếp theo của Viện Công nghệ Sinh học – Thực phẩm và Nhóm nghiên cứu dự án. Xin trân trọng cảm ơn!

Đơn vị liên kết