ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Kế hoạch thực hiện Khoá luận tốt nghiệp năm học 2022-2023
08/09/2022

Chào các bạn sinh viên DHTP15,

Bộ môn Công nghệ thực phẩm thông báo kế hoạch triển khai học phần Khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên ĐHTP15.

Ke hoach thuc hien KLTN nam hoc 2022-2023

Các bạn sinh viên xem thông báo để thực hiện đạt kết quả tốt nhất.

Trân trọng.

Đơn vị liên kết