TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Báo cáo chuyên đề cấp bộ môn – Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường 2017
05/05/2018

Bộ môn CNTP xin thông báo thời gian và địa điểm Báo cáo chuyên đề cấp bộ môn – Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường 2017 của GV Nguyễn Ngọc Thuần như sau:

– Thời gian: 10h sáng thứ 4 ngày 9/5/2018

– Tại văn phòng bộ môn CNTP

– Thành phần tham dự: Các thành viên hội đồng (danh sách đính kèm) cùng toàn thể thầy cô quan tâm

 

Đơn vị liên kết