TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo seminar Nguyên liệu tăng vị Umami
30/12/2021

Viện công nghệ sinh học và thực phẩm phối hợp cùng CJ Bio Việt Nam tổ chức seminar

Nguyên liệu tăng vị umami – Ngọt thịt hơn, tự nhiên hơn

Thời gian: 10h-11h30 ngày 07/11/2021.

Diễn giả: Ms. Chế Đình Bích Uyên, Technical Marketing Manager,, CJ Bio Việt Nam

Nội dung chính:

  • Xu hướng thị trường thực phẩm hương vị mặn
  • Giải pháp tăng vị umami theo xu hướng tốt cho sức khỏe và tự nhiên hơn

Đăng ký tham dự: https://forms.gle/f4EkzDRbQFU7wWacA (do web đang bị lỗi nên vui lòng copy đường dẫn sau vào địa chỉ trình duyệt nhé)

Đơn vị liên kết