TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Hội nghị “Tác động của Môi trường, Lao động và Dinh dưỡng đối với sức khỏe cộng đồng”
17/03/2018
Trung tâm PTKH và CN Trẻ Thành Đoàn TP.HCM phối hợp với Cục Công tác phía Nam – Bộ KHCN tổ chức Hội nghị khoa học “Tác động của Môi trường, Lao động và Dinh dưỡng đối với sức khỏe cộng đồng” tại Trường đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch vào ngày 3/5/2018.
Rất mong các bạn sinh viên, giảng viên trẻ, nhóm nghiên cứu đến tham gia Hội nghị.
Trân trọng thông báo,
Chi tiết xem trong file đính kèm:
Đơn vị liên kết