TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nước
01/09/2017
  1. Trong nước: Có quan hệ hợp tác với các trường đại học cùng ngành, các doanh nghiệp, công ty chế biến thực phẩm như: Vissan, Cocacola, Azinomoto, Vinamilk, Kinh Đô, Bibica, Vifon, Nessle, Thủy Sản Vĩnh Lộc, Nhà máy đường Biên Hòa, Long An Trung tâm đo lường chất lược khu vực III, Cầu Tre, Nosafood, Tài Tài, Phạm Asset…
  2. Ngoài nước: đã ký kết liên kết với các trường trong khối thực phẩm thuộc Đông Nam Á (ASEAN University Consortiumon Food and Agro-based Engineering & Technology) về việc tương đương chương trình đào tạo, trao đổi sinh viên, giảng viên, hợp tác nghiên cứu. Đang và đã phối hợp nghiên cứu với Hungary, Nhật Bản, Cộng hòa Czeck thông qua các đề tài, dự án khoa học. Các sinh viên có kết quả học tập tốt, đạt đủ chuẩn anh văn, được tạo điều kiện để du học sau đại học với các chương trình học bổng toàn phần tại nước ngoài.
Đơn vị liên kết