TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Nguyễn Thị Ái Vân
Nguyễn Thị Ái Vân

Thông báo sinh viên

Lịch giảng dạy

Lý lịch khoa học

 

Tiến sĩ: Nguyễn Thị Ái Vân

Bộ môn Công nghệ Thực phẩm

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm

Lầu 4, nhà F, số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4,  quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

ĐT: 0909458139

Email: nguyenthiaivan@iuh.edu.vn

Chức danh

 • Giảng viên chính

Quá trình đào tạo

 • Đại Học: Công nghệ thực phẩm, trường Đại Học Nha Trang, năm TN: 2004.
 • Đại Học: Ngữ Văn Anh, Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TpHCM, năm TN 2006.
 • Thạc sỹ: Công nghệ thực phẩm, trường Đại Học Bách Khoa TpHCM, năm TN: 2007.
 • Tiến sĩ: Công nghệ thực phẩm, trường Đại Học Bách Khoa TpHCM, năm TN 2020.

Quá trình công tác

 • 2004 – Nay: Giảng Viên, Trường Đại Học Công Nghiệp TpHCM

Môn học đang tham gia giảng dạy

 • Tiếng Anh chuyên ngành.
 • Công Nghệ Chế Biến Súc Sản.
 • Công Nghệ Chế Biến Thủy Sản.
 • Công nghệ Chế Biến Súc Sản, Thủy Sản, Sữa.
 • TH Công Nghệ Chế Biến Súc Sản.
 • TH Công Nghệ Chế Biến Thủy Sản.
 • TH Công nghệ Chế Biến Súc Sản, Thủy Sản, Sữa.

Hướng nghiên cứu chính

 • Các hợp chất thiên nhiên
 • Các hợp chất kháng khuẩn tự nhiên
 • Enzyme lipase và dầu béo
 • Xử lý phế liệu thực phẩm

Đề tài/dự án đã thực hiện

 • Đồng chủ nhiệm đề tài Đề tài NCKH cấp trường Đại Học Bách Khoa TpHCM. Thời gian thực hiện: 1/ 2015 – 12/ 2015. Đề tài: “Nghiên cứu thủy phân dầu dừa với một số loại enzyme lipase”
 • Chủ nhiệm đề tài. Đề tài NCKH cấp bộ – Bộ Công Thương. Thời gian thực hiện: 1/ 2016 – 12/ 2016.Đề tài: “Nghiên cứu thu nhận chất có hoạt tính kháng khuẩn từ dầu dừa nguyên chất thủy phân bằng enzyme Lipase”.     

Bài báo/hội nghị đã công bố

 1. Nguyen Thi Ai Van, Phan Ngọc Hoa, Tran Bich Lam, 2017. Hydrolysis of virgin coconut oil using free and immobilized lipases from Aspergillus Oryzae and testing their antibacterial activity”, Proceeding of The Second International Conference on Coconut Oil (ICCO2017).
 2. Nguyen Thi Ai Van, Pham Minh Tuan, Truong Hoang Duy, Phan Ngoc Hoa, Tran Bich Lam, 2016. Antibacterial Activity of Hydrolyzed Virgin Coconut Oil by Immobilzed Lipase, Journal of Science and Technology, 54 (4A), 227 – 233.
 3. Nguyen Thi Ai Van, Phan Ngoc Hoa, Tran Bich Lam, Chau Tran Diem Ai, 2016. Enzymatic Hydrolysis of Coconut Oil using Free and Immobilized porcine pancreas Lipase, Journal of Science & Technology Development, Vol 19 (No. K3), 66 – 73.
 4. Nguyen Thi Ai Van, Phan Ngoc Hoa, Tran Bich Lam, 2016. Enzymatic hydrolysis virgin coconut oil using free and immobilized lipase from aspergillus oryzae, Proceeding of the International Conference ICATSD 2016, 1188 – 1193.
 5. Nguyen Thi Ai Van, Phan Ngoc Hoa, Chau Tran Diem Ai, 2015. Enzymatic hydrolysis of coconut oil using lipase from Candida rugosa and porcine pancreas, The 2nd International Conference on Chemical Engineering, Food and Biotechnology ICCFB 2015, 42 – 47.

Đơn vị liên kết