TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Trần Đình Thắng
Trần Đình Thắng

Thông báo sinh viên

Lịch giảng dạy

Lý lịch khoa học

  GS. TS: Trần Đình Thắng
Bộ môn Công nghệ Thực phẩmViện Công nghệ Sinh học và Thực phẩmLầu 4, nhà F, số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4,  quận Gò Vấp, Hồ Chí MinhĐT:Email: thangtd@iuh.edu.vnWebsite: ibf.iuh.edu.vn/tran-dinh-thang

Chức danh: GS. TS

Quá trình đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

Quá trình công tác

Môn học đang tham gia giảng dạy

+ Hóa học thực phẩm

+ Hóa sinh học

+ Thực phẩm chức năng

+ Phân tích thực phẩm

Hướng nghiên cứu chính

Sách/giáo trình đã công bố

1 Nguyen Xuan Dung, Tran Dinh Thang (2005), Terpenoids and Applications Hanoi National University Publisher, 475 pages.
2 Nguyen Xuan Dung, Tran Dinh Thang (2005), Extraction and distillation of essential oils, 1-35, Chapter books in “Processing, analysis and application of essential oils” Jirovetz L. and Buchbauer G. (Editors), Har Krishan Bhalla & Sons, Dehradun, India, 2005.
3 Nguyen Xuan Dung, Tran Dinh Thang (2005), Advances in the analysis essential oils, 115-136, Chapter books in “Processing, analysis and application of essential oils” Jirovetz L. and Buchbauer G. (Editors), Har Krishan Bhalla & Sons, Dehradun, India, 2005.
4 Tran Dinh Thang, Nguyen Xuan Dung (2007), Chemical composition of the leaf oil of Phoebe lanceolata (Wall. ex Ness) Ness (Lauraceae) from Vietnam, 82-87, Chapter in book “Aromatic Plants from Asia their Chemistry and Application in Food and Therapy”, Leopold Jirovetz,  N. X. Dung and  V.K. Varshney (Editors), Har Krishan Bhalla & Sons, Dehradun, India.
5 Tran Dinh Thang, Nguyen Xuan Dung (2007), Progress in the study of some Fissistigma species from Vietnam, 119-126, Chapter in book “Aromatic Plants from Asia their Chemistry and Application in Food and Therapy” Leopold Jirovetz, N. X. Dung and  V. K. Varshney (Editors) , Har Krishan Bhalla & Sons, Dehradun, India, 2007.
6 Trần Đình Thắng (Chủ biên), Đỗ Ngọc Đài, Phạm Quốc Long, Châu Văn Minh (2014), Tinh dầu họ Na (Annonaceae Juss.) ở Việt Nam, Nxb Khoa học và Công nghệ, Chuyên khảo.
7 Nguyễn Tân Thành, Trần Đình Thắng, Tôn Thất Minh (2015), Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt-chuyển khối trong công nghệ hóa học-công nghệ thực phẩm, Nxb Trường Đại học Vinh, 395 trang, Giáo trình.
8 Tran D. Thang, Do N. Dai and Isiaka A. Ogunwande (2016), Identification of Constituents of Essential Oils of Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC. and Zanthoxylum rhetsoides Drake from Vietnam, 77-84, Chapter books in “Utilisation and management of medicinal plants Vol.3” Gupta V. K. and Kaul A., Daya Publishing House.
9 Tran D. Thang, Do N. Dai and Isiaka A. Ogunwande (2016), Essential Oil Constituents of Vietnamese Species of Fissistigma bracteolatum Chatt. and Fissistigma chloroneurum (Hand-Mazz) Tsiang, 85-92, Chapter books inUtilisation and management of medicinal plants Vol.3” Gupta V. K. and Kaul A., Daya Publishing House.
10 Trần Đình Thắng (2016), Hợp chất thiên nhiên, Nxb Trường Đại học Vinh, 249 trang.
11 Trần Đình Thắng, Nguyễn Tân Thành, Lê Thị Mỹ Châu, Lê Tất Thành, Nguyễn Văn Công (2018), Công nghệ chế biến nhiệt lạnh thực phẩm, Nhà xuất bản Đại học Vinh, Giáo trình.
12 Trần Đình Thắng (Chủ biên), Nguyễn Quốc Bình, Nguyễn Tân Thành, Nguyễn Ngọc Tuấn, Đoàn Lan Phương, Mai Thị Thanh Huyền (2020), Thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của một số loài trong chi Riềng (Alpinia) thuộc học Gừng (Zingiberaceae), Nhà xuất bản Đại học Vinh, Chuyên khảo.

Dự án/đề tài

TT Tên chương trình (CT), đề tài (ĐT) Mã số và cấp quản lý Thời gian thực hiện Ngày

nghiệm thu

1. Nghiên cứu thành phần hoá học cây muồng truổng (Zanthoxylum aviennace Lamk) ở Việt Nam T2007-03-04 2007 15-12-2007
2. Thành phần hoá học cây ngũ gia bì gai T2008-03-16 2008 15-12-2008
3. Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học chi Na (Annona), Hoa giẻ (Desmos) và Dủ dẻ (Melodorum) thuộc họ Na (Annonaceae) của Việt Nam NAFOSTED 104.01-2010.27 2010-2012 2013
4. Hợp tác nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học các hợp chất từ 3 họ nấm lớn ở vùng Bắc Trung bộ Việt Nam, định hướng làm dược liệu và thực phẩm chức năng Nghị định thư 15/2012/HĐ-NĐT 2012-2014 24-06-2016
5. Nghiên cứu tách chiết hoạt chất nhóm acetogenins từ cây mãng cầu xiêm Việt nam (Annona muricata Linn.) làm nguyên liệu phát triên thực phẩm chức năng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

2013-2015 2016
6. Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học chi lãnh công (Fissistigma) và bù dẻ (Uvaria) thuộc họ Na (Annonaceae) ở khu vực Bắc Trung Bộ NAFOSTED 104.01-2012.18 2013-2016 2016
7. Phân lập thành phần hóa học và thử hoạt tính sinh học nấm thượng hoàng (Phellinus sp.) và nấm vân chi (Trametes sp.), định hướng sản xuất thực phẩm chức năng. Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

2016-2017
8. Nghiên cứu thành phần hoá học của một số cây thuộc chi Zanthoxylum, Glycosmis, Evodia thuộc họ Rutaceae. NCCB 2006-2008 15-12-2008
9. Tách và xác định cấu trúc các hợp chất có hoạt tính sinh học của một số cây thuộc họ Long não (Lauraceae) ở Việt Nam NCCB 2006-2008 19-12-2008
10. Hợp tác nghiên cứu xác định một số loài nấm ký sinh côn trùng và tuyển chọn một số loài nấm đặc hữu có hoạt chất sinh học làm dược liệu Nghị định thư 04/2009/HĐ-NĐT 2009-2011 28-2-2012

Hội thảo khoa học trong nước và quốc tế đã tham gia

Bài báo/hội nghị đã công bố

 1. Quốc tế
1. Tran Dinh Thang, Le Van Thanh, Hoang Van Luu, Nguyen Xuan Dung, and Ngo Xuan Luong (2004), Chemical composition of the volatile fraction of Canarium album (Lour.) Raeusch. leaves from Vietnam, Journal of Essential Oil Bearing Plants, 7(2), 125-128 (SCIE).
2. Tran Dinh Thang, Hoang Van Luu, and Nguyen Xuan Dung (2004), Chemical composition of the leaf oil of Canarium bengalense Roxb. from Vietnam, Journal of Essential Oil  Bearing Plants, 7(1), 43-48 (SCIE).
3. Nguyen Anh Dung, Tran Dinh Thang and Nguyen Xuan Dung (2005), Chemical Composition of the Leaf Oil of Michelia balansae (A.DC.) Dandy from Vietnam, Journal of Essential Oil Bearing Plants, 8 (1) 11-15 (SCIE).
4. Tran Dinh Thang, Hoang Hai Hien, Trinh Xuan Thuy and Nguyen Xuan Dung (2006), Chemical composition of the leaf oil of Evodia trichotoma (Lour.) Pierre from Vietnam, Journal of Essential Oil Bearing Plants, 9(2), 118-121(SCIE)
5. Tran Dinh Thang, Hoang Hai Hien, Trinh Xuan Thuy and Nguyen Xuan Dung (2006), Volatile constituents of the leaf oil of Litsea euosma J.J. Sm. from Vietnam, Journal of Essential Oil Bearing Plants, 9(2), 122-125 (SCIE).
6. Ping-Chung Kuo, Yuh-Chiang Shen, Mei-Lin Yang, Su-Hui Wang, Tran Dinh Thang, Nguyen Xuan Dung, Po-Cheng Chiang, Kuo-Hsiung Lee, and Tian-Shung Wu (2007), Crotonkinins A and B and related diterpenoids from Croton tonkinensis as anti-inflammatory and antitumor agents, Journal of Natural products, 70 (12) 1906-1909 (SCI, Q1).
7. Li C. Y., Tsai W. J., Damu A. G., Lee E. J., Wu T. S., Dung N. X., Thang T. D, Thanh L. (2007), Isolation and identification of antiplatelet aggregatory principles from the leaves of Piper lolot, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 55(23), 9436-9442 (SCI, Q1).
8. Shatar S. Altantsetseg, S. Sarnai I. Zoljargal, T. D. Thang, Dung N. X. (2007), Chemical composition of the essential oil of Ocimum basilicum cultivated in Mongolian Desert-Gobi, Chemistry of Natural Compounds, 43(6), 726-727 (SCIE).
9. P. C. Kuo, M. L. Yang, P. L. Wu, H. N. Shih, T. D. Thang, N. X. Dung, and T. S. Wu (2008), Chemical constituents from Abutilon indicum, Journal of Asian Narural Product Reasearch, 10 (7), 689-693 (SCIE).
10. Mubo A. Sonibare, Tran D. Thang, Nguyen X. Dung, Isiaka A. Ogunwande, Olajumoke O. Morohunfolu and Mike O. Soladoye (2008), Comparative analysis of the oils of three Ficus species from Nigeria, Journal of Essential Oil Research, 20, 386-389 (SCIE).
11. Tran Dinh Thang, Ping Chung Kuo, Ngo Xuan Luong, Nguyen Xuan Dung, Le Van Hac, Yao-Haur Kuo, Mei-Ling Yang, Tian Shung Wu (2009), Chemical constituents from the leaves of Xylopia poilanei and their bioactivity, Heterocycles, 78 (3), 763- 770 (SCI)
12. Peter Luger, Manuela Weber, Tran Dinh Thang, Hoang Van Luu, Nguyen Xuan Dung (2009), (N-Methyl-N-styrylcinnamamide (Lansamide) from Clausena lansium in Vietnam. Acta Cryst. E., 65, 809 (SCI).
13. Tran Dinh Thang, Nguyen Anh Dung and Nguyen Xuan Dung (2009), Chemical composition of the leaf oil of Evodia calophylla Guill. from Vietnam, Journal of Essential Oil Research, 21, 1-2 (SCIE).
14. Nguyen Anh Dung, Tran Dinh Thang, Hoang Van Luu and Nguyen Xuan Dung (2009), Volatile constituents of the leaf oil of Alchornea tiliifolia (Benth.) Muell. (Family Euphorbiaceae) from Vietnam, Journal of Essential Oil Research, 21, 3-4 (SCIE).
15. Lan Y.H., Leu Y.L., Peng Y.T., Thang TD, Lin C.C., Bao B.Y. (2011), The first bis-retrochalcone from Fissistigma latifolium, Planta Medica, 77(18), 2019-22 (SCI).
16. Tran Dinh Thang, Kuo P.C., Yu C.S., Shen Y.C., Hoa Le T.M., Van Thanh T., Kuo Y.H., Yang M.L., Wu T.S., (2011), Chemical constituents of Glochidion obliquum and their bioactivity, Archives of Pharmacal Research, 34(3), 383-389 (SCI).
17. T Wu, D Shen, C Chao, H Chan, W Lin, K Lee, T Thang (2011), The Constituents from the Stem of Clausena lansium and their Bioactivities, Planta Med., 77(12) 1353-1353 (SCI).
18. Chan H.H., Juang S.H., Thang T.D., Chen M.Y., Kuo P.C., Yang M.L., Ngan N.T., Linh N.N., Wu T.S. (2012), Drimane-type Sesquiterpenes with a Dioxabicyclooctane skeleton from the fruiting bodies of Nigrofomes melanoporus and their cytotoxicity, Planta Medica, 78(7), 737-739 (SCI,Q1).
19. Yu-Hsuan Lan, Yi-Ting Peng, Tran-Dinh Thang, Tsong-Long Hwang, Do-Ngoc Dai, Yann-Lii Leu, Wan-Chun Lai and Yang-Chang Wu (2012), New flavan and benzil isolated from Fissistigma latifolium, Chemical and Pharmaceutical Bulletin, 60(2), 280-282 (SCI).
20. Do Ngoc Dai, Tran Minh Hoi, Tran Dinh Thang, Isiaka A. Ogunwande (2012), The leaf essential oils of five Vietnamese species of Desmos (Annonaceae), Natural Product Communication, 7(2), 231-234 (SCIE).
21. Do Ngoc Dai, Ngo Xuan Luong, Tran Dinh Thang, Leopold Jirovetz, Martina Höferl, Erich Schmidt (2012), Chemical composition of the essential oil of Zanthoxylum avicennae (Lam.) DC. leaves (Rutaceae) from Vietnam, Journal of Essential Oil Bering Plants, 15(1), 7-11(SCIE).
22. Shen D.Y., Chao C.H., Chan H.H., Huang G.J., Hwang T.L., Lai C.Y., Lee K.H., Thang T.D., Wu T.S. (2012), Bioactive constituents of Clausena lansium and a method for discrimination of aldose enantiomers, Phytochemistry,  82, 110-117 (SCI, Q1).
23. Do Ngoc Dai, Tran Dinh Thang (2012), Chemical composition of the leaf essential oil of Desmos chinensis Lour. (Annonaceae) from Vietnam, Journal of Essential oil and Bearing Plants, 15(6) 1044-1048 (SCIE).
24. Kuo P.C., Yang M.L., Hwang T.L., Lai Y.Y., Li Y.C., Thang T.D., Wu T.S (2013), Anti-inflammatory diterpenoids from Croton tonkinensis, Journal of  Natural Products, 77(2) 230-236 (SCI, Q1).
25. Chan H.H., Hwang T.L., Thang T.D., Leu Y.L., Kuo P.C., Nguyet B.T., Dai do N., Wu T.S. (2013), Isolation and synthesis of melodamide A, a new anti-inflammatory phenolic amide from the leaves of Melodorum fruticosum, Planta Medica, 79(3-4) 288-294 (SCI, Q1).
26. Thang T.D., Kuo P.C., Hwang T.L., Yang M.L., Ngoc N.T., Han T.T., Lin C.W., Wu T.S. (2013), Triterpenoids and steroids from Ganoderma mastoporum and their inhibitory effects on superoxide anion generation and elastase release, Molecules, 18(11) 14285-14292 (SCIE, Q1).
27. Thang T.D., Kuo P.C., Huang G.J., Hung N.H., Huang B.S., Yang M.L., Luong N.X., Wu T.S. (2013), Chemical constituents from the leaves of Annona reticulata and their inhibitory effects on NO production, Molecules, 18(4) 4477-4486 (SCIE, Q1).
28. Do N. Dai, Le T. Huong, Tran D. Thang, Isiaka A. Ogunwande (2013), Analysis of essential oil constituents of three Dasymaschalon species (Annonaceae) from Vietnam, Natural Product Research, 28(3) 156-163 (SCIE).
29. Tran D. Thang, Le T. Huong, Do N. Dai, Isiaka A. Ogunwande (2013), Essential oil compositions of Alphonsea philastreana (Pierre) Pierre ex Fin. et Gagnep.  and Alphonsea gaudichaudiana (Baill.) Fin. et Gagnep. from Vietnam. Natural Product Research, 27(21) 2022-2026 (SCIE).
30. Tran D. Thang, Le T. Huong, Do N. Dai, Isiaka A. Ogunwande (2013), A comparative analysis of essential oils of Goniothalamus macrocalyx Ban., Goniothalamus albiflorus Ban. and Goniothalamus tamirensis Pierre ex Fin. & Gagnep. from Vietnam, Natural Product Research, 27(21) 1999-2005 (SCIE).
31. Tran D. Thang, Do N. Dai, Tran M. Hoi, Isiaka A. Ogunwande (2013), Study on the volatile oil contents of Annona glabra L., Annona squamosa L., Annona muricata L. and Annona reticulata L., from Vietnam, Natural Product Research, 27(13) 1232-1236 (SCIE).
32. Martina Hoferl, Do N. Dai, Tran D. Thang, Leopold Jirovetz, Erich Schmidt (2013), Leaf essential oils of six Vietnamese species of Fissistigma (Annonaceae), Natural Product Communication, 8(5) 663-665 (SCIE).
33. Tran D. Thang, Do N. Dai, Tran M. Hoi, Isiaka A. Ogunwande (2013), Essential oils from five species of Annonaceae from Vietnam, Natural Product Communication, 8(2) 239-242 (SCIE).
34. Tran Minh Hoi, Pham Van The, Do Ngoc Dai, Nguyen Thanh Tra, Ba Thi Cham, Le Thi Tu Anh, Nguyen Van Tuyen, Tran Dinh Thang, Isiaka A. Ogunwande (2013), Antimicrobial, antioxidant activities and cytotoxicity evaluation of Artocarpus nigrifolius C. Y. Wu from Vietnam, African Journal of  Microbiology Research, 7(15) 1326-1331 (SCIE).
35. Le C. Son, Do N. Dai, Tran H. Thai, Duong N. Huyen, Tran D. Thang, Isiaka A. Ogunwande (2013), The leaf essential oils of four Vietnamese species of  Cinnamomum (Lauraceae), Journal of Essential Oil Research, 25(4) 267-271 (SCIE).
36. Tran D. Thang, Do N. Dai, Tran M. Hoi, Isiaka A. Ogunwande (2013), Chemical compositions of leaf essential oils of some Annonaceae from Vietnam, Journal of Essential Oil Research,  25(2) 85-91 (SCIE).
37. Do Ngoc Dai, Tran Dinh Thang, Jorge A. Pino (2013), Essential oil of Lindera rufa Hook. F. leaves from Vietnam, Journal of Essential oil and Bearing Plants, 16(6) 832-834 (SCIE).
38. Liou J.R., Wu T.Y., Thang T.D., Hwang T.L., Wu C.C., Cheng Y.B., Chiang M.Y., Lan Y.H., El-Shazly M., Wu S.L., Beerhues .L, Yuan S.S., Hou M.F., Chen S.L., Chang F.R., Wu Y.C. (2014), Bioactive 6S-Styryllactone constituents of Polyalthia parviflora, Journal of  Natural Products, 77(12) 2626-2632 (SCI,Q1).
39. Shen D.Y., Chan Y.Y., Hwang T.L., Juang S.H., Huang S.C., Kuo P.C., Thang T.D., Lee E.J., Damu A.G., Wu T.S. (2014), Constituents of the roots of Clausena lansium and their potential anti-inflammatory activity, Journal of  Natural Products, 77(15) 1215-1223 (SCI,Q1).
40. Tung Ying Wu, Yuan Bin Cheng, Fu Ting Cheng, Yu Ming Hsu, Thang Tran Dinh, Fang Rong Chang, Yang Chang Wu (2014), Chemical constituents of the leaves of Desmos cochinchinensis var. fulvescens Ban, Helvetica Chimica Acta, 97(12) 1714-1718  (SCI).
41. Do N. Dai, Tran D. Thang, Isiaka A. Ogunwande (2014), Volatile constituents of the leaf oil of Cratoxylum cochinchinense  from Vietnam,  Chemistry of Natural Compounds, 50(1) 158-160 (SCI).
42. Do N. Dai, Le T. Huong, Tran D. Thang and Isiaka A. Ogunwande (2014),  Chemical constituents of essential oils of the leaves of three species of Croton form Vietnam, Chemistry of Natural Compounds, 50(1) 155-157 (SCI, IF 0.5).
43. Cong N.T., Nhan H.T., Van Hung L., Thang T.D., Kuo P.C. (2014), Synthesis and antibacterial activity of analogs of 5-arylidene-3-(4-methylcoumarin-7-yloxyacetylamino)-2-thioxo-1,3-thiazoli-din-4-one, Molecules, 19(9) 13577-13586 (SCIE, Q1).
44. Bui V. Thanh, Do N. Dai, Tran D. Thang, Nguyen Q. Binh, Luu D.N. Anh, Isiaka A. Ogunwande (2014), Composition of essential oils of four Hedychium species from Vietnam, Chemistry Central Journal, 8(1) 54-59 (SCIE).
45. Son le C., Dai do N., Thang T.D., Huyen D.D., Ogunwande I.A. (2014), Study on Cinnamomum oils: compositional pattern of seven species grown in Vietnam, Journal of Oleo Science, 63(10) 1035-1043 (SCIE).
46. Le D. Hieu, Tran D. Thang, Tran M. Hoi, Isiaka A. Ogunwande (2014), Chemical composition of essential oils from four Vietnamese species of Piper (Piperaceae), Journal of Oleo Science, 63(3) 211-217 (SCIE).
47. Tran D. Thang, Do N. Dai, Tran H. Thai, Isiaka A. Ogunwande (2013), Essential oils of Phoebe angustifolia Meisn., Machilus velutina Champ. ex Benth. and Neolitsea polycarpa Liou (Lauraceae) from Vietnam, Records of Natural Products, 7(3) 192-200 (SCIE).
48. Hoang D. Trung, Tran D. Thang, Pham H. Ban, Tran M. Hoi, Do N. Dai, Isiaka A. Ogunwande (2014), Terpene constituents of the leaves of five Vietnamese species of Clausena (Rutaceae), Natural Product Research, 28(9) 622-630 (SCIE).
49. Do N. Dai, Tran D. Thang, Isiaka A. Ogunwande (2014), Chemical composition of essential oils from the leaves and stem barks of Vietnamese species of Polyalthia harmandii, Polyalthia jucunda and Polyalthia thorelii, Natural Product Research, 28(8) 555-562 (SCIE).
50. Tran D. Thang, Do N. Dai, Ngo X. Luong, Isiaka A. Ogunwande (2014), Constituents of essential oils from the leaves, stem barks and resins of Canarium parvum Leen., and Canarium tramdenanum Dai et Yakovl. (Burseraceae) grown in Vietnam, Natural Product Research, 28(7) 461-466 (SCIE).
51. Do N. Dai, Tran D. Thang, Dau B. Thin, Isiaka A. Ogunwande (2014), Chemical composition of the leaf oil of Actephila excelsa from Vietnam, Natural Product Communication, 9(9) 1359-1360 (SCIE).
52. Do N. Dai, Nguyen N. Tuan, Tran D. Thang, Isiaka A. Ogunwande (2014), Kadsura oblongifolia Merr. leaves, stem bark and root bark essential oils, Journal of Essential Oil Research,  26(5) 372-376 (SCIE).
53. Le T. Huong, Le T.M. Chau, Tran D. Thang, Isiaka A. Ogunwande (2014), Constituents of essential oils from the leaf of Amomum aculeatum Roxb., Journal of Essential oil and Bearing Plants, 17(6) 1352-1355 (SCIE).
54. Nguyen H. Hung, Do N. Dai, Doan M. Dung, Truong T.B. Giang, Tran D. Thang, Isiaka A. Ogunwande (2014), Chemical composition of essential oils of Artabotrys petelotii Merr., Artabotrys intermedius Hassk., and Artabotrys harmandii Finet & Gagnep. (Annonaceae) from Vietnam, Journal of Essential oil and Bearing Plants, 17(6) 1105-1111 (SCIE).
55. Le C. Son, Do N. Dai, Tran D. Thang, Duong N. Huyen, Isiaka A. Ogunwande (2014), Analysis of the essential oils from five Vietnamese Litsea species (Lauraceae), Journal of Essential oil and Bearing Plants, Journal of Essential oil and Bearing Plants, 17(5) 960-971 (SCIE).
56. Tran D. Thang, Hoang V. Luu, Nguyen N. Tuan, Nguyen H. Hung, Do N. Dai, Isiaka A. Ogunwande (2014), Constituents of essential oils from the leaves and stem barks of Uvaria rufa and Uvaria cordata (Annonaceae) from Vietnam, Journal of Essential oil and Bearing Plants, 17(3) 427-434 (SCIE).
57. Thang T.D., Kuo P.C., Ngoc N.T., Hwang T.L., Yang M.L., Ta S.H., Lee E.J., Kuo D.H., Hung N.H., Tuan N.N., Wu T.S. (2015), Chemical constituents from the fruiting bodies of Hexagonia apiaria and their anti-inflammatory bioactivity, Journal of  Natural Products, 78(11) 2552-2558 (SCI, Q1).
58. Shen D.Y., Nguyen T.N., Wu S.J., Shiao Y.J, Hung H.Y., Kuo P.C., Kuo D.H., Thang T.D. (2015), Wu T.S., γ- and δ-lactams from the leaves of Clausena lansium, Journal of  Natural Products, 78(11) 2521-2530 (SCI, Q1).
59. Le T.M. Chau, Tran D. Thang, Le T. Huong, Isiaka A. Ogunwande (2015), Constituents of Essential Oils from Amomum longiligulare from Vietnam, Chemistry of Natural Compounds, 51(6) 1181-1183 (SCI).
60. Ping-Chung Kuo, Tran Dinh Thang, Guan-Jhong Huang, Bow-Shin Huang, Le Thi Mai Hoa, Mei-Lin Yang, Tian-Shung Wu (2015), Flavonoids from the fruits of Desmos cochinchinesis var. fulvecens and their inhibitory effects on NO production, Chemistry of Natural Compounds, 51(1)152-155 (SCI).
61. Do N. Dai, Bui V. Thanh, Luu D.N. Anh, Ninh K. Ban, Tran D. Thang, Isiaka A. Ogunwande (2015), Composition of stem bark essential oils of three Vietnamese essential oils of three Vietnamese species of Kadsura (Schisandraceae), Records of Natural Products, 9(3) 386-393 (SCIE).
62. Le T. Huong, Do N. Dai, Tran D. Thang, Tran T. Bach, Isiaka A. Ogunwande (2015),Volatile constituents of Amomum maximum Roxb and Amomum microcarpum C. F. Liang & D. Fang: two Zingiberaceae grown in Vietnam, Natural Product Research, 29(15) 1469-1472 (SCIE).
63. Do N. Dai, Tran D. Thang, Isiaka A. Ogunwande, Oladipupo A. Lawal (2015), Study on essential oils from the leaves of two Vietnamese plants: Jasminum subtriplinerve C.L. Blume and Vitex quinata (Lour) F.N. Williams, Natural Product Research, 27(1) 1-5 (SCIE).
64. Le T. Huong, Do N. Dai, Tran D. Thang, Tran T. Bach, Isiaka A. Ogunwande (2015), Volatile constituents of Amomum maximum Roxb and Amomum microcarpum C. F. Liang & D. Fang: two Zingiberaceae grown in Vietnam, Natural Product Research, 29(15) 1469-1472 (SCIE).
65. Tran D. Thang, Hoang V. Luu, Vo C. Dung, Nguyen N. Tuan, Nguyen H. Hung, Do N. Dai, Isiaka A. Ogunwande (2014), Chemical constituents of essential oils from the leaves and stem barks of four Vietnamese species of Fissistigma (Annonaceae), Natural Product Research, 28(3) 174-184 (SCIE).
66. Le D. Hieu, Tran M. Hoi, Tran D. Thang, Isiaka A. Ogunwande (2015), Volatile constituents of three Piper species from Vietnam, Natural Product Communication, 10(11) 1997-1998 (SCIE).
67. Dao T.M. Chau, Do N. Dai, Tran M. Hoi, Tran H. Thai, Tran D. Thang, Isiaka A. Ogunwande (2015), Essential oil constituents of Etlingera yunnanensis and Hornstedtia sanhan grown in Vietnam, Natural Product Communication, 10(2) 365-366 (SCIE).
68. Le T. Huong, Tran D. Thang, Isiaka A. Ogunwande (2015), Chemical constituents of essential oils from the leaves, stems, roots and fruits of Alpinia polyantha, Natural Product Communication, 10(2) 367-368 (SCIE).
69. Tran Dinh Thang, Tran Minh Hoi, Do Ngoc Dai, Isiaka A. Ogunwande  (2015), Composition of essential oils from Euodia lepta (Spreng.) Merr and Euodia calophylla Guill., grown in Vietnam Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas,  14(1) 60-66 (SCIE).
70. Do N. Dai,Tran D. Thang, Tran H. Thai, Isiaka A. Ogunwande (2015), Chemical constituents of leaf essential oils of four Scrophulariaceae species grown in Vietnam, Journal of Essential Oil Research,  27(6) 481-486 (SCIE).
71. Hsu Y.M., Wu T.Y., Du Y.C., El-Shazly M., Beerhues L., Thang T.D., Van Luu H., Hwang T.L., Chang F.R., Wu Y.C. (2016), 3-Methyl-4,5-dihydrooxepine, polyoxygenated seco-cyclohexenes and cyclohexenes from Uvaria flexuosa and their anti-inflammatory activity, Phytochemistry, 122(1) 184-192 (SCI, Q1).
72. Tran D. Thang, Do N. Dai, Isiaka A. Ogunwande (2016), Composition of essential oils from Chloranthus elatior and Ch. spicatus from Vietnam, Chemistry of Natural Compounds, 52(1) 149-151  (SCI).
73. Tran D. Thang, Do N. Dai, Isiaka A. Ogunwande (2016), Chemical constituents of essential oil bearing plants from Vietnam, Chemistry of Natural Compounds, 52(1) 151-153 (SCI).
74. Tran D. Thang, Hoang V. Luu, Nguyen H. Hung, Do N. Dai, Isiaka A. Ogunwande (2016), Constituents of essential oils from three species of Fissistigma genus from Vietnam, Chemistry of Natural Compounds, 52(1) 155-158  (SCI).
75. Hoang D. Trung, Pham H. Ban, Tran D. Thang, Tran M. Hoi, Do N. Dai, Isiaka A. Ogunwande (2016), Chemical constituents of essential oil from the leaf of Euodia meliaefolia (Hance) Benth. grown in Vietnam, Journal of Essential oil and Bearing Plants, 19(1) 88-93 (SCIE).
76. Juang S.H., Chiang C.Y., Liang F.P., Chan H.H., Yang J.S., Wang S.H., Lin Y.C., Kuo P.C., Shen M.R., Thang T.D., Nguyet B.T., Kuo S.C., Wu T.S.(2016), Mechanistic study of Tetrahydrofuran-acetogenins in triggering endoplasmic reticulum stress response-apotoposis in human nasopharyngeal carcinoma, Sci. Rep., 6, 39251; doi: 10.1038/srep39251. (SCI, Q1)
77. Schmidt E., Huong L.T., Dai D.N., Thang T.D., Warner J., Jirovetz L. (2016), Analysis and olfactory description of four essential oils from Vietnam, Nat. Prod. Commun., 11(10):1551-1554 (SCIE).
78. Tran D. Thang, Do N. Dai, Isiaka A. Ogunwande (2016), Chemical constituents of essential oil bearing plants from Vietnam, Chemistry of Natural Compounds, 52(1) 151-153  (SCIE).
79. Tran D Thang, Do N Dai, Isiaka A Ogunwande (2016), Identification of the Volatile Compounds in the Leaf and Stem Bark of Three Goniothalamus Species from Vietnam, Journal of Essential Oil Bearing Plants, 19(3) 743-749  (SCIE).
80. Tuan N.N., Ngan N.T., Kuo P.C., Hung H.Y., Lan T.N., Thanh N.T., Xuan D.T.T., Thang T.D., Wu T.S. (2017), Characterization of Cyclodepsipeptides from the mycelium of Isariajaponica from Vietnam,  Nat. Prod. Commun., 12(3) 377-378 (SCIE).
81. Shen D.Y., Kuo P.C., Huang S.C., Hwang T.L., Chan Y.Y., Shieh P.C., Ngan N.T., Thang T.D., Wu T.S. (2017), Constituents from the leaves of Clausena lansium and their anti-inflammatory activity, J. Nat. Med., 71(1) 96-104  (SCIE).
82. Dau Xuan Duc, Tran Dinh Thang, Vo Cong Dung (2017), Highly regioselective aminolysis of alkynyl epoxide catalyzed by LiOTf, Letters in Organic Chemistry, 14, 585-590 (SCIE).
83. Le T Huong, Do N Dai, Tran D Thang, Tran T Bach, Isiaka A Ogunwande (2017), Analysis of the Volatile Constituents of Alpinia pinnanensis, Journal of Essential Oil Bearing Plants, 20(1) 264-271  (SCIE).
84. Lam S.H., Chen P.H., Hung H.Y., Hwang T.L., Chiang C.C., Thang T.D., Kuo P.C., Wu T.S. (2018), Chemical constituents from the stems of Tinospora sinensis and their bioactivity, Molecules, 23(10), 2541  (SCIE, Q1).
85. Thanh N.T., Tuan N.N., Kuo P.C., Dung D.M., Phuong D.L., Giang D.T.T., Wu T.S., Thang T.D. (2018), Chemical constituents from the fruiting bodies of Phellinus igniarius, Nat. Prod. Res., 32(20) 2392-2397 (SCIE).
86. Chen I.H., Yang M.Y., Juang S.H., Lee C.L., Thang T.D., El-Shazly M., Lan Y.H. (2018), Bioactive components of Fissistigma cupreonitens, Natural product communications 13(6):679-682  (SCIE).
87. Phương D.L., Thuy N.T., Long P.Q., Quan P.M., Thuy T.T.T., Minh P.T.H., Kuo P.C., Thang T.D. (2018), Fatty Acid, Tocopherol, Sterol Compositions and Antioxidant Activity of Three Garcinia Seed Oils, Records of Natural Products, 12, 323-331  (SCIE).
88. Le T. Huong, Dao T.M. Chau, Ly N. Sam, Tran D. Thang, Do N. Dai and Isiaka A. Ogunwand (2018), Constituents of essential oils from Dasymaschalon bachmaensis and Phaeanthus vietnamensis, Natural Product Communications, 13(5) 627-628  (SCIE).
89. Nguyen V. Hung, Do N. Dai, Tran H. Thai, Tran D. ThangIsiaka A. Ogunwande & Akintayo L. Ogundajo (2018), Essential Oil of Alphonsea tonkinensis, Chemistry of Natural Compounds , 54,  1170–1171  (SCIE).
90. Yu-Hsuan Lan, Hsiu-Hui Chan, Chuan-Nien Chuang, Tran-Dinh Thang, Yann-Lii Leu (2018), Three new chemical constituents of Korthalsella japonica. Phytochemistry Letters, 23, 132-136  (SCIE).
91. Li Y.C., Kuo P.C., Yang M.L., Chen T.Y., Hwang T.L., Chiang C.C., Thang T.D., Tuan N.N., Tzen J.T.C. (2019), Chemical constituents of the leaves of Peltophorum pterocarpum and their Bioactivity, Molecules, 24(2), 240  (SCIE, Q1).
92. Hoang Van Trung, Ping-Chung Kuo, Nguyen Ngoc Tuan, Nguyen Thi Ngan, Nguyen Quang Trung, Nguyen Tan Thanh, Ha Viet Hai, Doan Lan Phuong, Bach Long Giang, Yue-Chiun Li, Tian-Shung Wu, and Tran Dinh Thang (2019), Characterization of Cytochalasins and Steroids From the Ascomycete Daldinia concentrica and Their Cytotoxicity, Nat Prod Commun. 2019, DOI: 10.1177/1934578X19846320 (SCIE).
93. Doan Lan Phuong, Nguyen Thi Thuy, Pham Quoc Long, Ping-Chung Kuo,
and Tran Dinh Thang (2019), Composition of fatty acids, tocopherols, sterols, total phenolics, and antioxidant activity of seed oils of Afzelia xylocarpa and Cassia fistula, Chemistry of Natural Compounds, 55(2) 242–246 (SCIE).
94. Doan Lan Phuong, Tran Quoc Toan, Ly P. T. Dang, Andrey B. Imbs,Pham Quoc Long,Tran Dinh Thang, Bertrand Matthaeus, Long Giang Bach and Le Minh Bui (2019), Lipid Isolation Process and Study on Some Molecular Species of Polar Lipid Isolated from Seed of Madhuca ellitica, Processes, 7(6) 375  (SCIE).
95. Le Pham Tan Quoc, Nguyen Ngoc Tuan, Bach Long Giang, Tran Dinh Thang, Nguyen Thi Phuc Van, Thai Quang Hai My, Ha Nguyen Bao Nhien, Nguyen Duc Vuong, Ha Ngoc Phan, Pham My Hao (2020), Ultrasound-Assisted Extraction of Phenolic Compounds from Red Turmeric (Curcuma zanthorrhiza), Bulletin of the Transilvania University of Brasov, 12 (61)107-112 (SCO.PUS)
96. Pham Thi Ngoc Mai, Nguyen Thi Hong Van, Chu Quang Truyen, Tran Dinh Thang, Tran Quoc Toan, Pham Quoc Long, Cam Thi Inh, Dao Tan Phat, Tran Thien Hien and Tran Thi Kim Ngan (2020, Compositional Comparison of Essential Oils Extracted from Flowers and Aerial Parts of Elsholtzia winitiana var. dongvanensis Phuong Harvested in Ha Giang Province, Vietnam, Asian Journal of Chemistry, 32(10):2438-2442 (SCOPUS).
97. Ngoc Tuan N, Kuo PC, Trung Hieu T, Tuong Vi LN, Tong Hung Q, Dunge LT, Duy Trinh N, Quang Trung N, Cuu Khoa N, Viet Hai H, Thang TD (2021). A new triterpenoid and other compounds from lichens Cryptothecia faveomaculata Makhija & Patw. Nat Prod Res., 35(8):1349-1356  (SCIE).
98. Hung DX, Kuo PC, Tuan NN, Van Trung H, Tan Thanh N, Thi Ha N, Long Giang B,Quang Trung N, Thi Ngan N, Hai HV, Lan Phuong D, Quang DN, Thang TD (2021). Triterpenoids and steroids from the fruiting bodies of Hexagonia tenuis and their cytotoxicity. Nat Prod Res., 35(2) 251-256  (SCIE).
99.
100…

2. Quốc gia

1. Lê Quý Bảo, Trương Thị Thu, Trần Đình Thắng, Nguyễn Xuân Dũng (2004), Các cấu tử dễ bay hơi của thân rễ nga truật (Curcuma zedoria Rosc.) trồng ở tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, Tạp chí Dược học, 11, 9-11.
2. Trần Đình Thắng, Lê Thị Mai Hoa và Nguyễn Xuân Dũng (2006), Thành phần hóa học của tinh dầu cây hồng bì dại (Clausena exacavata Burm. f.) ở Nghệ An, Tạp chí Dược học, 367, 6-9.
3. Nguyen Xuan Dung and Tran Dinh Thang (2007), Modern Analysis of Essential oils, flavor and fragrances, Journal of Science and Technology, 45(1) 5-10.
4. Trần Đình Thắng, Bùi Quang Chính, Hoàng Văn Lựu, Nguyễn Xuân Dũng (2007), Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất phenolic từ cây chó đẻ răng cưa (Phyllanthus urinaria L.) ở Việt Nam, Tạp chí Dược học, 371 (47), 14-27.
5. Trần Đình Thắng, Hoàng Văn Lựu, Nguyễn Xuân Dũng (2007), Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất từ cây trám đen (Canarium nigrum (Lour.) Engl.) ở Việt Nam, Tạp chí Dược học, 370 (47) 19-23.
6. Trần Đình Thắng, Hoàng Văn Lựu, Nguyễn Thị Thương (2008), Các hợp chất triterpenoit từ cây cách thư oldham (Fissistigma oldhamii (Hemsl.) Merr.) ở Việt Nam, Tạp chí Hóa học, 46(5A), 349-353.
7. Ngô Xuân Lương, Trần Đình Thắng, Lê Văn Hạc, Hoàng Văn Lựu, Nguyễn Xuân Dũng (2008), Các hợp chất benzo [C]-phenanthridin alkaloit từ cây muồng truổng (Zanthoxylum aviennace (Lamk.) DC ở Việt Nam, Tạp chí Hóa học, 46(5A), 354-357.
8. Tran Dinh Thang, Do Ngoc Dai, Do Quang Huy and Nguyen Xuan Dung (2008), A New natural source of camphor from Cinnamomum longepetiolatum Costerm. apud Phamh. in Vietnam, J. Science, Natural Sciences and Technology, VNU, 24(3), 211-213.
9. Đỗ Quang Huy, Hồ Thị Hoa, Trần Anh Tuấn, Phùng Mạnh Quân, Lê Kim Long, Đỗ Thị Việt Hương, Phạm Văn Khiển, Trần Đình Thắng (2008), Sử dụng tin – Sinh học dự đoán hoạt tính sinh học một số chất trong tinh dầu long não Việt Nam, Tạp chí Dược học, 390, 36-40.
10. Trần Đình Thắng, Lê Thị Hoa, Lê Văn Hạc, Nguyễn Xuân Dũng (2008), Hai hợp chất acutumin và paristenon – phân lập từ cây ngũ gia bì gai (Acanthopanax aculeatus (Ait.) H. W. White) ở Việt Nam, Tạp chí Dược học, 387 (48) 38-41.
11. Trần Đình Thắng, Nguyễn Cẩm Anh, Nguyễn Ngọc Linh, Nguyễn Thị Chung (2009), Các hợp chất lignan và flavonoit từ cây chó đẻ răng cưa (Phyllanthus urinaria L.) ở Việt Nam, Tạp chí Hoá học, 47 (2A), 115-120.
12. Lê Thanh, Trần Đình Thắng, Hoàng Văn Lựu, Nguyễn Xuân Dũng (2009), Các flavonoit glycosit từ cây lá lốt (Piper lolot C.DC.) ở Việt Nam, Tạp chí Hoá học, 47 (2A), 121-125.
13. Trần Duy Thảo, Trần Đình Thắng, Trần Ngọc Lân (2009), Beauveriolide I, một cyclopeptide từ nấm ký sinh côn trùng (Paecilomyces lilacinus (Thom) Samson) Tạp chí Hoá học, 47(2A), 377-381.
14. Lê Thị Mai Hoa, Lô Thị Huyền, Trần Đình Thắng (2009), Thành phần hoá học cây bọt ếch (Glochidion obliquum) ở Việt Nam, Tạp chí Hoá học, 47(4A), 783-787.
15. Trần Đình Thắng, Nguyễn Ngọc Linh, Hoàng Văn Lựu (2009), Các hợp chất styryl lacton từ cây mãi liễu bailon (Miliusa baillonii Pierre), Tạp chí Hoá học, 47(4A), 208-211.
16. Trần Đình Thắng, Nguyễn Thị Lương Thiện, Đặng Thị Nga, Nguyễn Ngọc Linh (2009),Thành phần hoá học của cây quần đầu bảo chánh (Polythia evecta (Pierre) Fin & Gagnep.) ở Việt Nam, Tạp chí Dược học, 397 (49), 48-51.
17. Trần Đình Thắng (2010), Các hợp chất flavon từ cây dây chân chim núi (Desmos cochinchinesnsis var. flulvescens Ban) ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 48(2A), 702-705.
18. Trần Đình Thắng, Đinh Quốc Phong (2010), Các hợp chất triterpenoit khung lupan từ cây bọt ếch trung (Glochidion pilosum (Lour.) Merr.) ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 48(2A), 493-498.
19. Trần Đình Thắng, Phạm Duy Phúc, Hoàng Thị Thuý Hương, Nguyễn Thị Ngần (2010), Các hợp chất alkaloit từ lá cây giác đế miên (Goniothalamus tamirensis Pierre ex & Gagn) ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 48(2A), 588-593.
20. Huỳnh Văn Tiến Lộc, Đỗ Ngọc Đài, Phạm Hồng Ban, Trần Đình Thắng (2010), Thành phần hoá học của tinh dầu lá cây cơm rượu craib (Glycosmis craibii Tanaka) ở Nghệ An, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 48(2A), 702-705.
21. Trần Đình Thắng, Đinh Công Trấn (2010), Thành phần hoá học của rễ cây hương bài (Dianella ensifolia L.) ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 48(6A), 99-103.
22. Trần Đình Thắng, Trần Văn Anh (2010), Thành phần hoá học của cây bổ béo trắng (Fissistigma thorelii (Pierre ex Fin. & Gagnep.) Merr.) ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 48(6A), 104-109.
23. Trần Đình Thắng, Nguyễn Văn Ngợi, Lê Thị Thúy, Nguyễn Văn Bời (2010), Phân lâp và xác định cấu trúc một số hợp chất từ cây chó đẻ (Phyllanthus niruri L.) ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 48(6A) 177-184
24. Do Ngoc Dai, Tran Minh Hoi, Tran Dinh Thang and Nguyen Xuan Dung (2010), Chemical constituents of essential oil from Artabotrys vinhensis Ast of Vietnam, Journal of Science and Technology, 48(2A), 946-950.
25. Ngô Xuân Lương, Trần Đình Thắng (2010), Các hợp chất cumarin từ cây muồng truổng (Zanthozylum avicennae Lamk.) ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 48(6A) 184-190
26. Đỗ Ngọc Đài, Trần Đình Thắng (2010),Thành phần hóa học tinh dầu rễ loài Gừng nếp (Alpinia galanga) ở Xiêng Khoảng, Lào, Tạp chí Công nghệ Sinh học, 8(3), 441-444.
27. Nguyen Thi Hien, Tran Dinh Thang, Do Ngoc Dai, and Tran Huy Thai (2010), Chemical consituents of leaf oil from Litsea glutinosa of Vietnam, J. Science, Natural Sciences and Technology, VNU, 26(2), 161-164.
28. Nguyễn Thị Hiền, Lê Công Sơn, Đỗ Ngọc Đài, Trần Huy Thái, Trần Đình Thắng (2010),Thành phần hoá học của tinh dầu lá cây Re xanh (Cinnamomum tonkinensis) ở Hà Tĩnh, Tạp chí Dược học, Số 413, 28-30.
29. Bùi Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Lương Thiện, Nguyễn Phan Chung, Trần Đình Thắng (2011), Các hợp chất flavonoit từ lá cây dủ dẻ trâu (Melodorum fruticosum L.) ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 49(3A), 7-12.
30. Ngô Xuân lương, Trần Đình Thắng (2011), Các hợp chất flavonoit từ cây giền láng (Xylopia poilanei Ast) ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 49(3A), 33-36.
31. Phan Thị Hồng Tuyết, Trần Đình Thắng (2011), Nghiên cứu xác định hàm lượng Pb, Cd, Cu, Zn trong một số loài nhuyễn thể ở các vùng ven biển Nghệ An, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 49(3A), 82-86.
32. Bùi Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Ngọc Bích, Nguyễn Thị Hồng, Trần Đình Thắng (2011), Các hợp chất diterpenoit từ lá cây na (Annona squamosa L.) ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 49(3A), 106-111.
33. Nguyễn Huy Hùng, Hồ Thị Hải Yên, Trần Đình Thắng (2012), Các hợp chất steroit và tritecpenoit từ quả thể linh chi đỏ (Ganoderma lucidum L.) ở Việt Nam Tạp chí Hoá học, 50(5A) 209-211.
34. Nguyễn Huy Hùng, Đặng Bá Hưng, Lê Thị Hoa, Võ Công Dũng, Hoàng Văn Trung, Trần Đình Thắng (2012), Các hợp chất tritrecpenoit từ cây dủ dẻ bắc (Melodorum vietnamense Ban) ở Việt Nam, Tạp chí Hoá học, 50(5A) 212-215.
35. Trần Đình Thắng, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Lê Thị Hương, Đào Thị Thanh Xuân (2012), Các hợp chất steroit từ quả thể nấm linh chi (Ganoderma mastoporum (Mont) Pat.) ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 50(3A) 84-90.
36. Bùi Thị Minh Nguyệt, Trương Thị Ngọc Hiền, Trần Đình Thắng (2012), Một số hợp chất được phân lập từ cây dủ dẻ trâu (Melodorum fruticosum L.) ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 50(3A) 120-125.
37. Đỗ Ngọc Đài, Bùi Văn Thanh, Lê Thị Hương, Trần Đình Thắng (2012), Các cấu tử dễ bay hơi từ rễ gừng tía (Zingiber montanum (Koenig) Dietrich) và gừng (Zingiber offinale Rosc.), Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 50(3E) 1185-1190.
38. Lê Công Sơn, Đỗ Ngọc Đài, Trần Đình Thắng, Dương Đức Huyến (2012), Thành phần hóa học tinh dầu cành bời lời nhớt (Litsea glutinosa (Lour.) C.B. Robins.) ở vườn quốc gia Bạch Mã, Tạp chí Khoa học công nghệ, 50(3E) 1191-1195.
39. Nguyễn Huy Hùng, Đoàn Mạnh Dũng, Trần Đình Thắng (2013), Các hợp chất diterpenoit và steroit từ cây bình bát (Annona reticulata L.) ở Việt Nam, Tạp chí Hoá học, 51(6ABC) 64-67.
40. Vũ Thị Hiền, Trần Thị Ngọc Hân, Phạm Thị Hằng, Trần Đình Thắng (2013), Các hợp chất tertranortriterpenoit từ quả gội nước (Anphanamixis polystachya (Wall.) Parker) (Meliaceae) ở Vũ Quang-Hà Tĩnh, Tạp chí Hoá học, 51(6ABC) 68-71.
41. Phạm Thị Hằng, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Huy Hùng, Trần Đình Thắng (2013), Các hợp chất flavonoit từ cây hoa giẻ vân nam (Demos yunnanensis (Hu) Ban) (Annonaceae), Tạp chí Hoá học, 51(2C) 1024-1028.
42. Nguyễn Thị Ngần, Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Quyết Tiến, Trần Đình Thắng (2014), Thành phần hoá học của quả thể nấm đa niên lỗ đen (Nigrofomes melanoporus (Mont.) Murrill.) ở Việt Nam, Tạp chí Hoá học, 52(6A) 93-97.
43. Vũ Thị Hiền, Nguyễn Thị Thanh Phương, Trần Đình Thắng (2014), Các hợp chất limonoit từ quả gội nước (Anphanamixis polystachya (Wall.) Parker) (Meliaceae), Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 52(5A) 49-54.
44. Nguyễn Thanh Tâm, Đoàn Mạnh Dũng, Võ Công Dũng, Bùi Văn Nguyên, Nguyễn Thị Thu, Hoàng Văn Lựu, Nguyễn Huy Hùng, Trần Đình Thắng (2014), Các alkaloit và flavonoit của cây lãnh công xám (Fissistigma glaucescens (Hance) Merr.) ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 52(5A) 55-61.
45. Hoàng Văn Lựu, Nguyễn Thanh Tâm, Đoàn Mạnh Dũng, Trần Lợi Lợi, Nguyễn Huy Hùng, Trần Đình Thắng (2014), Các flavonoit và steroit của cây Lãnh công màu hung (Fissitigma cupreonitens Merr. & Chun.) ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 52(5B) 662-667.
46. Lê Thị Mỹ Châu, Trần Đình Thắng, Nguyễn Thị Minh Tú, Đỗ Ngọc Đài (2014), Các cấu tử dễ bay hơi từ loài gừng gió (Zingiber zerumbet (L.) Smith) ở Nghệ An, Tạp chí Khoa học Đại học quốc gia: Khoa học tự nhiên và công nghệ, 30(2), 1-10.
47. Nguyễn Thị Ngần, Tian-Shung Wu, Trần Đình Thắng (2014), Các hợp chất steroit từ quả thể nấm (Trametes cubensis) ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 30(6S-C) 612-617.
48. Nguyễn Huy Hùng, Đoàn Mạnh Dũng, Đinh Thị Trường Giang, Yang-Chang Wu, Trần Đình Thắng (2015), Định tính, định lượng và thử nghiệm hoạt tính sinh học các acetongenin của dịch chiết etanol từ lá mãng cầu xiêm (Annona muricata) bằng phương pháp HPLC-PDA, q-NMR, MALDI-TOP MS, Tạp chí Hoá học, 53(6E12) 232-236.
49. Nguyễn Huy Hùng Bùi Thị Hoa, Đỗ Xuân Hưng, Trần Đình Thắng (2015), Các hợp chất triterpenoit và flavonoit từ lá bình bát (Annona reticulata L.) ở Việt Nam Tạp chí Hoá học, Tạp chí Hoá học, 53(6E12) 251-254.
50. Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Tân Thành, Nguyễn Thị Hải Dâu, Trần Đình Thắng (2015), Nghiên cứu thành phần hóa học của quả thể nấm thượng hoàng (Phellinus pini) ở Việt Nam, Tạp chí Hoá học, 53(6E12) 305-308.
51. Nguyễn Thị Ngần, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Thị Yên, Trần Đình Thắng (2015), Hai hợp chất isocoumarin từ quả thể nấm vân chi (Trametes cubensis) ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học Đại học Vinh, 44(2A) 70-73.
52. Nguyễn Tân Thành, Nguyễn Ngọc Tuấn, Hoàng Văn Trung, Trần Đình Thắng (2016), Các hợp chất phenolic và steroit từ quả thể nấm thượng hoàng (Phellinus igrianius) ở Việt Nam, Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 32(4). 264-268.
53. Nguyen Tan Thanh, Nguyen Ngoc Tuan, Nguyen Thi Huyen, Tran Đinh Thang, (2016), Chemical constituents from the fruiting bodies of phellinus igrianius (Dc. ex Fr.) Quél. Tạp chí khoa học và công nghệ, 54 (2B) 136-141.
54. Nguyen Ngoc Tuan, Nguyen Tan Thanh, Dao Thanh Xuan, Tran Dinh Thang (2016), Chemical constituents from the mycelium of Isaria japonica Yasuda, Journal of Science and Technology, 54(2C), 337-343.
55. Nguyễn Tân Thành, Nguyễn Ngọc Tuấn, Tôn Thất Minh, Trần Đình Thắng (2018), Tối ưu hóa các điều kiện sấy phun dịch chiết từ nấm thượng hoàng (Phellinus igrianius),  Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 8, 94-99.
56. Nguyễn Tân Thành, Hoàng Văn Trung, Trần Phương Chi, Trần Đình Thắng, (2018), Pterocarpin và 5-hydroxy-7-methoxyflavone từ quả thể nấm thượng hoàng (Phellinus igniarius (Dc. ex Fr.) Quél.) ở Việt Nam, Tạp chí Dược học, 510(58), 82-84
57. Hoang Van Trung, Nguyen Tan Thanh, Nguyen Ngoc Tuan, Doan Manh Dung, Tran Dinh Thang, (2018), The triterpenoid and steroid from the fruiting body of Ganoderma applanatum (Pers,) Pat. In Viet Nam, Vietnam Journal of Science and Technology, 56(5), 550-556
58. Hoang Van Trung, Nguyen Thi Bich Ngoc, Nguyen Ngoc Tuan, Nguyen Tan Thanh, Tran Dinh Thang, (2018), Characterization of cytochalasins and steroids from the fruiting bodies of Daldinia concentrica in Viet Nam, Vietnam Journal of Science and Technology, 56(4A), 83-88
59. Nguyen Tan Thanh, Nguyen Ngoc Tuan, Ton That Minh, Tran Dinh Thang (2018) Extraction Process Optimization of Total Phenolic and Total Flavonoid from Phellinus nilgheriensis fruiting bodies, Vietnam Journal of Science and Technology, 56(2A), 179-187.
60. Nguyen Tan Thanh, Mai Thi Thanh Huyen, Nguyen Ngoc Tuan,                                    Tran Dinh Thang (2019), Optimization of Extraction of Total Phenolic and Total Flavonoid From Seeds of Alpinia blepharocalyx K. schum. using The Response Surface Methodology, Vietnam Journal of Science and Technology, 57(3B), 105-115.
61. Nguyễn Thị Hường, Đỗ Thị Nga, Nguyễn Ngọc Tuấn, Trần Đình Thắng, Nguyễn Tân Thành, Mai Thị Thanh Huyền, Đoàn Mạnh Dũng, (2019), Các hợp chất flavonoid từ hạt Bon Bo (Alpinia blepharocalyx K. Schum) ở Việt Nam, Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 24(3), 21-26.
62. Cao Thanh Trung, Do Xuan Hung, Tran Dinh Thang, Nguyen Tan Thanh, Dang Ngoc Quang, (2019), Cytotoxic constituents of the fruits bodies of Phellinus baumii collected in Nghe An province, Tạp chí Hóa học, 57(6E1,2), 335-339.
63. Đoàn Mạnh Dũng, Đặng Thị Ngần, Nguyễn Thị Huệ, Lê Quốc Hùng,
Nguyễn Hữu Tùng, Nguyễn Đình Luyện, Trần Đình Thắng (2019), Phân lập và xác định hàm lượng tanshinon I, cryptotanshinon, tanshinon IIA trong dược liệu cây Đan sâm (Salvia miltiorrhiza B.) bằng sắc ký lỏng siêu hiệu năng (UPLC-DAD), Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Khoa học Kĩ thuật, 137, 100-105.
64. Đoàn Mạnh Dũng, Nguyễn Ngọc Tuấn, Hoàng Văn Trung, Nguyễn Hữu
Tùng, Nguyễn Đình Luyện, Trần Đình Thắng (2019), Xác định hàm lượng
phyllanthin, hypophyllanthin trong các mẫu thuốc từ cây Diệp hạ châu
(Phyllanthus urinaria L,) bằng sắc ký lỏng ghép nối khối phổ (LC-MS/MS), Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, Tập 24, số 2, 140-146.
65. Tran Trung Hieu, Nguyen Ngọc Tuan, Nguyen Quyet Tien, Nguyen Tan Thanh, Vu Dinh Hoang, Nguyen Thi Nu Trinh, Tran Dinh Thang (2021), Limonoids from fruits of Melia dubia Cav. in Viet Nam, Vietnam Journal of Science and Technology 59 (4) (2021) 517-523.
66. Nguyen Ngoc Tuan, Tran Trung Hieu, Nguyen Thi Ngan, Nguyen Tan Thanh, Hoang Van Trung, Nguyen Thi Bich Ngoc, Ping-Chung Kuo, Tian-Shung Wu, Tran Dinh Thang (2021), Ssecondary metabolites from higher fungi in Vietnam: Discovery, chemodiversity, and bioactivity, Vietnam Journal of Science and Technology, 59 (6) (2021).

Đơn vị liên kết