TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Webinar Bao bì dùng trong ngành thực phẩm
13/06/2022
Sau một thời gian dài vất vả với “Cuộc sống bình thường mới” sau dịch covid 19, chúng tôi lại trở lại với “Bao bì dùng trong ngành thực phẩm” với sự kết hợp giữa:
1. Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (National Institute For Food Control – NIFC)
2. Trường đại học Công nghiệp Tp.HCM (IUH) – Viện công nghệ sinh học và thực phẩm.
Tổ chức webinar:
BAO BÌ SỬ DỤNG TRONG NGÀNH THỰC PHẨM
Nội dung:
1. Bao bì sử dụng trong ngành thực phẩm
2. Phương pháp kiểm tra bao bì dùng trong ngành thực phẩm
3. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và ATTP (ISO 22000) trong sản xuất bao bì dùng trong ngành thực phẩm.
Buổi webinar sẽ chia sẻ các kiến thức cơ bản nhất của các nội dung trên bởi các diễn giả:
1. Ms. Lưu Huyền Trang (IUH)
2. Ms. Lưu Thị Huyền Trang (NIFC)
3. Mr. Lê Đình Hải (NIFC)
4. Mr. Bùi Hồng Quân (IUH).
Vui lòng xem thêm thông tin và đăng ký theo file hình đính kèm.
Webinar nằm trong chuỗi webinar tiếp theo sau chương trình Prosafe tổ chức bởi Mekong Institute.
Đơn vị liên kết