ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Ứng dụng kỹ thuật Flow Cytometry trong nghiên cứu tế bào
11/01/2022

THÔNG BÁO WEBINAR

1. Chủ đề:  Ứng dụng kỹ thuật Flow Cytometry trong nghiên cứu tế bào

2. Diễn giả: ThS. Lê Đình Huấn –  Chuyên viên quản lý ứng dụng Becton Dickinson Asia Limited
3. Tổ chức: Bộ môn Công nghệ sinh học phối hợp với Công ty Life Sciences và BD Việt Nam
4. Đối tượng: Giảng viên, nghiên cứu viên, học viên cao học, sinh viên…
5. Hình thức: Webinar, zoom của Trường tùy số lượng đăng ký.
6. Thời gian: 9h ngày 22.01.2022
Đơn vị liên kết