ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Tổng quan về các dạng thức máy đóng gói và bao bì trong chế biến thịt
19/02/2022

1. Chủ đề:  Tổng quan về các dạng thức máy đóng gói và bao bì trong chế biến thịt

2. Diễn giả: Anh Dương Chiêu Bình –  Đại diện Công ty SeaAir tại Việt Nam
3. Tổ chức: Bộ môn Công nghệ Thực phẩm phối hợp với Công ty Seal Air tại Việt Nam
4. Đối tượng: Giảng viên, nghiên cứu viên, học viên cao học, sinh viên…
5. Hình thức: Webinar, zoom
6. Thời gian: 9h-11h30 ngày 26.02.2022
Đơn vị liên kết