TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Tổng kết buổi báo cáo chuyên đề “Cập nhật một số thông tin về an toàn thực phẩm và giải pháp phân tích” – 11/07/2021
07/11/2021

Chủ đề báo cáo: Cập nhật một số thông tin về an toàn thực phẩm và giải pháp phân tích

1. Thành phần
Về phía IUH: 

 • TS. Nguyễn Bá Thanh, Viện trưởng Viện công nghệ sinh học và thực phẩm
 • GS.TS. Trần Đình Thắng, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm
 • TS. Lê Nhất Tâm, Chủ nhiệm Bộ môn Quản lý chất lượng thực phẩm, đào tạo ngành Đảm bảo Chất lượng & An toàn Thực phẩm
 • ThS. Bùi Hồng Quân, GV Viện công nghệ sinh học và thực phẩm, MC chương trình
 • Cùng một số giảng viên thuộc Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm và hơn 200 sinh viên các ngành đào tạo của Viện tham dự
 • Một số cán bộ từ các đơn vị bạn

Về phía SISC:

 • Anh Trần Văn Tư: Quản lý sản phẩm phía Nam thuộc Công Ty Cổ phần Thiết bị Sài Gòn (SISC)

2. Nội dung chính của buổi báo cáo

 • Mở đầu chương trình, TS. Lê Nhất Tâm phát biểu nêu rõ mục tiêu đào tạo của ngành Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm và tình hình cấp thiết về An toàn Thực phẩn hiện nay trên thế giới nói chung và ở Viện Nam nói riêng.
 • Anh Trần Văn Tư – Quản lý sản phẩm phía Nam thuộc Công Ty Cổ phần Thiết bị Sài Gòn (SISC) phát biểu về lịch sử phát triển của Công ty và Hãng thiết bị SCIEX, thế mạnh của kỹ thuật LCMS/MS về định danh, định lượng thành phần ở các lãnh vực phụ gia thực phẩm, Mỹ phẩm, thuộc bảo vệ thực vật, dược phẩm…..
 • Trong buổi báo cáo, các vấn đề khó khăn trong định danh trên LCMS/MS và một số vấn đề khó khăn xẩy ra trong tiến trình thực hiện cũng được Anh Trần Văn Tư giải đáp cặn kỹ, chi tiết, rõ ràng. Hội thảo đã kết thúc tốt đẹp, đem lại nhiều hy vọng sắp tới trong sự gắn kết giữa hai đơn vị IUH-SISC trên lãnh vực hộ trợ nghiên cứu khoa học . 
 • TS. Lê Nhất Tâm đã tri ân đến nội dung chia sẽ từ anh Trần Văn Tư cùng sự tham gia của các khách mời trong phần cuối hội thảo. Anh Trần Văn Tư cũng tỏ lòng cám ơn đến Ban Tổ chức – IUH đã tạo điều hiện để SICS có cơ hội gặp gỡ giảng viên, sinh viên IUH. 

Link video buổi hội thảo https://youtu.be/DqGMcT22Wr8

3. Một số hình ảnh chụp qua màn hình tại buổi báo cáo

 

 

 

Đơn vị liên kết