TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo Về việc xét cấp học bổng “Sinh viên vượt khó, hiếu học” năm 2020.
13/11/2020

Viện công nghệ sinh học và thực phẩm thông báo cho các em sinh viên về việc xét cấp học bổng sinh viên vượt khó,  hiếu học năm 2020. Nhà trường có rất nhiều chính sách trong việc miễn giảm và cấp học bổng hỗ trợ cho các em sinh viên. Các em có đủ điều kiện như trong thông báo này (file đính kèm) làm hồ sơ nộp về Viện hạn cuối ngày 20/11/2020.

Thân ái.

thong-bao-xet-cap-hoc-bong-vuot-kho-hieu-hoc-nam-2020

01-don-de-nghi-cap-hoc-bong-2020

Đơn vị liên kết