TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo về việc nộp cuốn báo cáo khoá luận hoàn chỉnh – DHSH11
06/06/2019

Thân gửi các em sinh viên khoá 11,

Đầu tiên, BM CNSH có lời chúc mừng các em đã hoàn thành quá trình làm khoá luận vất vả cam go.

Tuy nhiên, như đã thông báo trên các hội đồng, các em vui lòng chỉnh sửa lại cuốn báo cáo của mình theo các góp ý của cán bộ phản biện và các thành viên hội đồng. Sau khi chỉnh sửa xong, các em lấy xác nhận của cán bộ phản biện, đóng cuốn và nộp lại cho Bộ môn.

Hình thức nộp:

Với những báo cáo có điểm số trên 9,0: Các em nộp 1 cuốn báo cáo in 1 mặt, in màu các hình ảnh, đóng bìa cứng xanh, chữ mạ vàng + 1 CD chép file đã chỉnh sửa.

Với những báo cáo có điểm số dưới 9,0: Các em nộp 1 cuốn báo cáo in 1 mặt, in màu các hình ảnh, đóng bìa có lót giấy kiếng + 1 CD chép file đã chỉnh sửa.

Thời gian nộp: trước 15h00 thứ hai ngày 10/6/2019.

Các em lưu ý: không được tham khảo bất cứ form mẫu nào khác ngoài các form mẫu có trong link sau:

Biểu mẫu Khóa luận tốt nghiệp

Các em lưu ý nộp kèm xác nhận của phòng thí nghiệm về việc hoàn thành nhiệm vụ với phòng thí nghiệm.

Chúc các em thành công.

 

Đơn vị liên kết