TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo về việc nộp báo cáo và bài tập thực tập thực tế DHSH13
13/08/2019

Thân chào các em sinh viên DHSH13

Các em hoàn thành bài báo cáo và các bài tập chưa?

Các em sẽ phải nộp bài vào tuần sau:

Thời gian: 9h00 – 15h00 ngày 19/8/2019.

Địa điểm: Văn phòng Viện (F4.07)

GV nhận bài: Cô Trần Gia Bửu và thầy  Hồ Thiên Hoàng

Các em theo rubric và phiếu chấm đính kèm mà hoàn thiện bài báo cáo.

https://drive.google.com/drive/folders/1Yz90HrlnDAFpO7gie6murTqJGmq0LzCN?usp=sharing

Lưu ý: Cuối bài báo cáo phải có phần tự định hướng cá nhân và phần các thành viên trong nhóm đánh giá về sự hoàn thành công việc của nhóm.

Đơn vị liên kết