TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo về hội đồng bảo vệ khoá luận DHSH11
30/05/2019

Thân chào các em sinh viên DHSH11,

Các em vui lòng vào link bên dưới để xem danh sách các hội đồng bảo vệ khoá luận.

https://drive.google.com/drive/folders/1hRNz-8HrXIUPjttuXjheLGV2eUSb97AJ?usp=sharing

Thời gian bảo vệ khoá luận như sau:

8h00 thứ ba ngày 04/06/2019

Hội đồng 1 – phòng B2.01

Hội đồng 3 – phòng B2.02

Hội đồng 4 – phòng B2.03

Hội đồng 7 – phòng B2.04

8h00 thứ tư ngày 05/06/2019

Hội đồng 2 – phòng B2.01

Hội đồng 5 – phòng B2.02

Hội đồng 6 – phòng B2.03

Các em lưu ý có mặt đúng giờ.

Chúc các em sức khoẻ và thành công.

 

Đơn vị liên kết