TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo hội thảo
25/11/2021

NHU CẦU KIỂM NGHIỆM VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM – HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI

Thời gian: 9h-11h00, chủ nhật ngày 05 tháng 12 năm 2021.

Địa điểm: Phòng họp Zoom

Diễn giả: Ths. Trương Huỳnh Anh Vũ, Trưởng phòng Vi sinh, Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm TP. Hò Chí Minh (Case)

 

Đến với hội thảo, khán giả và các bạn sinh viên sẽ được diễn giả chia sẻ một số nội dung chính như sau:

  1. Tại sao phải kiểm nghiệm vi sinh trong thực phẩm
  2. Các loại vi sinh vật cần kiểm nghiệm trong trong thực phẩm
  3. Kỹ thuật truyền thống và hiện đại trong kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm
  4. Hệ thống chất lượng đối với phòng thí nghiệm vi sinh vật thực phẩm
  5. Xu hướng nhân lực trong lĩnh vực kiểm nghiệm vi sinh

Đơn vị liên kết