TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo đến Sinh viên lớp DHSH13 về hệ thống phiếu chấm và rubric chấm quá trình thực tập thực tế
30/06/2019

Thân chào các em Sinh viên DHSH13,

Thay mặt BM CNSH, chúng tôi gửi các em hệ thống các phiếu chấm và rubric chấm môn thực tập thực tế.

Hệ thống phiếu chấm này thống nhất toàn bộ đề cương, giúp các em hoàn thành môn học, đáp ứng yêu cầu phục vụ kiểm định ABET.

Các em theo link bên dưới tải về để tìm hiểu trước.

https://drive.google.com/drive/folders/11dOa0otlz_Sgw-6MF0rIymmc9lJfSTvJ?usp=sharing

Nếu có thắc mắc, các em có thể liên hệ với Giảng viên hướng dẫn của mình để được giải thích.

Chúc các em may mắn.

Đơn vị liên kết