TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Seminar: Ứng dụng một số phương pháp phân tích trong định danh cấu trúc hóa chất
20/09/2021
Thông báo tổ chức Seminar
Bộ môn công nghệ sinh học sẽ tổ chức seminar:
Ứng dụng một số phương pháp phân tích trong định danh cấu trúc hóa chất
Người trình bày: Tiến sĩ NGUYỄN QUỐC HÙNG – Trưởng phòng Nghiên cứu Ứng dụng và Triển khai-Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí Nghiệm TP.HCM.
Thời gian: 13h30 thứ 7, ngày 25/09/2021.
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Zoom.
Bộ môn Công nghệ Sinh học kính mới quý Thầy/Cô, các bạn sinh viên cũng như các nhà khoa học quan tâm tham dự.
Vui lòng đăng ký tham gia theo link sau để chúng tôi bố trí phòng zoom phù hợp (số lượng tối đa 300 user tham gia):
Thời gian đăng ký đến 8h00 ngày 25/09/2021.
(Lưu ý: Sinh viên lớp DHSH14A,B không cần đăng ký)
Chi tiết tham khảo tại: https://www.facebook.com/IUH.Biotechnology
Đơn vị liên kết