ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Seminar NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT PHÂN TỬ UNG THƯ VÒM HỌNG Ở NGƯỜI VIỆT NAM
12/11/2021

Bộ môn Công nghệ sinh học – Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM thông báo tổ chức seminar.

Chủ đề:  NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT PHÂN TỬ UNG THƯ VÒM HỌNG Ở NGƯỜI VIỆT NAM 

Diễn giả: TS. Lao Đức Thuận – Trưởng nhóm nghiên cứu “Bệnh học phân tử ung thư” 

Thông in về diễn giả: https://orcid.org/0000-0002-6459-3058

Thời gian: 9h-11h ngày chủ nhật 28/11/2021

Địa điểm: phòng họp Zoom.

Đăng ký theo link sau: https://forms.gle/nEs8fboCeduMHDCc8

Đăng ký theo QR code sau:

Đơn vị liên kết