TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Seminar Một số phương pháp giải trình tự DNA và ứng dụng
24/09/2021

Buổi chia sẻ về Một số phương pháp giải trình tự DNA và ứng dụng của Anh Trần Khánh Duy – trưởng phòng R&D Namkhoa Biotek đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Quý vị có thể xem lại buổi chia sẻ theo video dưới đây.

Quý vị vui lòng theo dõi thông tin thêm tại:

https://www.facebook.com/IUH.Biotechnology

Đơn vị liên kết