TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
CẬP NHẬT MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH
21/10/2021

Thông báo Hội thảo

CẬP NHẬT MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH

Do Bộ môn Quản lý chất lượng thực phẩm – Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM tổ chức.

Thời gian: 9h-11h00, chủ nhật ngày 07 tháng 11 năm 2021.

Địa điểm: Phòng họp Zoom

Diễn giả: Mr. Trần Văn Tư (Brian)

Đến với hội thảo, Khán giả và các bạn sinh viên sẽ được diễn giả chia sẻ kiến thức cập nhật về an toàn thực phẩm và kinh nghiệm về các phương pháp phân tích.

Đăng ký: Quý vị quan tâm xin vui lòng đăng ký theo link hoặc QR code dưới đây:

https://forms.gle/iqjvdzASb7y1s8AB7

Đơn vị liên kết