TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Danh sách sinh viên DHSH12 đủ điều kiện thực hiện đồ án tốt nghiệp
29/08/2019

Thân chào các em sinh viên DHSH12,

Căn cứ trên thông báo số 30/TB- ĐHCN của Hiệu trưởng nhà trường, căn cứ trên thông báo số 14/TB-VST của PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, căn cứ trên biên bản họp của Ban lãnh đạo Viện Công nghê Sinh học và thực phẩm lúc 14h15 ngày 29/8/2019,

Bộ môn Công nghệ Sinh học thông báo đến toàn thể sinh viên DHSH12 danh sách sinh viên đủ điều kiện thực hiện khoá luận tốt nghiệp với hình thức dồ án tốt nghiệp theo link bên dưới.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yt12pbK7ILSfjfk8ZSFQIPjeIgJidi31pwJhATEZRso/edit?usp=sharing

Theo thông báo số 30/TB-ĐHCN, khoá DHSH12 sẽ có 32 Sinh viên được thực hiện đồ án tốt nghiệp. Sinh viên đủ điều kiện thực hiện đồ án tốt nghiệp có thể chọn hình thức khoá luận tốt nghiệp phù hợp với mình.

Như vậy, các em sinh viên có trong danh sách trên vui lòng xác nhận hình thức thực hiện khoá luận mà mình mong muốn trong link trên.

Bộ môn sẽ căn cứ trên sự xác nhận của các em để chọn 32 em được thực hiện đồ án tốt nghiệp.

Chúc các em may mắn.

 

 

 

Đơn vị liên kết