TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Đăng ký làm Đồ án tốt nghiệp (ĐHTP12)
29/08/2019

BM CNTP gửi tới các bạn sinh viên lớp ĐHTP12A, B, C và ATT danh sách sinh viên đứng đầu trong nhóm các bạn đủ điều kiện thực hiện học phần Khóa luận TN dưới hình thức Đồ án TN. Chúc mừng các em đã đạt được thành tích học tập tốt.

Đề nghị các em có tên trong danh sách (xem đường link bên dưới) đăng ký hình thức thực hiện học phần KLTN bằng cách điền dấu X vào cột tương ứng trong dòng có tên mình.

Thời hạn trước ngày 4/9/2019.

https://drive.google.com/file/d/1ErynU05ympfd8rpVVb5d0is7aIPIH3At/view?usp=sharing

Trân trọng!

 

 

Đơn vị liên kết