TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Chương trình Đại học ngành Công nghệ Sinh học và ngành Công nghệ Thực phẩm đạt chứng nhận kiểm định ABET
07/09/2022

Ngày 30/08/2022, Tổ chức ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology, Inc) đã gửi thư chúc mừng Nhà trường. Theo đó, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (IUH) đã có 06 chương trình đạt chuẩn ABET, bao gồm:

– Công nghệ Sinh học (ANSAC)

– Công nghệ Thông tin (CAC)

– Hệ thống Thông tin (CAC)

– Công nghệ Thực phẩm (ETAC)

– Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí (ETAC)

– Công nghệ Chế tạo máy (ETAC)

Đến thời điểm hiện tại, IUH là trường đầu tiên trong cả nước có số lượng chương trình đạt ABET nhiều nhất. Sau 5 năm kể từ ngày bắt đầu thực hiện xây dựng CTĐT theo tiêu chuẩn ABET (2016-2021), Nhà trường đã chuẩn hóa toàn bộ hệ thống đánh giá, quy trình bảo đảm chất lượng bên trong cùng với sự kết hợp chặt chẽ của hệ thống bảo đảm chất lượng cấp trường, củng cố đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại phục vụ cho công tác dạy và học cũng như thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy trình và thủ tục đăng ký, kiểm định của ABET. Các chương trình đã thực hiện quá trình tự đánh giá, đánh giá nội bộ (Mock ABET visit), gửi hồ sơ phản biện. Trải qua nhiều giai đoạn khó khăn thử thách, nhưng nhờ sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Nhà trường, sự nỗ lực quyết tâm của tập thể cán bộ nhân viên, 6 CTĐT đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của ABET để đạt kết quả xuất sắc

Tin bài: Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

              Báo Tuổi trẻ

Đơn vị liên kết