ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Hóa học thực phẩm
14/12/2022

CHUẨN ĐẦU RA MÔN HỌC

 • Ngành Công nghệ thực phẩm:

Khi hoàn thành môn học, người học có khả năng:

 1. Liệt kê được vai trò, tính chất của vitamin, khoáng, màu, mùi trong công nghệ chế biến thực phẩm và ý nghĩa của chúng đối với sức khỏe con người (CLO1)
 2. Vận dụng được tính chất chức năng của một số thành phần chính trong thực phẩm (CLO2)
 3. Vận dụng được một số phản ứng hóa sinh cơ bản trong sản xuất thực phẩm (CLO3)
 4. Viết lại được sơ đồ quá trình chuyển hóa các chất cơ bản trong cơ thể sống (CLO4)
 5. Lựa chọn được từ ngữ kỹ thuật chính xác (CLO5)
 • Ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn chất lượng:

Khi hoàn thành môn học, người học có khả năng:

 1. Liệt kê được vai trò, tính chất của vitamin, khoáng, màu, mùi trong công nghệ chế biến thực phẩm và ý nghĩa của chúng đối với sức khỏe con người.
 2. Áp dụng được tính chất chức năng của một số thành phần chính trong thực phẩm để giải thích các biến đổi thực phẩm.
 3. Vận dụng được một số phản ứng hóa sinh cơ bản trong sản xuất thực phẩm.

NÔI DUNG MÔN HỌC:

Giới thiệu

Chương 1: Vitamin và khoáng chất  HHTP_Chuong1

Chương 2: Chất màu, chất mùi

Chương 3: Các hợp chất có nguồn gốc thứ cấp HHTP_Chuong3

Chương 4: Hệ thống protein thực phẩm

Chương 5: Hệ thống glucid thực phẩm

Chương 6: Sự trao đổi chất và năng lượng sinh học

Chương 7:  Các phản ứng hóa học phổ biến làm thay đổi thực phẩm trong bảo quản và chế biến

Đề tài tiểu luận: Detaitieuluan2023

+Hướng dẫn cách lấy bài báo khoa học: Huongdantimbaibao

+Hướng dẫn sử dụng Endnote:

– File Word: huong dan endnote x7

– Clip hướng dẫn:

+Phần mềm Endnote: Endnote

HỌC LIỆU :

+Sách, giáo trình chính

[1]. Lê Ngọc Tú và tập thể tác giả, Hóa học thực phẩm, NXB KHKT Hà Nội, 1994.

[2]. Lê Ngọc Tú và tập thể tác giả, Hóa sinh công nghiệp, ĐH&THCN, Hà Nội, 1997.

+Tài liệu tham khảo

[3]. H. D. Belitz, W. Grosch, Food Chemistry-4th Edition, Springer, 2009.

[4]. Leo M.L.Nollet et al, Food biochemistry and food processing, Willey Blackwell, 2012

[5]. Đồng Thị Thanh Thu, Hóa sinh ứng dụng, Tủ sách ĐH KHTN, 1996.

Ngoài ra, sinh viên cần làm quen với trang web với rất nhiều thông tin và vấn đề liên quan đến môn học:

Sách tham khảo:

 • Food Chemistry-(Food Science and Technology) Owen R. Fennema-CRC Press (1996)
 • Donald Voet – Fundamentals of Biochemistry
 • Akif Uzman, Jerry Johnson, Wiliam Widger, Joseph Eichberg, Donald Voet, Judith G. Voet, Charlotte W. Pratt- Student Companion to Accompany Fundamentals of Biochemistry – Wiley (2012)
 • D. Belitz, W. Grosch – Food Chemistry – Springer – 1999
 • R. Y. Yada – Proteins in food processing – 2004
 • Benjamin K. Simpson – Food Biochemistry and Food Processing
Đơn vị liên kết