ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Nguyễn Thạch Minh
Nguyễn Thạch Minh

Thông báo sinh viên

Lịch giảng dạy

Lý lịch khoa học

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:Nguyễn Thạch Minh                               Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh:        13.12.1973                Nơi sinh: Thái Bình

Quê quán:  Hưng Hà-Thái Bình                             Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất:       Thạc sĩ                                   Năm, nước nhận học vị: 2004

Chức danh khoa học cao nhất:                               Năm bổ nhiệm:

Chức vụ : Giảng viên

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):Viện Công nghệ Sinh học-Thực phẩm.

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:   28/5 Văn chung, Phường 13, Tân bình, TPHCM

Điện thoại liên hệ:  CQ:  08-8940390-666       NR:                         DĐ: 0903013125

Fax:                                                                      Email:thachminh1312@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học:

Hệ đào tạo:    Chính qui

Nơi đào tạo: Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

Ngành học:    Công nghệ thực phẩm

Nước đào tạo: Việt Nam                                         Năm tốt nghiệp: 1995

Bằng đại học 2 (nếu có):                                         Ngành học:

Nơi đào tạo:                                                              Năm tốt nghiệp:

  1. Sau đại học
  • Thạc sĩ chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm và đồ uống  Năm cấp bằng: 2004

Nơi đào tạo:Trường ĐH Bách Khoa Tp. HCM        Nước đào tạo:Việt Nam

  • Tiến sĩ chuyên ngành: Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo:                                                              Nước đào tạo:

  • Tên luận án:

 

 

3. Ngoại ngữ: 1.Tiếng Anh

2.Tiếng Nga

Mức độ sử dụng: Thành thạo

Mức độ sử dụng: Đọc tài liệu

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
Từ tháng 6 năm 1995 đến tháng 9 năm 2000 Công ty tư vấn phát triển nông thôn-Bộ nông nghiệp và PTNT Kỹ sư –Phòng Công nghệ
Từ tháng 9 năm 2000 đến nay Viện CN Sinh học – Thực phẩm, Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM  
     

 

  1. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu chế tạo thiết bị xử lý H2S trong khí thải có sử dụng vi khuẩn Oxy hóa Sulfur (Sulfide- Oxidizing Bacterium- SOB) Từ tháng  04/2011  đến tháng  04/2013 Bộ Tham gia thiết kế, chế tạo và vận hành thiết bị xử lý khí thải.
         
         
         
  1. Các công trình khoa học đã công bố:
TT Tên công trình Năm công bố Nhà xuất bản/Tên tạp chí
1 Tác động của điều kiện ngâm đến chất lượng của malt thóc 2008 Tạp chí Công nghiệp (Khoa học và Công nghệ). Số tháng 7, 2008. Trang 49-51 , Bộ Công Thương)
2 Influence of Enzymatic Activity of Rice (Oryza sativa) Malt on Kilning 2008 The Korean Oil Chemists’ Society.vol 23 (1)
3 Optimization of Rice (Oryza Sativa) Malting Process by Second-Order Experimental Design 2008 The Korean Oil Chemists’ Society.vol 25 (3)
4 Sự thay đổi của nitơ  aminoacid (Na.a) trong quá trình sản xuất malt lúa 2007 Báo cáo Hội nghị Asean Food lần thứ 10 năm 2007
5 Malting characteristics of varieties of rice(Oryza sativa)(Cucummis sativus) 2008 Tạp chí Khoa học và Phát triển 2008: Tập VI, Số 6, trang 578-583, Đại học Nông nghiệp Hà nội)
6 Sử dụng quy hoạch thực nghiệm bậc 2 để nghiên cứu quá trình thủy phân tinh bột sắn bằng α-amylase 2002 Tạp Chí Khoa Học và Công nghệ
       
       
     

Đơn vị liên kết