ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
BM Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng – Liên kết doanh nghiệp
BM Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng - Liên kết doanh nghiệp
Đơn vị liên kết