TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Vũ Thị Hoan
Vũ Thị Hoan

Thông báo sinh viên

Lịch giảng dạy

Lý lịch khoa học

 

Nghiên cứu sinh: Vũ Thị Hoan

Bộ môn Công nghệ Thực phẩm

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm

Lầu 4, nhà F, số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4,  quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

ĐT: 0986835386

Email: vuthihoan@iuh.edu.vn

Chức danh

 • Giảng viên

Quá trình đào tạo

 • Đại học: Công nghệ chế biến thủy sản/Trường ĐH Thủy sản Nha Trang/1998
 • Thạc sỹ: Công nghệ chế biến thủy sản/Trường ĐH Thủy sản Nha Trang/2004
 • NCS: Công nghệ chế biến thủy sản/Trường ĐH Nha Trang

Quá trình công tác

 • 1998 – 2006: Giảng viên Trường ĐH Thủy sản Nha Trang
 • 2006 – nay: Giảng viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
 • 2011- nay: NCS Trường ĐH Nha Trang

Môn học đang tham gia giảng dạy

 • Cơ sở thiết kế nhà máy thực phẩm
 • Thực hành Cơ sở thiết kế nhà máy thực phẩm
 • Kỹ thuật thực phẩm 1
 • Kỹ thuật thực phẩm 2
 • Thực hành kỹ thuật thực phẩm
 • Công nghệ bảo quản lạnh thực phẩm
 • Thực hành công nghệ chế biến và bảo quản súc sản
 • Thực hành công nghệ chế biến và bảo quản thủy sản
 • Quá trình và thiết bị trong công nghệ sinh học
 • Nhiệt động lực học kỹ thuật (môn mới trong ABET)

Hướng nghiên cứu chính

 • Chitin/chitosan
 • Thủy sản

Đề tài/dự án đã thực hiện

 1. Nghiên cứu tách chiết và thử nghiệm sản xuất chế phẩm hương vị tôm – 2002/2003 – Đề tài cấp trường – Chủ nhiệm đề tài
 2. Nghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm oligosaccharid (oligochitin và oligochitosan) để bảo quản sau thu hoạch nguyên liệu thuỷ sản  đánh bắt xa bờ – 2012/2014 – Thành viên tham gia thực hiện

Bài báo/hội nghị đã công bố

 1. Vũ Ngọc Bội, Vũ Thị Hoan (2004), “Sử dụng protease đầu tôm sú để cải thiện khả năng chiết tách chất mùi từ phế liệu tôm và ghẹ”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Thuỷ sản, Số đặc biệt kỷ niệm 45 năm thành lập Trường Đại học Thuỷ sản.
 2. Vũ Ngọc Bội, Vũ Thị Hoan (2004), “Nghiên cứu chiết rút chất mùi từ phế liệu tôm và ghẹ bằng glycerin”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Thuỷ sản, Số đặc biệt kỷ niệm 45 năm thành lập Trường Đại học Thuỷ sản.
 3. Vu Ngọc Bội, Nguyễn Thị Mỹ Trang, Hoàng Thị Kim Anh, Nguyễn Văn Minh, Vũ Thị Hoan, Lê Hải, Lê Lập (2013), “Assessment of antibacterial activities of oligochitosan segmented from chitosan using cobalt – 60 radiation technology”, International workshop on Agricultural engineering and post – harvest technology for Asia sustainability,5-6 December 2013, Hanoi, Vietnam, Ministry of Science and Technology, Science and Technics Publishing House, pp 331-338.
 4. Vũ Thị Hoan, Vũ Ngọc Bội (2016), “Ảnh hưởng của chitosan, oligochitosan và oligochitin lên chất lượng của tôm bạc theo thời gian bảo quản”, Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản, Số 4-2016, Trường Đại học Nha Trang, trang 27-33.

Đơn vị liên kết