TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Vũ Thanh Ngọc
Vũ Thanh Ngọc

Thông báo sinh viên

Định hướng nghiên cứu và đề tài 2017-2018

Định hướng nghiên cứu/tên đề tài ĐHSH10A, ĐHTP10A:

Sản xuất pectinase cố định và ứng dụng trong chế biến nước quả

Lịch giảng dạy

Lý lịch khoa học

Tiến sĩ: Vũ Thanh Ngọc
Bộ môn Công nghệ Sinh họcViện Công nghệ Sinh học và Thực phẩmLầu 4, nhà F, số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4,  quận Gò Vấp, Hồ Chí MinhEmail: vuthanhngoc@iuh.edu.vn

Chức danh

 • Giảng viên

Quá trình đào tạo

 • Đại học: Ngành CNSH, ĐH Bách Khoa TP. HCM, năm TN: 2009
 • Tiến sĩ: Ngành Hóa sinh và Sinh học phân tử, Virginia Commonwealth University (Mỹ), năm TN: 2014

Quá trình công tác

 • 2009-2010: Nghiên cứu viên, Trung tâm CNSH TP. HCM
 • 2010-2014: Nghiên cứu sinh & Trợ giảng, Virginia Commonwealth University (Mỹ)
 • 2014-2016: Postdoc, Virginia Commonwealth University (Mỹ)
 • 2016-nay: Giảng viên, ĐH Công nghiệp TP. HCM

Môn học đang tham gia giảng dạy

 • Kỹ thuật sinh học phân tử
 • Công nghệ nano sinh học

Hướng nghiên cứu chính

 • Regulation of RNA Splicing in Cancer Biology
 • Cell Signaling in Cancer Biology

Đề tài/dự án đã thực hiện

Thành viên chính của các đề tài sau (Tên đề tài, năm bắt đầu–năm kết thúc):

 1. Development of recombinant vaccines against avian influenza, 2009-2010, đề tài cấp bộ
 2. Novel action of the pro-drug FTY720 as an HDAC inhibitor that sensitizes breast carcinoma cells to chemotherapy, 2010 (Mỹ)
 3. Construction of TDP1 targeting vector to generate TDP1-knockout stem cells and restoration of normal TDP1 expression in SCAN1 cells, 2011 (Mỹ)
 4. Regulation and mechanistic functions of caspase-9 splicing, 2011-2016 (Mỹ)
 5. Mechanistic roles of caspase-9b in the tumorigensis of non-small cell lung cancer cells, 2012-2016 (Mỹ)
 6. Regulation and mechanistic functions of Bclx splicing, 2014-2016 (Mỹ)
 7. Regulation and mechanistic roles of CPEB2 splicing, 2014-2016 (Mỹ)
 8. Enzymatic activity and mechanistic functions of cPLA2α in lipid signaling, 2015-2016 (Mỹ)

Các bài báo/hội nghị đã công bố

Bài báo quốc tế:

 1. Vu N. T., Park M. A., Shultz M. D., Bulut G. B., Ladd A. C., Chalfant C. E., 2016. Caspase-9b interacts directly with cIAP1 to drive agonist-independent activation of NF- B and lung tumorigenesis, Cancer Res.
 2. Vu N. T., Shapiro B. A., Shultz M. D., Shultz J. C., Mietla J. A., Gouda M. M., Yacoub A., Dent P., Fisher P. B., Park M. A., Chalfant C. E., 2016. Melanoma differentiation associated gene 7/IL-24 exerts cytotoxic effects by altering the alternative splicing of Bcl-x pre-mRNA via the SRC/PKCδ signaling axis, J. Bio. Chem.
 3. Vu N. T., Park M. A., Shultz J. C., Goehe R. W., Hoeferlin L. A., Shultz M. D., Smith S. A., Lynch K. W., Chalfant C. E., 2013. hnRNP U enhances caspase-9 splicing and is modulated by AKT-dependent phosphorylation of hnRNP L, J. Bio. Chem.
 4. Johnson R. M., Vu N. T., Griffin B. P., Gentry A. E., Archer K. J., Chalfant C. E., Park M. A., 2015. The alternative splicing of cytoplasmic polyadenylation element binding protein 2 drives anoikis resistance and the metastasis of triple negative breast cancer, J. Bio. Chem.
 5. Shultz J. C., Vu N.Shultz M. D., Mba M. U., Shapiro B. A., Chalfant C. E., 2012. The Proto-oncogene PKCι regulates the alternative splicing of Bcl-x pre-mRNA, Mol. Cancer Res.

Hội nghị tham gia:

 1. Vu N. T., Park M. A., Shultz M. D., Ladd A. C., Chalfant C. E., 2015. Cancer Research Retreat, Virginia Commonwealth University Massey Cancer Center, USA. Caspase-9b directly interacts with cIAP1 to drive agonist-independent NF-kB activation and tumorigenesis in non-small cell lung cancer.
 2. Vu N. T., Park M. A., Shultz M. D., Ladd A. C., Chalfant C. E., 2015. 2015 AACR Annual Meeting, USA. Caspase-9b directly interacts with cIAP1 to drive agonist-independent NF-kB activation and tumorigenesis in non-small cell lung cancer.
 3. Vu N. T., Park M. A., Shultz M. D., Ladd A. C., Chalfant C. E., 2015. ASBMB Annual Meeting, USA. Caspase-9b directly interacts with c-IAP1 to drive an agonist-independent activation of the NF-κB pathway and the enhancement of tumorigenicity in non-small cell lung cancer.
 4. Vu N. T., Park M. A., Shultz J. C., Goehe R. W., Hoeferlin L. A., Shultz M. D., Smith S. A., Lynch K. W., Chalfant C. E., 2014. Annual Conference, Vietnam Education Foundation, USA. hnRNP U enhances caspase-9 splicing and is modulated by AKT-dependent phosphorylation of hnRNP L.
 5. Vu N. T., Park M. A., Shultz J. C., Goehe R. W., Hoeferlin L. A., Shultz M. D., Smith S. A., Lynch K. W., Chalfant C. E., 2013. Daniel T. Watts Research Symposium, Medical College of Virginia, USA. hnRNP U enhances caspase-9 splicing and is modulated by AKT-dependent phosphorylation of hnRNP L.
 6. Vu N. T., Park M. A., Shultz J. C., Goehe R. W., Hoeferlin L. A., Shultz M. D., Smith S. A., Lynch K. W., Chalfant C. E., 2013. Cancer Research Retreat, Virginia Commonwealth University Massey Cancer Center, USA. hnRNP U enhances caspase-9 splicing and is modulated by AKT-dependent phosphorylation of hnRNP L.

Đơn vị liên kết