TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
PATH COMPANY LIMITED “Tuyển dụng”
31/03/2017

Công ty chúng tôi có nhu cầu tuyen thêm 04 nhân viên kinh doanh về phụ gia thực phẩm.

Thời hạn tuyển dụng là 30.4.2017.

Mọi chi tiết liên hệ trực tiếp đến công ty.

PATH COMPANY LIMITED
25-27 Be Van Dan St., ward 14., Tan Binh Dist., HCMC
T: 84 8 3949 2497      F: 84 8 3949 2496    M: 0913 695 579
E: tuph@path.com.vn

Đơn vị liên kết