TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Văn Hồng Thiện
Văn Hồng Thiện

Thông báo sinh viên

Lịch giảng dạy

Lý lịch khoa học

Nghiên cứu sinh: Văn Hồng Thiện

Bộ môn Công nghệ Sinh học

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm

Lầu 4, nhà F, số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4,  quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

ĐT: (+84) 0909 432 887

Email:

Chức danh

  • Giảng viên

Quá trình đào tạo

  • Đại học: Ngành CN sinh học, Đại hoc khoa học tự nhiên TPHCM, Năm tốt nghiệp: 2002
  • Thạc sĩ: Ngành công nghệ sinh học, Đại hoc khoa học tự nhiên TPHCM, Năm tốt nghiệp: 2007
  • Nghiên cứu sinh: Học viện Khoa học & Công nghệ, Viện Hàn Lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Quá trình công tác

  • 2008 – nay: Giảng viên bộ môn Công nghệ sinh học, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

Các bài báo/hội nghị đã công bố

  1. Phân tích tính đa dạng di truyền và thành phần Alkaloid của một số cây thuộc họ Thủy Tiên (Amaryllidaceae). 2014. Tạp chí Đại học Công Nghiệp Tp. HCM, số 5(17).
  2. Homalomena cochinchinensis (họ Araceae): thử nghiệm marker phân tử để định loại loài và phân tích một số thành phần hóa học.2015. Tạp chí Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam, tập 13, số 4A.
  3. On the taxonomic identity of Arisaema pierreanum Engl. (Araceae) in Vietnam. 2016. Science & Technology Development, Vol 19. No. T4.
  4. A new species of Arisaema (Araceae) from Vietnam. 2016. Phytotaxa 227(1): 090–094.

Đơn vị liên kết