TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Văn Hồng Thiện
Văn Hồng Thiện

Thông báo sinh viên

 

Lịch giảng dạy

Lý lịch khoa học

 

Tiến sĩ. Văn Hồng Thiện

Bộ môn Công nghệ Sinh học

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm

Lầu 4, nhà F, số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4,  quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

ĐT: 0909 432 887

Email: vanhongthien@iuh.edu.vn

vanhongthien2014@gmail.com

 

Chức danh

 • Giảng viên

Quá trình đào tạo

 • Đại học: ngành Sinh học, Đại hoc khoa học tự nhiên TPHCM, Năm tốt nghiệp: 2002
 • Thạc sĩ: ngành Sinh thái học, Đại hoc khoa học tự nhiên TPHCM, Năm tốt nghiệp: 2007
 • Tiến sĩ: ngành Sinh thái học, Học viện Khoa học & Công nghệ, Viện Hàn Lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam, Năm tốt nghiệp: 2018

Quá trình công tác

 • 2008 – nay: Giảng viên bộ môn Công nghệ sinh học, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

Hướng nghiên cứu chuyên về thực vật học:

 • Phân loại thực vật dựa vào hình thái và phân tử
 • Đa dạng di truyền quần thể
 • Nghiên cứu và phát triển tiềm năng (thực phẩm, dược liệu) từ thực vật

Sách

 1. Đàm Sao Mai (chủ biên), Trịnh Ngọc Nam, Nguyễn Thị Kim Anh, Văn Hồng Thiện. Vi sinh thực phẩm. Nxb. Đại học Quốc Gia Tp. HCM (2014).

Các bài báo/hội nghị đã công bố

 1. Hong Thien Van*, Tran Dinh Thang, Thao Nguyen Luu, Van Dat Doan. 2021. An overview of chemical composition and biological activities of essential oils of Alpinia genus (Zingiberaceae). RSC Advances. 11, 37767-37783 (ISI). 
 2. Hong Thien Van, Van Son Le, Nga Nguyen-Phi, Quoc Dat Nguyen, Tran Quoc Trung Nguyen, Hieu Cuong Nguyen, Hong Truong Luu. 2021. A new species and a new record of Typhonium (Araceae) from southern Vietnam. Phytotaxa 527 (3) : 201–208 (ISI).
 3. Hong Thien Van. Chemical constituents and biological activities of essential oils of Amomum genus (Zingiberaceae). 2021.  Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine 11(12): 519-526 (ISI) 
 4. Hong Thien Van*, Nhat Tam Le Nguyen Tuong An Huynh, Huy Sang Vo, Thanh Tho Le, Hai Van Chu, Huynh Anh Vu Truong, Quoc Hung Nguyen. 2021.  Chemical composition and antibacterial activities of essential oils from rhizomes and aerial parts of Homalomena cochinchinensis (Araceae). Natural product Research (https://doi.org/10.1080/14786419.2021.1939333). (ISI).
 5. Hong Thien Van,* Uyen Thi Xuan Phan, Van Dat Doan,  Van Son Le. 2021. Chemical constituents of essential oil from rhizomes and aerial parts of Curcuma gracillima Gagnep. (Zingiberaceae). Chemistry of Natural Compounds 57(3): 569-571 (ISI).
 6. Hong Thien Van*, Tan Viet Pham, Hanh Thi Dieu Nguyen, Ngoc An Nguyen, Duy H. Truong. A review on chemical constituents of essential oils of Aframomum genus. Journal of Phytology. in press 2021. (Scopus).
 7. Hong Thien Van*, Van Son Le, Thanh Trang Thao Tran,  Huynh Nhat Kien Pham, Thi Mai Anh Tran, Ngoc Nam Trinh, Gia Buu Tran, Uyen Thuy Xuan Phan, Nhat Tam Le, Van Dat Doan. 2021. Chemical components of essential oils from the leaves of seven species belonging Rutaceae family from Binh Chau-Phuoc Buu Nature Reserve, Vietnam. Agriculturae conspectus scientificus 86(1): 67-74 (Scopus).
 8. Hong Thien Van*, Thanh Truc Do, Thao Nguyen Luu, Van Son Le, Van Dat Doan. 2021. Chemical constituents and antibacterial activities of essential oils from aerial parts of three Limnophila species (Scrophulariaceae) in Southern Vietnam. Research Journal of Chemistry and Environment 25(4): 12-19. (Scopus).
 9. Hong Thien Van*, Nhat Tam Le, Diep Linh Nguyen, Gia Buu Tran, Nguyen Tuong An Huynh, Huy Sang Vo, Van Hai Chu, Huynh Anh Vu Truong & Quoc Hung Nguyen. 2021. Chemical profile and antibacterial activity of acetone extract of Homalomena cochinchinensis Engl. (Araceae). Plant Science Today. 8(1): 58–65. (Scopus).
 10. Hong Thien Van*, Nguyet Ha Hoang, Van Son Le, Thi Kieu Van Tran, Viet Hoang, Nga Nguyen-Phi, Gia Buu Tran. 2021. Identification of DNA barcode sequences, chemical composition and antibacterial activities from ethanol extracts of Kaempferia champasakensis Picheans. & Koonterm (Zingiberaceae) in Vietnam. Research Journal of Biotechnology 16(3): 105-112. (Scopus).
 11. Hong Thia Le, Thao Nguyen Luu, Huynh Mai Thu Nguyen, Dang Hoai Trang Nguyen, Pham Tan Quoc Le, Ngoc Nam Trinh, Van Son Le, Hoang Dung Nguyen & Hong Thien Van*.  2021. Antibacterial, antioxidant and cytotoxic activities of different fractions of acetone extract from flowers of Dipterocarpus intricatus Dyer (Dipterocarpaceae). Plant Science Today 8(2): 273-277 (Scopus).
 12. Hong Thien Van*, Thi Hong Van Nguyen, Hong Thia Le, Ngoc Nam Trinh, Nguyen Tuong An Huynh, Van Son Le, Thi Thanh Nha Phan & Le Anh Tuan Dang. 2021Habenaria diphylla (Nimmo) Dalzell (Orchidaceae), new record for the flora of Vietnam. Plant Science Today 8(1): 185–189. (Scopus).
 13. Hong Thien Van*, Ngoc Buu Tran, Ngoc Thuan Nguyen, Gia Buu Tran, Nguyen Tuong An Huynh. 2021. Antioxidant capacity and flavoinoids, triterpenoids, polysaccharide contents from aerial part and rhizome of Homalomena pierreana (Araceae). Research Journal of Biotechnology 16(9): 53-59. (Scopus).
 14. Le Pham Tan Quoc, Nguyen Van Muoi, Tran Thanh Truc, Van Hong Thien, Le Tram Nghia Thu, Tran Thi Mai Anh, Nguyen Thi Ngan, Nguyen Duc Vuong, Pham My Hao, Nguyen Ngoc Tuan, Nguyen Ngo My Xuan. 2021. The effect of polyphenols from Polygonum multiflorum Thunb. root extract on the storage of ground beef. Bulletin of the Transilvania University of Braşov Series II: Forestry, Wood Industry, Agricultural Food Engineering 14(63): 201-212. (Scopus).
 15. Hong Thien Van*, Thi Phu Duong, Thi Trang Tran, Thi Bich Mai Tran, Van Dung Nguyen, Uyen Thuy Xuan Phan. 2021. Chemical diversity of essential oils of Allium sativum L. from four locations in southern Vietnam. South-Western Journal of Horticulture, Biology and Environment 12(2): 65-74 .(Scopus).
 16. Nhat Tam Le, Hong Thien Van, Ngoc Truc Phuong Nguyen, Van Son Le, Van Hai Chu, Huynh Anh Vu Truong, Quoc Hung Nguyen, Hoang Dung Nguyen, Ngoc Nam Trinh, Tan Viet Pham. 2021. Chemical profiles and antibacterial, antioxidant, cytotoxic activities of acetone extract from leaves of Helicteres hirsuta Lour. Journal of Science & Technology, Industrial University of Ho Chi Minh city 52B: 62-69.
 17. Hong Thien Van*Quoc Tuan Tran, Thi Thuy Huynh Tran, Ngoc Buu Tran, Nhut Thao Huynh, Kim Bup Nguyen, Ba Thanh Nguyen, Uyen Thuy Xuan Phan. 2020. Chemical constituents and bacterial activity of essential oils of five wax apples (Syzygium samarangense) from Dong Thap Province, Vietnam. Agriculturae conspectus scientificus 85(2): 145-152. (Scopus).
 18. Hong Thien Van*, Ngoc Buu Tran, Thi Nhu Truc Vo, Tran Tien Trinh, Ngoc Thuan Nguyen, Van Son Le, Gia Buu Tran. (2020). Antıoxıdant capacıty and flavoınoıds, trıterpenoıds, polyphenol, polysaccharıde content from tubers of two Amorphophallus specıes (Araceae). Journal of Applied Biological Sciences. 14(1): 15-25. (Scopus).
 19. Hong Thien Van*, Nga Nguyen-Phi, Hong Truong Luu.  (2020). The phylogenetic position of Aglaodorum Schott (Araceae—Aroideae—Aglaonemateae). THAISZIA – JOURNAL OF BOTANY. 30 (1): 093-101(Scopus).
 20. Hong Thien VAN, Ngo Trang VO, Ngoc Trang NGUYEN, Thao Nguyen LUU, Tan Viet PHAM, Pham Tan Quoc LE. 2020. Chemical composition and antibacterial activities of ethanol extract of Arisaema langbiangense rhizome (Araceae).  Banats Journal of Biotechnology X(21): 12-18 (ESCI)
 21. Kim–Bup NGUYEN, Gia–Buu TRANHong–Thien VAN*2020.  Comparison of five wax apples (Syzygium samarangense) from Dong Thap Province, Vietnam based on morphological and molecular data. Banats Journal of Biotechnology X(21): 50-57.(ESCI).
 22. Hong Thien Van, Hong Hai My Nguyen, Nguyen Tuong An Huynh, Van Son Le, Gia Buu Tran. 2020. Chemical composition and antibacterial activities of the ethanol extracts from the leaves and tubers of Amorphophallus pusillus (Araceae). Plant Science Today 7(2): 296-301. (Scopus)
 23. Hong-Thien Van*, Bich-Tram Le, Thanh-Lan Nguyen, Ngoc-Nam Trinh, Tan-Viet Pham, Ngoc-Tuan Nguyen, Gia-Buu Tran, Nga Nguyen-Phi, Hong Truong Luu. (2020). Chemical composition and antibacterial activities of essential oils from Homalomena pierreana (Araceae). Indian Journal of Natural Products and Resources 11(1): 30-37 (Scopus).
 24. Hong Thien Van*, Vo Thu Hien Tran, Nu Han Ni Ton, Thao Nguyen Luu, Nguyen Tuong An Huynh, Van Son Le. 2020. Chemical constituents and antibacterial activity of essential oil of Vitex rotundifolia from Southern Vietnam. Banats Journal of Biotechnology XI(22): 22-29. (ESCI)
 25. Hong Thien Van, Thi Ngan Ha Bui, Yen Hoa Mai , Minh Nhat Hao Nguyen, Tan Viet Pham, Van Son Le, Van Dat Doan, Pham Tan Quoc Le. 2020. Chemical composition and antibacterial activities of ethanol extract of Geodorum attenuatum griff. (Orchidaceae). Gazi University Journal of Science 33(3):  613-620. (Scopus).
 26. Hong Thien Van*Quang Phuc Nguyen, Nguyen Tuong An Huynh, Gia Buu Tran2020. Chemical composition and antibacterial activities of Homalomena vietnamensis bogner & V. D. Nguyen (Araceae). Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences 10 (2) 201-204 (Scopus).
 27. Hong Thien Van*, Thi Hong Huynh Duong, Van Son Le, Gia Buu Tran, Nguyen Tuong An Huynh. 2020. Chemical composition and antibacterial activities of ethanolic extract from rhizomes and aerial parts of Typhonium lineare Hett. & V.D. Nguyen (Araceae). Banats Journal of Biotechnology XI(22): 60-65. (ESCI)
 28. Hong Thien Van*, Tai Thu Nguyen, Hoai Thuong Thi Ton, Kim Truc Thi Dinh, Van Son Le, Tan Viet Pham, Gia-Buu Tran. 2020. Phytochemical composition and antibacterial activity of ethanolic extract from trunk of Rothmannia wittii (Craib) Bremek. (Rubiaceae) newly found in Vietnam. Biotechnologia 101(4): 301-307 (Scopus).
 29. Hong Thien Van*, Ai Nhi Nguyen, Thi Thuy Nga Ho, My Yen Oanh Huynh, Thi Quynh Hoa Nguyen, Thi Lan Huong Nguyen, Van Son Le. 2020. Evaluation of DNA barcode sequence, chemical composition and antibacterial activities in Geodorum terrestre (L.) Garay newly found in Southern Vietnam. Research Journal of Biotechnology 15(11): 76-84. (Scopus).
 30. Hong Thien Van*, Dang Gia Man Nguyen, Nguyen Tuong An Huynh, Van Son Le. 2020. Antibacterial activities of ethanolic extract from the leaves of four species belonging Rutaceae family from Binh Chau-Phuoc Buu Nature Reserve, Vietnam. Plant Science Today 7(3);  463–468 . (Scopus).
 31. Hong Truong Luu, Quoc Dat Nguyen, Hieu Cuong Nguyen, Hong Thien Van, Van Du Nguyen. 2020. Arisaema liemiana sp. nov. (Araceae: Arisaemateae), a new species from southern-central Vietnam. Phytotaxa 468 (2): 214–220. (ISI).
 32. Ngoc-Thuan Nguyen*, Ngoc-Tuan Nguyen, Sao-Mai Dam, Trung-Thien Le, Thi Ngan NguyenHong-Thien Van, Tan-Quoc Pham Le, Gia-Buu Tran, Hoai-Nguyen Nguyen, Thi-Huyen Tran. 2020. Chemical composition and antioxidant, antiinflammatory, and anticancer effects of extract from yunzhi mushroom (Coriolopsis aspera) in Vietnam.  Pharmacophore 11(4): 51-55.(ESCI)
 33. Hong Thien Van*Nga Nguyen Phi, Ngoc Long Vu, Alan Galloway, Hong Truong Luu. Typhonium dongnaiense (Araceae) – a new species from Vietnam. 2017. Ann. Bot. Fennici 54: 405-408. (ISI)
 34. Hong Thien Van, Nga Nguyen Phi, Hong Truong Luu. A new species of Arisaema (Araceae) from Vietnam. 2016. Phytotaxa 227(1): 090–094. (ISI)
 35. Hong Truong Luu, Hong Thien Van, Thi Thuy Dung Ngo, Luu Phuong Nguyen, and Huu Phu Le. Typhonium thatsonense (Araceae), a New Species from Vietnam. 2017. NOVON: 25: 438-441. (ISI)
 36. Hong Thien Van, Ngoc Buu Tran, Tran Tien Trinh, Nhu-Truc Thi Vo, Van Son Le, Tan Viet Pham, Gia Buu Tran, Tan-Quoc Pham Le. 2019  Phytochemical composition and antibacterial activity of ethanol extract of Amorphophallus lanceolatus tuber (Araceae).  Banats Journal of Biotechnology X(20): 5-12. (ESCI)
 37. Hong Thien Van*Uyen Thuy Xuan Phan, Gia Buu Tran2019Chemical diversity of the Melaleuca cajuputi leaf oils from six locations in Southern Vietnam. Agriculturae Conspectus Scientificus 84(4): 391-397 (Scopus)
 38. Sao Mai Dam, Thị Quynh Hoa Nguyen, Van Son Le, Van Dung Nguyen, Hong Thien Van*. 2020. Identification of DNA barcode sequences, chemical composition and antibacterial activities from ethanol extracts of Jasminum annamense subsp. annamense (Oleaceae) in Vietnam. Journal of Science & Technology, Industrial University of Ho Chi Minh city 44A: 82-91.
 39. Ngọc Buu Tran, Tran Tien Trinh, Thi Nhu Truc Vo, Ngoc Thuan Nguyen, Van Son Le, Hong Truong Luu, Phi Nga Nguyen, Hong Thien Van*. 2020. The structure and gelatinization temperature of starch granules from tubers of two species of genus Amorphophallus. Journal of Agriculture and Forestry University, Hue University 4(2): 1842-1850.
 40. Hong Thien Van, Thi Thu Ngan Tran, Ngoc Nam Trinh. Studies genetic variation and alkaloid components of some medicacinal plants in Amaryllidaceae. 2014. Journal of Industrial University, 5(17): 30-36. [In Vietnamese with English summary]
 41. Hong Thien Van*, Nga Nguyen Phi, Hong Truong Luu. Hoamlomena cochinchinensis: testing molecular markers for its taxomonic identity in the Araceae and identification of some chemical compounds. 2015. Journal of Biotechnology 15(4A): 1329-1334. [In Vietnamese with English summary].
 42. Hong Thien Van*, Nga Nguyen Phi, Hong Truong Luu. On the taxonomic identity of Arisaema pierreanum Engl. (Araceae) in Vietnam. 2016. Science & Technology Development, 13(4A): 52-56. [In English with Vietnamese summary]
 43. Hong Thien Van, Nga Nguyen Phi, Hong Truong Luu. Morphological and molecular data reveal a new species of Alocasia (Araceae) from Vietnam. 2017. Journal of Vietnam Science & Technology 59(2): 76-82. [In English with Vietnamese summary]
 44. Hong Thien Van, Thao Nguyen Luu, Thi Thu Ngan Tran, Ngoc Nam Trinh. 2017. Distinction between Crinum latifolium and Crinum asiaticum (Amaryllidaceae) using molecular data. Journal of Science & Technology, Industrial University of Ho Chi Minh city 27(3): 101-108 [In English with Vietnamese summary].
 45. Nu Bang Thuy Huynh, Anh Duc Nguyen, Trung Hieu Trinh, Tuan Dung Vo, Hong Thien Van*. 2018. Taxonomic identity of Limnocharitaceae based on molecular data from a rapid DNA extraction protocol. Journal of Science and Technology Devolopment, Communist Youth Union of HCMC 4(1): 76-80.
 46. Hong Thien Van, Van Son Le, Van Khanh Le, Dang Quang Nguyen, Quoc Vuong Bui, Trong Thuan Bui. 2018. Some investigation results of Araceae species in Binh Chau-Phuoc Buu Natural Reserve, Vietnam. Journal of Science and Technology, Department of Science and Technology of Ba Ria Vung Tau Province 47: 16-19.
 47. Hong Thien Van, Nga Nguyen Phi, Hong Truong Luu. Taxonomic identity of Arisaema condaoense (Araceae) based on new morphological and molecular data. 2017. Journal of Biotechnology 15(4): 1-8. [In English with Vietnamese summary].
 48. Van Hong Thien, Tran Thị Thu Ngan, Luu Thao Nguyen, Trinh Ngoc Nam. 2017. Distinction between Crinum latifolium and Crinum asiaticum (Amaryllidaceae) using molecular data. Journal of Science and Technology, University of HCM City.
 49. Hong Thien Van*, Nga Nguyen Phi, Hong Truong Luu. New distributions of three Aroids species (Araceae) in Southern Vietnam. 2018. Journal of Science, HCMC University of Education 15(3): 66-79. [In English with Vietnamese summary].
 50. Hong Thien VanThao Nguyen Luu, Thi To Van Le, Thi Cam Van Tran, Minh Thao Trinh, Thi Anh Ly Nguyen, Ngoc Nam Trinh*. 2018.  Identification of a bacterial strain isolated from pickled melon solution and determination its ability to produce lactic acid. Journal of Science & Technology, Industrial University of Ho Chi Minh city [In English with Vietnamese summary] 36A: 143-149.
 51. Thi Ngan Ha Bui, Yen Hoa Mai, Minh Nhat Hao Nguyen, Ngoc Thuan Nguyen , Van Son Le, Ngoc Nam Trinh, Hong Thien Van*.2019. New distribution in vietnam and identification of DNA barcode sequence for geodorum attenuatum (orchidaceae). Science and Technology Journal of Agriculture & rural development. Journal of  Biotechnololy in agriculture, May: 67-73.
 52. Ton Thi Hoai Thuong, Nguyen Tai Thu, Dinh Thi Kim Truc, Le Van Son, Tran Gia Buu, Van Hong Thien*. 2019. New distribution records of Rothmannia wittii (Rubiaceae) in Vietnam and identification of DNA barcode sequence for R. wittiiJournal of Science, HCMC University of Education 16(3): 190-199. [In English with Vietnamese summary].
 53. Hong Thien Van, Nga Nguyen Phi, Hong Truong Luu, Ngọc Nam Trinh. 2019. Identification of DNA barcode sequence for two Homalomena species (Araceae) in Vietnam. Journal of Science, HCMC University of Education 39B: 39-49.
 54. Hong Truong Luu*Hong Thien Van, Ngoc Thanh Bui, Thuan Kien Le, Quang Cuong Truong, Canh Nam Le. 2019Aglaonema costatum f. concolor Nicolson (Araceae): a new record for the flora of Vietnam. Academia Journal of Biology 42(3): 61-65.
 55. Hong Thien Van, Bich Tram Le, Thanh Lan Nguyen, Nguyen Hoang Yen Ho, Hong Truong Luu, Nga Nguyen Phi, Hà Văn Long, Thi Dieu Hanh Nguyen, Ngoc Tuan Nguyen, Ngoc Nam Trinh. 2019. Identification of chemical compounds and antibacterial activity from ethanol extract of Homalomena pierreana. Journal of Science & Technology, Industrial University of Ho Chi Minh city 39B: 39-49. 
 56. …..

 

Đơn vị liên kết