INDUSTRIAL UNIVERSITY OF HO CHI MINH CITY
INSTITUTE OF BIOTECHNOLOGY AND FOOD TECHNOLOGY
Văn Hồng Thiện
Văn Hồng Thiện

Thông báo sinh viên

CẬP NHẬT CÁC CÔNG BỐ KHOA HỌC CỦA CÁC BẠN SINH VIÊN LÀM VIỆC TRONG NHÓM NGHIÊN CỨU

ĐẠI HỌC SINH HỌC 10

 1. Huỳnh Nữ Băng Thùy, Nguyễn Anh Đức, Trình Trung Hiếu, Võ Tuấn Dũng, Văn Hồng Thiện*. Xác định vị trí phân loại của họ Limnocharitaceae bằng dữ liệu phân tử dựa trên DNA tổng từ quy trình tách chiết nhanh. 2018. Chuyên san phát triển khoa học & công nghệ, Thành Đoàn Tp. HCM, số 4 (1): 76-80.

ĐẠI HỌC SINH HỌC 11

 1. Văn Hồng Thiện, Lê Bích Trâm, Nguyễn Thanh Lan, Hồ Nguyễn Hoàng Yến, Lưu Hồng Trường, Nguyễn Phi Ngà, Hà Văn Long, Nguyễn Thị Diệu Hạnh, Nguyễn Ngọc Tuấn, Trịnh Ngọc Nam. Xác định thành phần hóa học và khả năng kháng vi sinh vật của cao chiết ethanol ly trích từ thân rễ loài Thiên niên kiện Pi-e (Homalomena pierreana). Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐH Công Nghiệp Tp. HCM. In press 2020.
 2. Hong-Thien Van*, Bich-Tram Le, Thanh-Lan Nguyen, Ngoc-Nam Trinh, Tan-Viet Pham, Ngoc-Tuan Nguyen, Gia-Buu Tran, Nga Nguyen-Phi, Hong Truong Luu. Chemical composition and antibacterial activities of essential oils from Homalomena pierreana (Araceae). Indian Journal of Natural Products and Resources. In press 2020. (Scopus).
 3. Hong Thien VAN, Ngo Trang VO, Ngoc Trang NGUYEN, Thao Nguyen LUU, Tan Viet PHAM, Pham Tan Quoc LE. 2020. Chemical composition and antibacterial activities of ethanol extract of Arisaema langbiangense rhizome (Araceae).  Banats Journal of Biotechnology X(21): 12-18 (ESCI)

ĐẠI HỌC SINH HỌC 12

 1. Bùi Thi Ngân Hà, Mai Yên Hòa, Nguyễn Minh Nhật Hào, Nguyễn Ngọc Thuần, Lê Văn Sơn, Trịnh Ngọc Nam, Văn Hồng Thiện*. 2019. Ghi nhận vùng phân bố mới ở Việt Nam và xác định mã vạch DNA cho loài Geodorum attenuatum (Orchidaceae). Chuyên đề Công nghệ Sinh học trong nông nghiệp, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tháng 5: 67-73.
 2. Ton Thi Hoai Thuong, Nguyen Tai Thu, Dinh Thi Kim Truc, Le Van Son, Tran Gia Buu, Van Hong Thien*. 2019. New distribution records of Rothmannia wittii (Rubiaceae) in Vietnam and identification of DNA barcode sequence for R. wittii. Journal of Science, HCMC University of Education 16(3): 190-199. [In English with Vietnamese summary].
 3. Sao Mai Dam, Thị Quynh Hoa Nguyen, Van Son Le, Van Dung Nguyen, Hong Thien Van*. Identification of DNA barcode sequences, chemical composition and antibacterial activities from ethanol extracts of Jasminum annamense subsp. annamense (Oleaceae) in Vietnam. Journal of Science & Technology, Industrial University of Ho Chi Minh city. In press 2020.
 4. Ngọc Buu Tran, Tran Tien Trinh, Thi Nhu Truc Vo, Ngoc Thuan Nguyen, Van Son Le, Hong Truong Luu, Phi Nga Nguyen, Hong Thien Van*. The structure and gelatinization temperature of starch granules from tubers of two species of genus Amorphophallus. Journal of Agriculture and Forestry University, Hue University. In press 2020.
 5. Hong Thien Van, Ngoc Buu Tran, Tran Tien Trinh, Nhu-Truc Thi Vo, Van Son Le, Tan Viet Pham, Gia Buu Tran, Tan-Quoc Pham Le. 2019.   Phytochemical composition and antibacterial activity of ethanol extract of Amorphophallus lanceolatus tuber (Araceae).  Banats Journal of Biotechnology X(20): 5-12. (ESCI)
 6. Hong Thien Van, Thi Ngan Ha Bui, Yen Hoa Mai, Minh Nhat Hao Nguyen, Tan Viet Pham, Van Son Le, Van Dat Doan, Pham Tan Quoc Le. Chemical composition and antibacterial activities of ethanol extract of Geodorum attenuatum griff. (Orchidaceae). Gazi University Journal of Science. In press 2020(Scopus).
 7. Hong Thien Van*, Ai Nhi Nguyen, Thi Thuy Nga Ho, My Yen Oanh Huynh, Thi Quynh Hoa Nguyen, Thi Lan Huong Nguyen, Van Son Le. Evaluation of DNA barcode sequence, chemical composition and antibacterial activities in Geodorum terrestre (L.) Garay newly found in Southern Vietnam. Research Journal of Biotechnology. In press 2020(Scopus).
 8. Hong Thien Van, Hong Hai My Nguyen, Nguyen Tuong An Huynh, Van Son Le, Gia Buu Tran. 2020. Chemical composition and antibacterial activities of the ethanol extracts from the leaves and tubers of Amorphophallus pusillus (Araceae). Plant Science Today 7(2): 296-301. (Scopus)
 9. Hong Thien Van*, Thanh Truc Do, Thao Nguyen Luu, Van Son Le, Van Dat Doan. Chemical constituents and antibacterial activities of essential oils from aerial parts of three Limnophla species (Scrophulariaceae) in Southern Vietnam. Research Journal of Chemistry and Environment. In press 2020. (Scopus).
 10. Hong Thien Van*, Nguyet Ha Hoang, Van Son Le, Thi Kieu Van Tran, Viet Hoang, Nga Nguyen-Phi, Gia Buu Tran. Identification of DNA barcode sequences, chemical composition and antibacterial activities from ethanol extracts of Kaempferia champasakensis Picheans. & Koonterm (Zingiberaceae) in Vietnam. Research Journal of Biotechnology. In press 2020(Scopus).
 11. Hong Thien Van*, Ngoc Buu Tran, Thi Nhu Truc Vo, Tran Tien Trinh, Ngoc Thuan Nguyen, Van Son Le, Gia Buu Tran. (2020). Antıoxıdant capacıty and flavoınoıds, trıterpenoıds, polyphenol, polysaccharıde content from tubers of two Amorphophallus specıes (Araceae). Journal of Applied Biological Sciences. 14(1): 25-35. (Scopus).
 12. Hong Thien Van*, Dang Gia Man Nguyen, Nguyen Tuong An Huynh, Van Son Le. 2020. Antibacterial activities of ethanolic extract from the leaves of four species belonging Rutaceae family from Binh Chau-Phuoc Buu Nature Reserve, Vietnam. Plant Science Today 7(3);  463–468. (Scopus).
 13. Hong Thien Van*Quang Phuc Nguyen, Nguyen Tuong An Huynh, Gia Buu TranChemical composition and antibacterial activities of Homalomena vietnamensis bogner & V. D. Nguyen (Araceae). Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. In press 2020. (Scopus).
 14. Hong Thien Van*#, Ngoc Buu Tran#, Ngoc Thuan Nguyen, Gia Buu Tran, Nguyen Tuong An HuynhAntioxidant capacity and flavoinoids, triterpenoids, polysaccharide contents from aerial part and rhizome of Homalomena pierreana (Araceae). Research Journal of Biotechnology. In press 2021. (Scopus).

ĐẠI HỌC SINH HỌC 13

 1. Hong Thien Van*, Quoc Tuan Tran, Thi Thuy Huynh Tran, Ngoc Buu Tran, Nhut Thao Huynh, Kim Bup Nguyen, Ba Thanh Nguyen, Uyen Thuy Xuan Phan. 2020. Chemical constituents and bacterial activity of essential oils of five wax apples (Syzygium samarangense) from Dong Thap Province, Vietnam. Agriculturae conspectus scientificus 85(2): 145-152. (Scopus).

 

 

Lịch giảng dạy

LỊCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2/2018-2019

Lý lịch khoa học

 

Tiến sĩ. Văn Hồng Thiện

Bộ môn Công nghệ Sinh học

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm

Lầu 4, nhà F, số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4,  quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

ĐT: 0909 432 887

Email: vanhongthien@iuh.edu.vn

vanhongthien2014@gmail.com

 

Chức danh

 • Giảng viên

Quá trình đào tạo

 • Đại học: ngành Sinh học, Đại hoc khoa học tự nhiên TPHCM, Năm tốt nghiệp: 2002
 • Thạc sĩ: ngành Sinh thái học, Đại hoc khoa học tự nhiên TPHCM, Năm tốt nghiệp: 2007
 • Tiến sĩ: ngành Sinh thái học, Học viện Khoa học & Công nghệ, Viện Hàn Lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam, Năm tốt nghiệp: 2018

Quá trình công tác

 • 2008 – nay: Giảng viên bộ môn Công nghệ sinh học, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

Hướng nghiên cứu chuyên về thực vật học:

 • Phân loại thực vật dựa vào hình thái và phân tử
 • Đa dạng di truyền quần thể
 • Nghiên cứu và phát triển tiềm năng (thực phẩm, dược liệu) từ thực vật

Sách

 1. Đàm Sao Mai (chủ biên), Trịnh Ngọc Nam, Nguyễn Thị Kim Anh, Văn Hồng Thiện. Vi sinh thực phẩm. Nxb. Đại học Quốc Gia Tp. HCM (2014).

Các bài báo/hội nghị đã công bố

 1. Hong Thien Van*, Quoc Tuan Tran, Thi Thuy Huynh Tran, Ngoc Buu Tran, Nhut Thao Huynh, Kim Bup Nguyen, Ba Thanh Nguyen, Uyen Thuy Xuan Phan. 2020. Chemical constituents and bacterial activity of essential oils of five wax apples (Syzygium samarangense) from Dong Thap Province, Vietnam. Agriculturae conspectus scientificus 85(2): 145-152. (Scopus).
 2. Hong Thien Van*, Ngoc Buu Tran, Thi Nhu Truc Vo, Tran Tien Trinh, Ngoc Thuan Nguyen, Van Son Le, Gia Buu Tran. (2020). Antıoxıdant capacıty and flavoınoıds, trıterpenoıds, polyphenol, polysaccharıde content from tubers of two Amorphophallus specıes (Araceae). Journal of Applied Biological Sciences. 14(1): 25-35. (Scopus).
 3. Hong Thien Van*, Nga Nguyen-Phi, Hong Truong Luu(2020). The phylogenetic position of Aglaodorum Schott (Araceae—Aroideae—Aglaonemateae). THAISZIA – JOURNAL OF BOTANY. 30 (1): 093-101(Scopus).
 4. Hong Thien VAN, Ngo Trang VO, Ngoc Trang NGUYEN, Thao Nguyen LUU, Tan Viet PHAM, Pham Tan Quoc LE. 2020. Chemical composition and antibacterial activities of ethanol extract of Arisaema langbiangense rhizome (Araceae).  Banats Journal of Biotechnology X(21): 12-18 (ESCI)
 5. Kim–Bup NGUYEN, Gia–Buu TRAN, Hong–Thien VAN*. 2020.  Comparison of five wax apples (Syzygium samarangense) from Dong Thap Province, Vietnam based on morphological and molecular data. Banats Journal of Biotechnology X(21): 50-57.(ESCI)
 6. Hong Thien Van, Hong Hai My Nguyen, Nguyen Tuong An Huynh, Van Son Le, Gia Buu Tran. 2020. Chemical composition and antibacterial activities of the ethanol extracts from the leaves and tubers of Amorphophallus pusillus (Araceae). Plant Science Today 7(2): 296-301. (ESCI)
 7. Hong-Thien Van*, Bich-Tram Le, Thanh-Lan Nguyen, Ngoc-Nam Trinh, Tan-Viet Pham, Ngoc-Tuan Nguyen, Gia-Buu Tran, Nga Nguyen-Phi, Hong Truong Luu. (2020). Chemical composition and antibacterial activities of essential oils from Homalomena pierreana (Araceae). Indian Journal of Natural Products and Resources 11(1): 30-37 (Scopus).
 8. Hong Thien Van*, Quang Phuc Nguyen, Nguyen Tuong An Huynh, Gia Buu Tran. Chemical composition and antibacterial activities of Homalomena vietnamensis bogner & V. D. Nguyen (Araceae). Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. In press 2020. (Scopus).
 9. Hong Thien Van*, Thanh Truc Do, Thao Nguyen Luu, Van Son Le, Van Dat DoanChemical constituents and antibacterial activities of essential oils from aerial parts of three Limnophla species (Scrophulariaceae) in Southern Vietnam. Research Journal of Chemistry and Environment. In press 2020. (Scopus).
 10. Hong Thien Van*, Nguyet Ha Hoang, Van Son Le, Thi Kieu Van Tran, Viet Hoang, Nga Nguyen-Phi, Gia Buu Tran. Identification of DNA barcode sequences, chemical composition and antibacterial activities from ethanol extracts of Kaempferia champasakensis Picheans. & Koonterm (Zingiberaceae) in Vietnam. Research Journal of Biotechnology. In press 2020. (Scopus).
 11. Hong Thien Van, Thi Ngan Ha Bui, Yen Hoa Mai , Minh Nhat Hao Nguyen, Tan Viet Pham, Van Son Le, Van Dat Doan, Pham Tan Quoc Le. Chemical composition and antibacterial activities of ethanol extract of Geodorum attenuatum griff. (Orchidaceae). Gazi University Journal of Science. In press 2020. (Scopus).

 12. Hong Thien Van*, Ai Nhi Nguyen, Thi Thuy Nga Ho, My Yen Oanh Huynh, Thi Quynh Hoa Nguyen, Thi Lan Huong Nguyen, Van Son Le. Evaluation of DNA barcode sequence, chemical composition and antibacterial activities in Geodorum terrestre (L.) Garay newly found in Southern Vietnam. Research Journal of Biotechnology. In press 2020. (Scopus).
 13. Hong Thien Van*, Dang Gia Man Nguyen, Nguyen Tuong An Huynh, Van Son Le. 2020. Antibacterial activities of ethanolic extract from the leaves of four species belonging Rutaceae family from Binh Chau-Phuoc Buu Nature Reserve, Vietnam. Plant Science Today 7(3): 463–468. (Scopus).
 14. Hong Thien Van*, Ngoc Buu Tran, Ngoc Thuan Nguyen, Gia Buu Tran, Nguyen Tuong An HuynhAntioxidant capacity and flavoinoids, triterpenoids, polysaccharide contents from aerial part and rhizome of Homalomena pierreana (Araceae). Research Journal of Biotechnology. In press 2021. (Scopus).
 15. Hong Thien Van*, Nga Nguyen Phi, Ngoc Long Vu, Alan Galloway, Hong Truong Luu. Typhonium dongnaiense (Araceae) – a new species from Vietnam. 2017. Ann. Bot. Fennici 54: 405-408. (ISI)
 16. Hong Thien Van, Nga Nguyen Phi, Hong Truong Luu. A new species of Arisaema (Araceae) from Vietnam. 2016. Phytotaxa 227(1): 090–094. (ISI)
 17. Hong Truong Luu, Hong Thien Van, Thi Thuy Dung Ngo, Luu Phuong Nguyen, and Huu Phu Le. Typhonium thatsonense (Araceae), a New Species from Vietnam. 2017. NOVON 25: 438-441. (ISI)
 18. Hong Thien Van, Ngoc Buu Tran, Tran Tien Trinh, Nhu-Truc Thi Vo, Van Son Le, Tan Viet Pham, Gia Buu Tran, Tan-Quoc Pham Le. 2019.   Phytochemical composition and antibacterial activity of ethanol extract of Amorphophallus lanceolatus tuber (Araceae).  Banats Journal of Biotechnology X(20): 5-12. (ESCI)
 19. Hong Thien Van*, Uyen Thuy Xuan Phan, Gia Buu Tran. 2019Chemical diversity of the Melaleuca cajuputi leaf oils from six locations in Southern Vietnam. Agriculturae Conspectus Scientificus 84(4): 391-397 (Scopus)
 20. Sao Mai Dam, Thị Quynh Hoa Nguyen, Van Son Le, Van Dung Nguyen, Hong Thien Van*. Identification of DNA barcode sequences, chemical composition and antibacterial activities from ethanol extracts of Jasminum annamense subsp. annamense (Oleaceae) in Vietnam. Journal of Science & Technology, Industrial University of Ho Chi Minh city. In press 2020.
 21. Ngọc Buu Tran, Tran Tien Trinh, Thi Nhu Truc Vo, Ngoc Thuan Nguyen, Van Son Le, Hong Truong Luu, Phi Nga Nguyen, Hong Thien Van*The structure and gelatinization temperature of starch granules from tubers of two species of genus Amorphophallus. Journal of Agriculture and Forestry University, Hue University. In press 2020.

 22. Hong Thien Van, Thao Nguyen Luu, Thi To Van Le, Thi Cam Van Tran, Minh Thao Trinh, Thi Anh Ly Nguyen, Ngoc Nam Trinh. Identification of a bacterial strain isolated from pickled melon solution and detemination of its ability to produce lactic acid. Journal of Science & Technology, Industrial University of Ho Chi Minh city. [In English with Vietnamese summary]. In press 2019.
 23. Văn Hồng Thiện, Lê Bích Trâm, Nguyễn Thanh Lan, Hồ Nguyễn Hoàng Yến, Lưu Hồng Trường, Nguyễn Phi Ngà, Hà Văn Long, Nguyễn Thị Diệu Hạnh, Nguyễn Ngọc Tuấn, Trịnh Ngọc Nam. Xác định thành phần hóa học và khả năng kháng vi sinh vật của cao chiết ethanol ly trích từ thân rễ loài Thiên niên kiện Pi-e (Homalomena pierreana). Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐH Công Nghiệp Tp. HCM. In press 2019.
 24. Bùi Thi Ngân Hà, Mai Yên Hòa, Nguyễn Minh Nhật Hào, Nguyễn Ngọc Thuần, Lê Văn Sơn, Trịnh Ngọc Nam, Văn Hồng Thiện*. 2019. Ghi nhận vùng phân bố mới ở Việt Nam và xác định mã vạch DNA cho loài Geodorum attenuatum (Orchidaceae). Chuyên đề Công nghệ Sinh học trong nông nghiệp, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tháng 5: 67-73.
 25. Ton Thi Hoai Thuong, Nguyen Tai Thu, Dinh Thi Kim Truc, Le Van Son, Tran Gia Buu, Van Hong Thien*. 2019. New distribution records of Rothmannia wittii (Rubiaceae) in Vietnam and identification of DNA barcode sequence for R. wittii. Journal of Science, HCMC University of Education 16(3): 190-199. [In English with Vietnamese summary].
 26. Văn Hồng Thiện, Lưu Hồng Trường, Nguyễn Phi Ngà, Trịnh Ngọc Nam. Xác định mã vạch DNA cho hai loài thuộc chi Homalomena (họ Araceae) ở Vietnam. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Trường Đại học Công Nghiệp Tp. HCM. in press 2019.
 27. Hong Truong Luu*, Hong Thien Van, Ngoc Thanh Bui, Thuan Kien Le, Quang Cuong Truong, Canh Nam Le. 2019. Aglaonema costatum f. concolor Nicolson (Araceae): a new record for the flora of Vietnam. Academia Journal of Biology 42(3): 61-65.
 28. Văn Hồng Thiện, Trần Thị Thu Ngân, Trịnh Ngọc Nam. Phân tích tính đa dạng di truyền và thành phần Alkaloid của một số cây thuộc họ Thủy Tiên (Amaryllidaceae). 2014. Tạp chí Đại học Công Nghiệp Tp. HCM, số 5(17): 30-36.
 29. Văn Hồng Thiện*, Nguyễn Phi Ngà, Lưu Hồng Trường. Homalomena cochinchinensis: thử nghiệm marker phân tử để định loại loài và phân tích một số thành phần hóa học. 2015. Tạp chí Công nghệ Sinh học 13(4A): 1329-1334.
 30. Hong Thien Van*, Nga Nguyen Phi, Hong Truong Luu. On the taxonomic identity of Arisaema pierreanum Engl. (Araceae) in Vietnam. 2016. Science & Technology Development. Vol 19. No. T4: 52-56. [In English with Vietnamese summary]
 31. Hong Thien Van, Nga Nguyen Phi, Hong Truong Luu. Morphological and molecular data reveal a new species of Alocasia (Araceae) from Vietnam. 2017. Journal of Vietnam Science & Technology 59(2): 76-82. [In English with Vietnamese summary]
 32. Hong Thien Van, Thao Nguyen Luu, Thi Thu Ngan Tran, Ngoc Nam Trinh. 2017. Distinction between Crinum latifolium and Crinum asiaticum (Amaryllidaceae) using molecular data. Journal of Science & Technology, Industrial University of Ho Chi Minh city 27(3): 101-108 [In English with Vietnamese summary].
 33. Huỳnh Nữ Băng Thùy, Nguyễn Anh Đức, Trình Trung Hiếu, Võ Tuấn Dũng, Văn Hồng Thiện*. Xác định vị trí phân loại của họ Limnocharitaceae bằng dữ liệu phân tử dựa trên DNA tổng từ quy trình tách chiết nhanh. 2018. Chuyên san phát triển khoa học & công nghệ, Thành Đoàn Tp. HCM, số 4 (1): 76-80.
 34. Hong Thien Van, Nga Nguyen Phi, Hong Truong Luu. Taxonomic identity of Arisaema condaoense (Araceae) based on new morphological and molecular data. 2017. Journal of Biotechnology 15(4): 1-8. [In English with Vietnamese summary].
 35. Van Hong Thien, Tran Thị Thu Ngan, Luu Thao Nguyen, Trinh Ngoc Nam. 2017. Distinction between Crinum latifolium and Crinum asiaticum (Amaryllidaceae) using molecular data. Journal of Science and Technology, University of HCM City.
 36. Hong Thien Van*, Nga Nguyen Phi, Hong Truong Luu. New distributions of three Aroids species (Araceae) in Southern Vietnam. 2018. Journal of Science, HCMC University of Education 15(3): 66-79. [In English with Vietnamese summary].
 37. Văn Hồng Thiện*, Lê Văn Sơn, Lê Văn Khanh, Nguyễn Đăng Quang, Bùi Quốc Vương, Bùi Trọng Thuấn. Một số kết quả điều tra thành phần loài thuộc họ Ráy (Araceae) ở Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu. 2018. Chuyên san thông tin khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu.

 

Cooperate