TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Trương Hoàng Duy
Trương Hoàng Duy

Thông báo sinh viên

Lịch giảng dạy

Lý lịch khoa học

Nghiên cứu sinh: Trương Hoàng Duy

Bộ môn Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm

Lầu 4, nhà F, số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4,  quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

ĐT: 0944727776

Email: truonghoangduy@iuh.edu.vn

Chức danh

 • Giảng viên

Quá trình đào tạo

 • Đại học: Công nghệ thực phẩm – Trường ĐH Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh – Tốt nghiệp năm 2011
 • Thạc sỹ: Công nghệ thực phẩm và Đồ uống – Trường ĐH Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh – Tốt nghiệp năm 2015
 • Nghiên cứu sinh: Khoa học thực phẩm – Trường ĐH Szent Istvan (Hungary)

Quá trình công tác

 • Từ tháng 11 năm 2011 đến tháng 8 năm 2012: giảng viên thỉnh giảng trường ĐH Công nghiệp Tp. HCM
 • Từ tháng 9 năm 2012 đến nay: giảng viên trường ĐH Công nghiệp Tp. HCM
 • Từ năm 2012 đến 2014: học Cao học tại trường ĐH Bách Khoa Tp. HCM
 • Từ tháng 10 năm 2016: học nghiên cứu sinh tại trường Szent Istvan (Hungary)

Môn học đang tham gia giảng dạy

 • Vật lý thực phẩm
 • Đánh giá chất lượng cảm quan thực phẩm

Hướng nghiên cứu chính

 • Trích ly các hợp chất có hoạt tính sinh học từ các nguyên liệu thiên nhiên

Đề tài/dự án đã thực hiện

 1. 2012: Đề tài cấp trường (tham gia). Trích ly chất màu từ hoa giấy. Kết thúc 2012

Bài báo/hội nghị đã công bố

 1. Le Pham Tan Quoc, Tran Nhat Quang, Nguyen Khac Kiem, Do Viet Phuong, Nguyen Ngoc Thuan, Truong Hoang Duy, Ngo Thi Bich Tram, Nguyen Thi Nhu Ngoc, Acid-Water Modification of Mung Bean Starch and Its Affecting Factors, Wulfenia’ Journal, vol 20 (10), 2013
 2. Quoc, L. P. T., Quang, T. N., Hoai, L. V. N., Duy, T. H., Tram, N. T. B. and Ngoc, N. T. N, Response surface optimization of acid modification on mung bean starch, International Food Research Journal 21(2): 479-483, 2014
 3. Quoc, L.P.T., Huyen, V.T.N., Hue, L.T.N., Hue, N.T.H., Thuan, N.H.D., Tam, N.T.T., Thuan, N.N., Duy, T.H., Extraction of pectin from Pomelo (Citrus Maxima) peels with the assistance of microwave and tartaric acid, International Food Research Journal, 22(4), 2015
 4. Le Pham Tan Quoc, Truong Hoang Duy, Effect of Nopal gel solution on the preservation of banana (Musa paradisiaca), Agricultural and Biological Sciences Journal, 1(3), 2015
 5. Trương Hoàng Duy, Lê Phạm Tấn Quốc, Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn, Đống Thị Anh Đào, Trích ly thu nhận saponin triterpenoid thô từ đảng sâm Codonopsis javanica (Blume) Hook. f. bằng enzyme pectinase, Tạp chí Khoa học Công nghệ, 52 (5C), 2014
 6. Trương Hoàng Duy, Lê Phạm Tấn Quốc, Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn, Đống Thị Anh Đào, Tối ưu hóa quá trình trích ly thu nhận Saponin triterpenoid thô từ đảng sâm Codonopsis javanica (Blume) Hook. f. bằng kỹ thuật siêu âm, Tạp chí Đại học Công nghiệp, 4 (16), 2014
 7. H.D. Truong, S.M. Dam, Effects of Neem seed kernel (Azadirachtin indica A. Juss) extracts and chitosan on the storage of cucumber (Cucummis sativus), The 9th Asia-Pacific Chitin & Chitosan Symposium, 2011
 8. Dam Sao Mai, Truong Hoang Duy, Ngo Ke Suong, Tran Thi Mai Anh, Nguyen Thi Mai Huong,  Survey the Polyphenol Extraction from Artocarpus Altilis of Vietnam by Enzymatic Method, Proceeding of 2nd AFSSA Conference on Food Safety and Food Security, Asian Food Safety And Security Association, 2014
 9. Trương Hoàng Duy, Đặng Bùi Khuê, Đàm Sao Mai, So sánh lượng Polyphenol trích ly từ lá Sake bằng phương pháp sử dụng sóng siêu âm và hỗn hợp enzyme pectinase và cellulase, Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc khu vực phía nam lần III, 2013
 10. Trương Hoàng Duy, Lê Phạm Tấn Quốc, Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn, Đống Thị Anh Đào, Tối ưu hóa trích ly thu nhận saponin triterpenoid thô từ đảng sâm Codonopsis javanica(Blume) Hook. f. bằng enzyme anpha-amylase, Hội nghị Khoa học Công nghệ lần 5 – Trường ĐH Công Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 2014
 11. Trương Hoàng Duy, Lê Phạm Tấn Quốc, Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn, Đống Thị Anh Đào, Trích ly thu nhận saponin triterpenoid thô từ đảng sâm Codonopsis javanica(Blume) Hook. f. bằng enzyme cellulose, Hội nghị các nhà khoa học trẻ toàn quốc lần thứ 3, 2014
 12. Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Võ Trúc Giang, Trương Hoàng Duy, Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian sấy đến lượng Triterpenoids của lá khổ qua rừng trong chế biến trà túi lọc, Hội nghị Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm, 2015

Đơn vị liên kết