TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Trịnh Ngọc Nam
Trịnh Ngọc Nam

Thông báo sinh viên

Lịch giảng dạy

Lý lịch khoa học

PGS.TS. Trịnh Ngọc Nam

Phó viện trưởng

Viện Công nghệ sinh học và thực phẩm

Phòng F4.08, nhà F, số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

Email: trinhngocnam@iuh.edu.vn

Lĩnh vực và kinh nghiệm nghiên cứu

– Chức năng gen của thực vật trong đáp ứng với stress sinh học và phi sinh học

– Phân tích microarray ở thực vật

– Sinh lý thực vật và sinh lý sinh hoá tế bào thực vật

– Nuôi cấy mô, tách chiết các hợp chất thứ cấp từ mô tế bào thực vật

Môn học giảng dạy

– Kỹ thuật di truyền

– Công nghệ sinh học thực vật

– Sinh lý thực vật

Quá trình đào tạo

– Cử nhân, Vi sinh-Sinh học phân tử, 1998-2002, Đại học Khoa học tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh.

– Thạc sĩ, Sinh lý thực vật, 2003-2006, Đại học Khoa học tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh.

– Tiến sĩ, Sinh học phân tử thực vật, 2011-2013, Đại học Quốc gia Cheng-Kung, Đài Loan.

Các dự án đã thực hiện

1. Đánh giá tiềm năng thu hồi năng lượng từ rác thải sinh hoạt và công nghiệp ở Việt Nam (Cấp cơ sở)

2. Nghiên cứu thu hồi năng lượng tái tạo từ nước thải thuỷ sản bằng vi tảo (Bỉ)

3. Phân tích xác định yếu tố tạo giá trị đặc trưng cho củ hành tím Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng (cấp tỉnh)

4. Nghiên cứu nuôi cấy vi tảo Haematococcus pluvialis và thu nhận astaxanthin trên hệ thống bioreactor (Cấp cơ sở)

Các sách và chương sách đã xuất bản

1. Vi sinh thực phẩm, Nhà xuất bản Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2013

2. Thực hành vi sinh vật học, Nhà xuất bản Trường đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 2011

3. Black Garlic and Its Therapeutic Benefits, IntechOpen, 2019 (book chapter).

Các công trình đã công bố

A. Bài đăng hội nghị khoa học

1. Trịnh Ngọc Nam, Nguyễn Du Sanh. 2008. Khảo sát ảnh hưởng của chất điều hoà sinh trưởng đến quá trình phát sinh phôi soma cây cà tím (Solanum melongena L.). Hội nghị khoa học lần thứ 6, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh.

2. Trinh Ngoc Nam, Nguyen Du Sanh, Nguyen Van Vinh, Luu Thao Nguyen. 2010. Effect of polyamin and pH medium on somatic embryogenesis of egg plant (Solanum melongena L.). Conference proceedings of Biotechnology for Green Solutions and Sustainable Environment-Vietnam. Page 69-74

3. Ngoc-Nam Trinh, Tsai-Lien Huang, Hao-Jen Huang. 2012. Rapid Transcriptome Changes Induced by Excess Chromium in Rice Roots. International Sympodium on Collection and Conservation of Plant  genetic resources. Taiwan.

4. Trinh Ngoc Nam, Tzu Chieh Lin, Hao-Jen Huang 2013. Molecular response of tobacco plants to allelochemical juglone. Arabidopsis Sympodium. Taiwan.

5. Trinh Ngoc Nam, Kai Teng Cheng, Hao-Jen Huang. 2013. Overexpression of dominant negative nbexo70 mutants confer tolerance to heavy metal and salt stress in transgenic tobacco. Sympodium on Advance in Orchide research. Taiwan

6. Trịnh Ngọc Nam, Lê Hồng Thía. 2016. Comparison of molecular and biochemical response to ferrous stress in two different rice cultivars (Oryza sativa L.). Hội nghị quốc tế về Công nghệ Xanh (International symposium Green technology 2016). Tp. Hồ Chí Minh.

7. Trịnh Ngọc Nam, Nguyễn Nhật Vinh, Lê Hồng Thía, Trần Đỗ Kim Huệ. 2016. Transcriptome analysis of copper stress response in rice seedling using DNA microarray. Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc, khu vực phía Nam. Tp. Hồ Chí Minh

B. Bài báo khoa học đăng trong tạp chí trong nước

1. Đàm Sao Mai, Nguyễn Khánh Hoàng, Trịnh Ngọc Nam. Tác động của Hexatrat 1512 lên vi khuẩn khử sulfate phân lập từ mỏ Bạch Hổ, Vũng Tàu. Kỳ 4, Số tháng 3+4/2009, Tạp chí Công nghiệp, Số ISSN 0868-3778, trang 16-20.

2. Trịnh Ngọc Nam, Nguyễn Du Sanh. Khảo sát ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng thực vật lên sự phát sinh phôi thể hệ cà tím (Solanum melongenaL.). 2009. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Tập 12 (17) 71-80

3. Trịnh Ngọc Nam, Nguyễn Du Sanh. Khảo sát ảnh hưởng của pH, ethylen và polyamine đến quá trình phát sinh phôi vô tính cà tím (Solanum melongena L.). 2009. Tạp chí Đại học Công nghiệp ISSN 0868-3778, số 3+4, trang 44-50

4. Trịnh Ngọc Nam. Khảo sát đặc điểm sinh lý, biến dưỡng và nuôi trồng thử nghiệm nấm mỡ (Agaricus blazei Murill). Số tháng 1+2+3/2010, Tạp chí Công nghiệp, số ISSN 0868-3778, trang 110-115

5. Trịnh Ngọc Nam, Nguyễn Văn Vinh. 2011. Nghiên cứu nhân giống in-vitrovà khảo sát hoạt chất alkaloid Rotundine từ cây Bình vôi (Stephania rotunda Lour). Tạp chí Khoa học và Công nghệ ISSN 0866-708X (Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam), T.49, S. 4

6. Văn Hồng Thiện, Trần Thị Thu Ngân, Trịnh Ngọc Nam. 2014. Phân tích đa dạng di truyền và thành phần alkaloid của một số cây thuộc họ Thủy Tiên (Amaryllidaceae). Số đặc biệt Tạp chíĐại học Công nghiệp ISSN 1859-3712, T. 5(17):30-37

7. Trịnh Ngọc Nam, Lê Hồng Thía. 2014. Đặc điểm sinh hoá và phân tử của quá trình đáp ứng với stress muối ở rễ lúa (Oryza sativaL.). Tạp chí Công nghệ sinh học ISSN 1811-4989 (Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam), T.12(4): 647-658

8. Trịnh Ngọc Nam,Lê Hồng Thía, Nguyễn Vương Tuấn. 2015. Đặc điểm phân tử của sự đáp ứng với stress arsenic ở lúa (Oryza sativaL.). Tạp chí Sinh học ISSN 0866-7160 (Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam), T.37, S.1

9. Trần Thị Như Thuỳ, Trịnh Ngọc Nam, Trần Hoàng Dũng. 2015. Bước đầu nghiên cứu sử dụng cây lục bình làm cơ chất để thuần hoá lan Renantherasp. và White Dendrobiumsp. in vitro ra vườn ươm. Tạp chí Công nghiệp ISSN 1859-3712, Số 2(19):94-100

10. Nguyễn Văn Cường, Lê Hùng Anh, Nguyễn Hữu Sơn, Phạm Hoàng Ái Lệ, Đoàn Vũ Chí, Trịnh Ngọc Nam. 2015. Thu hồi nhiên liệu lỏng từ nhựa HDPE, PE và lốp xe phế thải bằng phương pháp nhiệt phân. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ ISSN 1859-2333, Số chuyên đề Môi trường và Biến đổi khí hậu, trang 88-93.

11. Võ Tuấn Vinh, Trịnh Ngọc Nam. 2015. Ảnh hưởng của chất điều hoà sinh trưởng thực vật đến quá trình nhân giống in vitrolan Ngọc điểm đỏ (Rhynchostylis giaganteaRild. var. Rubra (Red)). Tạp chí Đại học Công nghiệp ISSN 1859-3712, T. 3(20): 38-45.

12. Trịnh Ngọc Nam, Lê Hùng Anh, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Hà Bích Thảo. 2015. Nghiên cứu làm sạch nước thải ao nuôi tôm sú bằng vi tảo chọn lọc kết hợp thu hồi sinh khối vi tảo cho sản xuất dầu sinh học. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ISSN 0866-708X (Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam), T. 53(4C):12-22.

13. Trịnh Ngọc Nam, Lê Hồng Thía. 2016. Comparison of molecular and biochemical response to ferrous stress in two different rice cultivars (Oryza sativa L.). Tạp chí Khoa học và Công nghệ ISSN 2525-2267 (Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh), 23:30-39.

14. Trịnh Ngọc Nam, Nguyễn Nhật Vinh, Lê Hồng Thía, Trần Đỗ Kim Huệ. 2016. Transcriptome analysis of copper stress response in rice seedling using DNA microarray. Tạp chí Công nghệ sinh học ISSN 1811-4989 (Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam), T.14(4): 629-644

15. Trịnh Ngọc Nam, Đàm Sao Mai, Nguyễn Bá Thanh, Lê Hương Thủy, Nguyễn Vương Tuấn. 2017. Nghiên cứu một số thành phần hoá học đặc trưng trong củ hành tím (Allium ascalonicum L.) của Việt Nam. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ISSN 1859-4581, T.20(2).

16. Trịnh Ngọc Nam, Trương Ngọc Bảo Trân, Huỳnh Thi Hiếu, Nguyễn Thị Duy Hiền, Trần Thị Bích Liên, 2018. Nâng cao sự tích lũy astaxanthin ở vi tảo Haematococcus pluvialis bởi các điều kiện stress của môi trường nuôi cấy. Tạp chí Khoa học công nghệ và Thực phẩm ISSN 0866-8132, 13 (1) 22-33.

C. Bài báo khoa học đăng trong tạp chí quốc tế

1. Chi W-C, Chen Y-A, Hsiung Y-C, Fu S-F, Chou C-H, Trinh N-N, Chen Y-C, Huang H-J. 2013. Autotoxicity mechanism of Oryza sativa: transcriptome response in rice roots exposed to ferulic acid. BMC Genomics14, 351. (SCI)

2. Lin C-Y, Trinh NN, Lin C-W, Huang H-J. 2013. Transcriptome analysis of phytohormone, transporters and signaling pathways in response to vanadium stress in rice roots. Plant Physiology and Biochemistry66, 98-104. (SCI)

3. Lin CY, Trinh NN, Fu SF, Hsiung YC, Chia LC, Lin CW, Huang HJ. 2013. Comparison of early transcriptome responses to copper and cadmium in rice roots. Plant Molecular Biology81, 507-522. (co-first authors) (SCI)

4. Hou P-Q, Lee Y-I, Hsu K-T, Lin Y-T, Wu W-Z, Lin J-Y, Trinh N-N, Fu S-F. 2014. Functional characterization of Nicotiana benthamianachromomethylase 3 in developmental programs by virus-induced gene silencing. Physiologia Plantarum 150, 119-132. (SCI)

5. Trinh NN, Huang TL, Chi W-C, Chen CC, Huang HJ. 2014. Chromium stress response effect on signal transduction and expression of signalling genes in rice. Physiologia Plantarum150:205-224 (SCI)

6. Chen YA, Chi WC, Trinh NN, Huang LY, Chen YC, Cheng KT, Huang TL, Lin CY, Huang HJ. 2014. Transcriptome profiling and physiological studies reveal a major role for aromatic amino acids in mercury stress tolerance in rice seedlings. PLoS One 9(5):e95163 (SCI)

7. Huang TL, Huang LY, Fu SF,Trinh NN, Huang HJ. 2014. Genomic profiling of rice roots with short- and long-term chromium stress. Plant Molecular Biology 86 (1-2): 157-170 (SCI)

8. Chen SYChi WC, Trinh NN, Cheng KT, Chen YA, Lin TC, Lin YC, Huang LY, Huang HJ, Chiang TY. 2015. Alleviation of allelochemical juglone-induced phytotoxicity in tobacco plants by proline. Journal of Plant Interactions Vol. 10 (1): 167-172(SCIE)

9. Le Hung Anh, Vo Thi Kim Khuyen, Trinh Ngoc Nam, Vo Duy Khoa. 2016. Effect of microalgae on nutrient removal from mariculture wastewater in Can Gio District, Ho Chi Minh City, Vietnam. Journal of Vietnamese environment 8:114-120 (Germany, ISSN 2193-6471)

10. Trinh Ngoc Nam, Le Hong Thia, Dam Sao Mai, Nguyen Vuong Tuan. 2017. Overexpression of NbWRKY79 enhances salt stress tolerance in Nicotiana benthamiana. Acta Physiologiae Plantarum Vol 39: 121 (SCIE) (corresponding author)

11. Binh Thanh Nguyen, Nam Ngoc Trinh, Chau Minh Thi Le, Trang Thuy Nguyen, Thanh Van Tran, Binh Vu Thai, Tan Van Le. 2018. The interactive effects of biochar and cow manure on rice growth and selected properties of salt-affected soil. Archives of Agronomy and Soil Science Vol 64(12) (SCIE)

12. Trinh Ngoc Nam, Le Hong Thia, Nguyen Tri Phuong. 2019. Overexpression of the dominant negative nbexo70d1 mutants confer tolerance to salt stress in transgenic tobacco. Biologia Plantarum 6: 484-495 (SCIE) (corresponding author)

13. Binh Thanh Nguyen, Nam Ngoc Trinh, Quang-Vu Bach. 2020. Methane emissions and associated microbial activities from paddy saltaffected soil as influenced by biochar and cow manure addition. Applied Soil Ecology 152: 103531 (SCI)

 

Đơn vị liên kết