TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Trần Thị Mai Anh
Trần Thị Mai Anh

Thông báo sinh viên

Lịch giảng dạy

Lý lịch khoa học

 

Nghiên cứu sinh: Trần Thi Mai Anh

Bộ môn Công nghệ Thực phẩm

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm

Lầu 4, nhà F, số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4,  quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

ĐT: 0918440565

Email:

Website: https://sites.google.com/a/foodtech.edu.vn/tranmaianh/

Chức danh

 • Giảng viên

Quá trình đào tạo

 • Đại Học: Ngành Hóa Thực Phẩm, Trường Đại Học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh, Năm Tốt Nghiệp: 2003
 • Thạc Sỹ: Ngành Khoa Học Thực Phẩm Và Đồ Uống, Trường Đại Học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh, Năm Tốt Nghiệp: 2006
 • Nghiên Cứu Sinh: Ngành Khoa Học Thực Phẩm, Trường Đại Học Szent István – Hungary.

Quá trình công tác

 • 2015 đến nay: nghiên cứu sinh nhành Khoa học Thực phẩm, Trường Đại học Szent István, Hungary.
 • 2005 – 2015: Giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Trường Đại học Công Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh.
 • 2003 – 2006: học Thạc sĩ ngành Khoa học Đồ uống và Thực phẩm, trường Đại học Bách Khoa, Tp. Hồ Chí Minh.
 • 2003 – 2005: Nhân viên kỹ thuật, phòng Kỹ Thuật Công ty Rượu Bình Tây.
 • 2003 – 2006: học Thạc sĩ ngành Khoa học Đồ uống và Thực phẩm, trường Đại học Bách Khoa, Tp. Hồ Chí Minh.

Môn học đang tham gia giảng dạy

 • Thực hành Vi sinh thực phẩm.
 • Thực hành hóa sinh thực phẩm.
 • Công nghệ sản xuất chè, cà phê, ca cao.
 • Công nghệ Đồ uống (Lý thuyết + Thực hành).
 • Vệ sinh an toàn Thực phẩm (Lý thuyết + Thực hành).
 • Dinh dưỡng học.
 • Anh văn chuyên ngành.

Hướng nghiên cứu chính

 • Định hướng nghiên cứu về lĩnh vực đồ uống, vi sinh và lên men.

Bài báo/hội nghị đã công bố

 1. Tran Bich Lam,Tran Thi Mai Anh, Nguyen Tuyet Mai. Property of Invertase from Saccharomyces carlsbergensis in wasted beer biomass.. RSCE 2005

Đơn vị liên kết