TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Trần Thị Huyền
Trần Thị Huyền

Thông báo sinh viên

Lịch giảng dạy

Lý lịch khoa học

Tiến sĩ: Trần Thị Huyền

Bộ môn Công nghệ Sinh học

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm

Lầu 4, nhà F, số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4,  quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

ĐT: (+84) 0941977459

Email: tranthihuyen@iuh.edu.vn

Chức danh

 • Giảng viên

Quá trình đào tạo

 • Đại học: Thủy sản-Đại học Nông Lâm Tp.HCM-2005
 • Thạc sĩ: Công Nghệ Sinh Học-Đại Học Nông Lâm Tp HCM-2010
 • Tiến sĩ: Công nghệ Sinh học-Trường ĐH Konkuk – Korea-2015

Quá trình công tác

 • 2015-2016: Nghiên cứu sau tiến sĩ-Trường Đại học Konkuk, Hàn Quốc
 • 2016-nay: Giảng viên-Trường Đại học Công nghiệp

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

 1. Nghiên cứu bộ gen cấu trúc và tập hợp các phân tử mRNA trong tế bào vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae gây bệnh bạc lá lúa, 5/2012 đến 12/2014
 2. Nghiên cứu cấu trúc và chức năng của enzyme YmfB – Một enzyme hydrolase mới, 2/2012 đến 1/2013
 3. Development and chemical optimization of novel antibiotics to inhibit bacterial target enzymes, 2/2013 đến 12/2014
 4. Nghiên cứu cơ chế hoạt động của cofactor trên enzyme phụ thuộc PLP, 5/2014 đến 4/2015

Các công trình khoa học đã công bố

 1. Crystallographic snapshorts of active site metal shift in E.coli fructose 1,6-bisphosphate aldolase. 2016. BMB reports
 2. Crystal structures of Peptide Deformylase from Rice Pathogen Xanthomonas oryazae pv. oryzae in Complex with Substrate Peptides, Actinonin, and Fragment  Chemical Compounds. 2016. Journal of Agricultural and Food Chemistry
 3. Structure of D-alanine-D-alanine ligase from Yersinia pepstis: nucleotide phosphate recognition by serine loop. 2016. Acta Crystallographica Section D: Structural Biology
 4. The crystal structure of D-alanine-D-alanine ligase from Acinetobacter baumannii suggest a flexible conformational change in the central domain before nucleotide binding. 2015. Journal of Microbiology
 5. Express, Crystallization, and Preliminary X-ray Crystallographic Analysis of D-Alanine-D-Alanine Liagase from Acinetobacter baumannii K0420859 (OXA-23). 2014. Acta Crystallographica Section F: Structural Biology and Crystallization Communications
 6. Crystal structures of D-Alanine-D-Alanine ligase from Xanthomonas oryazae pv. oryzae alone and in complex with nucleotide. 2014. Archives of Biochem Biophys
 7. Crystallization and Preliminary X-ray Crystallograpic Analysis of XoGroEL Chaperonin from Xanthomonas oryzae pv. oryzae. 2014. Acta Crystallographica Section F: Structural Biology and Crystallization Communications
 8. Expression, Crystallization, and Preliminary X-ray Crystallographic Analysis of peptide deformylase from Campylobacter jejuni. 2013. Acta Crystallographica Section F: Structural Biology and Crystallization Communications
 9. Expression, Crystallization, and Preliminary X-ray Crystallogra-phic Analysis of Cystathionine g-synthase (XometB) from Xanthomonas oryzae pv. oryzae. 2012. Acta Crystallographica Section F: Structural Biology and Crystallization Communications
 10. Crystallization, and Preliminary diffraction studies of GIM-1, a class B carbapenem-hydrolyzing b-lactams. 2012. Acta Crystallographica Section F: Structural Biology and Crystallization Communications

Đơn vị liên kết