TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Họp nhóm Đồ Án
28/03/2019

Chào các em

Cô gửi các em sinh viên đại học lịch họp nhóm đồ án và luận văn

-Nhóm Sinh học sẽ họp nhóm với cô tại phòng GV ngày 30/03/2019 (thứ 7) lúc 10h00

-Nhóm Thực phẩm sẽ họp nhóm với cô tại phòng GV ngày 30/03/2019 (thứ 7) lúc 11h00

Riêng học viên cao học sẽ gặp cô báo cáo và sửa luận văn ngày 30/3/2019 (thứ 7) lúc 15h00

Trân trọng

Cô Bửu

Đơn vị liên kết