TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Tiến sĩ Công nghệ Thực phẩm – Yêu cầu NCS
Tiến sĩ Công nghệ Thực phẩm – Yêu cầu NCS

I. Yêu cầu đối với người dự tuyển

Người dự tuyển đào tạo trình độ Tiến sĩ Công nghệ Thực phẩm là Công dân là người Việt Nam hoặc người nước ngoài đáp ứng các yêu cầu theo thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành ngày 04 tháng 04 năm 2017 đươc dự thi đào tạo Tiến sĩ .

Người dự tuyển trình độ đào tạo Tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau:

1)  Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ.

2) Là tác giải 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 3 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

3) Người dự tuyển phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau:

 1. Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác.
 2. Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp.
 3. Có một trong các chứng chỉ tiếng Anh do Bộ giáo dục đào tạo công bố một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng kí dự tuyển.
TT Bằng/Chứng chỉ/Chứng nhận Trình độ/Thang điểm
1 TOEFL iBT Từ 46 trở lên
2 IELTS Từ 5.5 trở lên
3 Cambridge Assessment English B2 First/B2 Business
Vantage/Linguaskill
Thang điểm: từ 160 trở lên
4 Chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam Bậc 4/6

 

4) Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ theo quy định cụ thể của cơ sở đào tạo.

II. Yêu cầu về văn bằng

Học viên có bằng tốt nghiệp Kỹ sư hay Cử nhân thuộc các chuyên ngành sau đây được phép dự tuyển chương trình Tiến sĩ Công nghệ thực phẩm (phải hoàn tất các học phần bổ túc và bổ sung yêu cầu trước khi dự tuyển).

1. Các ngành đúng, ngành phù hợp theo thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT

Người dự tuyển có bằng kỹ sư các ngành đào tạo (mã số 75401) sau:

 1. Công nghệ thực phẩm;
 2. Kỹ thuật thực phẩm;
 3. Công nghệ sau thu hoạch;
 4. Công nghệ chế biến thuỷ sản;
 5. Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm;

2. Các ngành gần

Người dự tuyển có bằng kỹ sư hay cử nhân thuộc khối ngành Hóa-Sinh-Thực phẩm-Môi trường các ngành/chuyên ngành đào tạo sau:

 1. Công nghệ sinh học;
 2. Công nghệ, kỹ thuật môi trường;
 3. Công nghệ, kỹ thuật Hoá học;
 4. Dinh dưỡng và Khoa học Thực phẩm;
 5. Sinh học;
 6. Dinh dưỡng học;
 7. Y tế công cộng;
 8. Các ngành về kỹ thuật chế biến món ăn (thuộc các chuyên ngành Dinh dưỡng và ẩm thực, Quản trị nhà hàng, …) và các trường hợp đặc biệt khác cần được Hội đồng xét duyệt.

3. Yêu cầu về thâm niên công tác: không yêu cầu thâm niên công tác.

4. Yêu cầu về sức khỏe

Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo đáp ứng các yêu cầu theo thông tư 08/2017/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành ngày 04 tháng 04 năm 2017 về Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ

Đơn vị liên kết