TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Tiến sĩ Công nghệ Thực phẩm – Mục tiêu đào tạo
Tiến sĩ Công nghệ Thực phẩm – Mục tiêu đào tạo

1. Mục tiêu chung

Xây dựng đội ngũ nhân lực có trình độ Tiến sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm có trình độ chuyên môn sâu; năng lực lãnh đạo nhóm nghiên cứu các lĩnh vực chuyên ngành; khả năng phát hiện và giải quyết được những vấn đề  mới có ý nghĩa khoa học và công nghệ gắn liền với thực tế trong và ngoài nước; khả năng tham gia đào tạo và giảng dạy ở bậc Đại học và Cao học trong những lĩnh vực liên quan đến thực phẩm.

1. Mục tiêu cụ thể

– Xây dựng hệ thống phương pháp luận nghiên cứu khoa học, ứng dụng trong khoa học và Công nghệ thực phẩm.

– Kết nối hệ thống kiến thức chuyên ngành nâng cao, ứng dụng khoa học và công nghệ thực phẩm ở các khía cạnh lý thuyết và thực tế trên chuỗi thực phẩm từ nguyên liệu cho tới sản phẩm và người tiêu dùng.

– Nâng cao năng lực nghiên cứu, sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm và liên quan giải quyết vấn đề thực tiễn trong doanh nghiệp cũng như tăng cường khả năng lãnh đạo nhóm nghiên cứu.

– Dự báo những mô hình và xu hướng mới cũng như áp dụng những phương pháp hiện đại với cách tiếp cận sáng tạo của ngành công nghệ thực phẩm và lĩnh vực liên quan.

Đơn vị liên kết