TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
V/v thực tập tốt nghiệp của sinh viên ĐHTP12
31/05/2019

Chào các bạn sinh viên các lớp ĐHTP12A, B, C, và ATT,

Bộ môn CNTP sẽ tổ chức gặp để phổ biến cách thực hiện học phần “Thực tập tốt nghiệp”. Đề nghị các bạn tham dự để nắm rõ và thực hiện học phần này được tốt.

Nội dung: Phổ biến nội dung và yêu cầu của học phần. Giải đáp thắc mắc của sinh viên.

Thời gian: tiết 9-11, thứ 3, ngày 4/6/2019.

Địa điểm: phòng V8.5

Lưu ý: Sau buổi gặp chung này, các bạn sinh viên phải gặp Giáo viên hướng dẫn (theo danh sách phân công) trước khi đi thực tập.

Trân trọng thông báo.

BM CNTP.

 

Đơn vị liên kết